Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11429 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 203.846 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 71.920 CÔNG VĂN

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12100:2017 về Phụ gia thực phẩm - Pectins

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12100:2017 PHỤ GIA THỰC PHẨM - PECTINS Food additives- Pectins Lời nói đầu TCVN 12100:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 19 (2016) Pectins; TCVN 12100:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11444:2016 về Phụ gia thực phẩm - Erythritol

(5.3.2.4.2), cho cả dung dịch chuẩn (5.3.1.1) và dung dịch thử (5.3.3.1) đi qua trong 30 min sau đó chỉnh máy đo độ khúc xạ về “0” và chỉnh độ nhạy. 5.3.3.4  Phép thử sự phù hợp của hệ thống Diện tích pic của ba lần bơm lặp lại 30 ml dung dịch chuẩn (5.3.1.1) cho độ lệch chuẩn tương đối (100 x độ lệch chuẩn/diện tích pic trung bình) không lớn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11597:2016 về Phụ gia thực phẩm - Isomalt

phẩm - Xác định các thành phần vô cơ - Phần 8: Định lượng chì và cadimi bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit TCVN 9052:2012, Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần hữu cơ 3  Mô tả 3.1  Tên gọi Tên khác: Isomaltulose đã hydro hóa Tên hóa học: hỗn hợp của các mono và disaccharid đã hydro hóa mà thành phần chính

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11598:2016 về Phụ gia thực phẩm - Xylitol

5.3.2  Thiết bị, dụng cụ 5.3.2.1  Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,1 mg. 5.3.2.2  Pipet. 5.3.2.3  Thiết bị sắc ký khí, được trang bị detector ion hóa ngọn lửa và cột thủy tinh dài 2 m, đường kính trong 2 mm với pha lỏng 3% của 25% phenyl, 25% cyanopropylmethylsilicon (OV-225 1)) trên cột phụ trợ đất silic silan hóa

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11935-1:2018 (EN 927-1:2013) về Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 1: Phân loại và lựa chọn

để mô tả các loại lớp phủ mới. Danh sách sau đây minh họa cách có thể phân loại một số hệ phủ thông thường. Các thuật ngữ chỉ mang tính mô tả không phải là định nghĩa chính xác. Hệ sơn alkyd bóng: cấu trúc lớp phủ dày đục bóng cao Hệ latex bóng:

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11935-2:2018 (EN 927-2:2014) về Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 2: Yêu cầu chất lượng

175 30 ÷ 250 > 30 CHÚ THÍCH: Giá trị độ hút nước tối thiểu phải được công bố bởi vì một hệ phủ chống thấm vẫn có thể dẫn đến hấp thụ độ ẩm có hại trong các công trình gỗ và vì độ chính xác của phép thử có giá trị độ hút nước thấp hơn 30 g/m2 là không chính xác. 5.2.2

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11594:2016 về Phụ gia thực phẩm - Sacarin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11594:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - SACARIN Food additives - Saccharin Lời nói đầu TCVNN 11594:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 1 (2006); TCVN 11594:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11590:2016 về Phụ gia thực phẩm - Aspartam

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11590:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - ASPARTAM Food additives - Aspartame Lời nói đầu TCVN 11590:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JEFCA Monograph 1 (2006); TCVN 11590:2016 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11442:2016 về Phụ gia thực phẩm - Maltol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11442:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - MALTOL Food additives - Maltol Lời nói đầu TCVN 11442:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2007) Maltol; TCVN 11442:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6882:2016 về Phụ gia khoáng cho xi măng

phụ gia khoáng Cân 800 g chính xác đến 0,01 g hỗn hợp vôi phụ gia, trộn với lượng nước tiêu chuẩn đã xác định rồi cho vào 2 khâu theo TCVN 6017:2014 (ISO 9597:2008) và để trong phòng dưỡng hộ 10 h. Sau 10 h lấy 1 khâu ra để xác định thời gian kết thúc đông kết của vữa vôi theo TCVN 6017:2014 (ISO 9597:2008), cứ sau 2 h xác định 1 lần.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11175:2015 về Phụ gia thực phẩm - Lecithin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11175:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - LECITHIN Food additive - Lecithin Lời nói đầu TCVN 11175:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2003) Lecithin; TCVN 11175:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10637:2015 về Phụ gia thực phẩm - Nisin

ủ ở 30 0C. Chuẩn bị sữa chứa vi khuẩn cho phép thử bằng cách cấy 2 % dịch nuôi vi khuẩn 24 h vào lượng tỷ lệ phù hợp sữa đã tách béo tiệt trùng, đặt vào nồi cách thủy ở 30 0C trong 90 min. Sau đó đem dùng ngay. 5.3.1.2. Dung dịch chuẩn gốc Cân chính xác một lượng chuẩn nisin, hòa tan trong dung dịch axit clohydric 0,02 N để tạo thành

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10636:2015 về Phụ gia thực phẩm - Hexametylentetramin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10636:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - HEXAMETYLENTETRAMIN Food additives - Hexamethylenetetramine Lời nói đầu TCVN 10636:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Hexamethylenetetramine; TCVN 10636:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11815:2017 về Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

phép giảm trị số trên, khi mức nước cao chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn và có khả năng tháo dỡ nhanh những kết cấu được phép ngập nước tạm thời. d) Ở những nhịp vượt, mà có gỗ trôi và có dòng bùn, đá thì không nên xây dựng những công trình phụ trợ ở trong khoảng giữa các trụ chính. Khi cần thiết phải xây dựng chúng thì khoảng cách tĩnh

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10585:2014 về Băng vệ sinh phụ nữ

6.4.2.5 Bình định mức dung tích 1 000 mL. 6.4.2.6 Cân phân tích có độ chính xác đến 0,01 g. 6.4.2.7 Nước cất hoặc nước khử ion loại 3 phù hợp với TCVN 4851 (ISO 3696). 6.4.2.8 Natri clorua cấp phân tích. CHÚ DẪN 1 Khung kim loại có đáy dạng lưới cùng với chân đế 2 Bể đặt khung kim loại 3 Tấm mika 4 Các

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11471:2016 về Phụ gia thực phẩm – Tinh bột biến tính

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11471:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - TINH BỘT BIẾN TÍNH Food additive - Modified starches Lời nói đầu TCVN 11471:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 16 (2014) Modified starches; TCVN 11471:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11591:2016 về Phụ gia thực phẩm - Muối aspartam-acesulfam

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11591:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - MUỐI ASPARTAM-ACESULFAM Food additives - Aspartame-acesulfame salt Lời nói đầu TCVN 11591:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 1 (2006); TCVN 11591:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11596:2016 về Phụ gia thực phẩm - Canxi sacarin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11596:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CANXI SACARIN Food additives - Calcium saccharin Lời nói đầu TCVN 11596:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 1 (2016), TCVN 11596:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11595:2016 về Phụ gia thực phẩm - Natri sacarin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11595:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NATRI SACARIN Food additives - Sodium saccharin Lời nói đầu TCVNN 11595:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 1 (2006); TCVN 11595:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11443:2016 về Phụ gia thực phẩm - Etyl maltol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11443:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - ETYL MALTOL Food additives - Etyl maltol Lời nói đầu TCVN 11443:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2007) Etyl maltol; TCVN 11443:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.211.135.32