Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12259 tiêu chuẩn

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12100:2017 về Phụ gia thực phẩm - Pectins

TCVN12100:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12100:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12100:2017 PHỤ GIA THỰC PHẨM - PECTINS Food additives- Pectins Lời nói đầu TCVN 12100:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 19 (2016) Pectins; TCVN 12100:2017 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11444:2016 về Phụ gia thực phẩm - Erythritol

vận hành và rửa giải cột trong 2 h. Nối đầu ra của cột với ống detector (5.3.2.4.2), cho cả dung dịch chuẩn (5.3.1.1) và dung dịch thử (5.3.3.1) đi qua trong 30 min sau đó chỉnh máy đo độ khúc xạ về “0” và chỉnh độ nhạy. 5.3.3.4  Phép thử sự phù hợp của hệ thống Diện tích pic của ba lần bơm lặp lại 30 ml dung dịch chuẩn (5.3.1.1)

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11597:2016 về Phụ gia thực phẩm - Isomalt

hóa học: hỗn hợp của các mono và disaccharid đã hydro hóa mà thành phần chính là các disaccharid 6-O-α-D-glucopyranosyl-D-sorbitol (1,6-GPS) và 1-O-α-D-glucopyranosyl-D-manitol dihydrat (1,1-GPM) 3.2  Ký hiệu INS (mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm): 953 C.A.S (mã số hóa chất): 64519-82-0 3.3  Công thức hóa học 1,6-GPS:

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11598:2016 về Phụ gia thực phẩm - Xylitol

TCVN11598:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11598:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11598:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - XYLITOL Food additives - Xylitol Lời nói đầu TCVN 11598:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 1 (2006), TCVN 11598:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11594:2016 về Phụ gia thực phẩm - Sacarin

TCVN11594:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11594:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11594:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - SACARIN Food additives - Saccharin Lời nói đầu TCVNN 11594:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 1 (2006); TCVN 11594:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11590:2016 về Phụ gia thực phẩm - Aspartam

TCVN11590:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11590:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11590:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - ASPARTAM Food additives - Aspartame Lời nói đầu TCVN 11590:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JEFCA Monograph 1 (2006); TCVN 11590:2016 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11442:2016 về Phụ gia thực phẩm - Maltol

TCVN11442:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11442:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11442:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - MALTOL Food additives - Maltol Lời nói đầu TCVN 11442:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2007) Maltol; TCVN 11442:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6882:2016 về Phụ gia khoáng cho xi măng

 Xác định thời gian kết thúc đông kết của vữa vôi - phụ gia khoáng Cân 800 g chính xác đến 0,01 g hỗn hợp vôi phụ gia, trộn với lượng nước tiêu chuẩn đã xác định rồi cho vào 2 khâu theo TCVN 6017:2014 (ISO 9597:2008) và để trong phòng dưỡng hộ 10 h. Sau 10 h lấy 1 khâu ra để xác định thời gian kết thúc đông kết của vữa vôi theo TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12301:2018 về Phụ gia hóa học cho bê tông chảy

đầu bằng (90 ± 15) mm. Tính công tác của hỗn hợp bê tông phù hợp với điều kiện lèn chặt bằng thanh chọc và hỗn hợp bê tông phải có lượng nước trộn nhỏ nhất có thể. Để đạt được điều kiện này có thể điều chỉnh tỷ lệ cốt liệu nhỏ so với tổng khối lượng cốt liệu hoặc tổng khối lượng cốt liệu hoặc cả hai, trong khi vẫn giữ nguyên khối lượng bê tông

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11935-1:2018 (EN 927-1:2013) về Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 1: Phân loại và lựa chọn

(xem 4.3). Sự phân loại này mô tả các lớp phủ sẵn có và chuẩn bị để mô tả các loại lớp phủ mới. Danh sách sau đây minh họa cách có thể phân loại một số hệ phủ thông thường. Các thuật ngữ chỉ mang tính mô tả không phải là định nghĩa chính xác. Hệ sơn alkyd bóng: cấu trúc lớp phủ dày đục

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11935-2:2018 (EN 927-2:2014) về Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 2: Yêu cầu chất lượng

11935-5 (EN 927-5), giá trị độ hút nước, g/m2 30 ÷ 175 30 ÷ 250 > 30 CHÚ THÍCH: Giá trị độ hút nước tối thiểu phải được công bố bởi vì một hệ phủ chống thấm vẫn có thể dẫn đến hấp thụ độ ẩm có hại trong các công trình gỗ và vì độ chính xác của phép thử có giá trị độ hút nước

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12300:2018 về Phụ gia cuốn khí cho bê tông

ban đầu của hỗn hợp bê tông bằng (90 ± 15) mm. Tính công tác của hỗn hợp bê tông phù hợp với điều kiện lèn chặt bằng thanh chọc và hỗn hợp bê tông phải có lượng nước trộn nhỏ nhất có thể. Để đạt được điều kiện này có thể điều chỉnh tỷ lệ cốt liệu nhỏ so với tổng khối lượng cốt liệu hoặc tổng khối lượng cốt liệu hoặc cả hai, trong khi vẫn giữ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10637:2015 về Phụ gia thực phẩm - Nisin

béo tiệt trùng vào lọ McCartney có chứa sữa quỳ và ủ ở 30 0C. Chuẩn bị sữa chứa vi khuẩn cho phép thử bằng cách cấy 2 % dịch nuôi vi khuẩn 24 h vào lượng tỷ lệ phù hợp sữa đã tách béo tiệt trùng, đặt vào nồi cách thủy ở 30 0C trong 90 min. Sau đó đem dùng ngay. 5.3.1.2. Dung dịch chuẩn gốc Cân chính xác một lượng chuẩn nisin, hòa tan

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10636:2015 về Phụ gia thực phẩm - Hexametylentetramin

TCVN10636:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10636:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10636:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - HEXAMETYLENTETRAMIN Food additives - Hexamethylenetetramine Lời nói đầu TCVN 10636:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Hexamethylenetetramine; TCVN 10636:2015 do

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11175:2015 về Phụ gia thực phẩm - Lecithin

TCVN11175:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11175:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11175:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - LECITHIN Food additive - Lecithin Lời nói đầu TCVN 11175:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2003) Lecithin; TCVN 11175:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11815:2017 về Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

5 Tác dụng của việc điều chỉnh nhân tạo các ứng lực ở trong các công trình phụ trợ. 6 Những tác động bởi các kết cấu được xây dựng (lắp ráp, đổ bê tông, hoặc được di chuyển) tải trọng gió, tải trọng cần cẩu và trọng lượng của các thiết bị đặt ở kết cấu. 7

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10585:2014 về Băng vệ sinh phụ nữ

± 5) mm x (50 ± 5) mm; (3200 ± 64) g; (40 ± 4) mm x (40 ± 4) mm; (1800 ± 36) g, (30± 3) mm x (30± 3) mm; 6.4.2.5 Bình định mức dung tích 1 000 mL. 6.4.2.6 Cân phân tích có độ chính xác đến 0,01 g. 6.4.2.7 Nước cất hoặc nước khử ion loại 3 phù hợp với TCVN 4851 (ISO 3696). 6.4.2.8 Natri clorua cấp phân tích. CHÚ

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2015

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1459:2008 về phụ gia thực phẩm - Mì chính

TCVN1459:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1459:2008,***,Mì chính,Phụ gia thực phẩm,TCVN 1459:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUÂN QUỐC GIA TCVN 1459:2008 PHỤ GIA THỰC PHẨM - MÌ CHÍNH Food additive - Monosodium L-glutamatei 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho mì chính được sử dụng làm chất điều vị trong

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11591:2016 về Phụ gia thực phẩm - Muối aspartam-acesulfam

TCVN11591:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11591:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11591:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - MUỐI ASPARTAM-ACESULFAM Food additives - Aspartame-acesulfame salt Lời nói đầu TCVN 11591:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 1 (2006); TCVN 11591:2016

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11471:2016 về Phụ gia thực phẩm – Tinh bột biến tính

TCVN11471:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11471:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11471:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - TINH BỘT BIẾN TÍNH Food additive - Modified starches Lời nói đầu TCVN 11471:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 16 (2014) Modified starches; TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17