Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74844 công văn

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

1

Công văn 4301/VPCP-TH năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

4301/VPCP-TH,Công văn 4301 2019,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ,Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ,Nhiệm vụ do Chính phủ giao,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

2

Công văn 12492/VPCP-TH năm 2018 về chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

12492/VPCP-TH,Công văn 12492 2018,Văn phòng Chính phủ,Quy chế làm việc,Quy chế làm việc của Chính Phủ,Triển khai quy chế làm việc,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

3

Công văn 258/TTg-TH năm 2019 về bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

258/TTg-TH,Công văn 258 2019,Thủ tướng Chính phủ,Phân công công việc,Bộ máy lãnh đạo ,Cán bộ lãnh đạo,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 258/TTg-TH v/v bổ sung phân

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

4

Công văn 4545/VPCP-TH năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

4545/VPCP-TH,Công văn 4545 2018,Văn phòng Chính phủ,Giao nhiệm vụ,Tình hình thực hiện nhiệm vụ,Thực hiện nhiệm vụ được giao,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

5

Công văn 6135/VPCP-TH năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

6135/VPCP-TH,Công văn 6135 2018,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện nhiệm vụ,Thực hiện nhiệm vụ được giao,Giao nhiệm vụ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

6

Công văn 6068/VPCP-KTTH bổ sung Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

6068/VPCP-KTTH,Công văn 6068 2018,Văn phòng Chính phủ,Chương trình công tác,Chương trình công tác Chính phủ,Chương trình công tác trọng tâm,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

7

Công văn 3739/VPCP-KGVX năm 2018 về đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

3739/VPCP-KGVX,Công văn 3739 2018,Văn phòng Chính phủ,Đôn đốc thực hiện,Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ,Ý kiến chỉ đạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/04/2018

8

Công văn 9652/VPCP-KGVX điều chỉnh Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

9652/VPCP-KGVX,Công văn 9652 2017,Văn phòng Chính phủ,Chương trình công tác Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Đoàn công tác Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9652/VPCP-KGVX

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

9

Công văn 12475/VPCP-KTTH năm 2017 về rà soát, giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

12475/VPCP-KTTH,Công văn 12475 2017,Văn phòng Chính phủ,Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ,Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ ,Vốn trái phiếu Chính phủ,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

10

Công văn 3458/VPCP-ĐMDN năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

3458/VPCP-DMDN,Công văn 3458 2020,Văn phòng Chính phủ,Kế hoạch tổ chức Hội nghị Văn phòng Chính phủ,Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp,Kế hoạch tổ chức Hội nghị với doanh nghiệp,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

11

Công văn 7707/VPCP-V.I năm 2017 tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của Văn phòng Chính phủ ban hành

7707/VPCP-V.I,Công văn 7707 2017,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện nhiệm vụ,Thực hiện nhiệm vụ được giao,Nhiệm vụ do Chính phủ giao,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

12

Công văn 3608/BGTVT-VT về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3608/BGTVT-VT V/v: Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2020. Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020 Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

13

Công văn 7569/VPCP-KTTH năm 2017 về Chính phủ Mỹ chính thức áp dụng đạo luật nông trại do Văn phòng Chính phủ ban hành

7569/VPCP-KTTH,Công văn 7569 2017,Văn phòng Chính phủ,Thông báo áp dụng đạo luật,Áp dụng pháp luật,Đạo luật nông trại,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7569/VPCP-KTTH V/v Chính

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

14

Công văn 941/VPCP-QHĐP năm 2020 về đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

941/VPCP-QHDP,Công văn 941 2020,Văn phòng Chính phủ,Chính phủ,Đại diện,Tham dự Khóa họp,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 941/VPCP-QHĐP V/v đại diện LĐCP tham dự

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

15

Công văn 3402/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

3402/VPCP-KSTT,Công văn 3402 2020,Văn phòng Chính phủ,Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ,Triển khai chữ ký số chuyên dùng,Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng chữ ký số,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

16

Công văn 115/TTg-V.I năm 2020 về xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

115/TTg-V.I,Công văn 115 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đơn thư khiếu nại tố cáo ,Công dân,Tổ chức,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/TTg-V.I V/v xử lý đơn, thư khiếu

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

17

Công văn 2544/VPCP-V.I năm 2017 về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

2544/VPCP-V.I,Công văn 2544,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện nhiệm vụ được giao,Tình hình thực hiện nhiệm vụ,Nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

18

Công văn 11796/VPCP-KSTT năm 2019 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về gửi, nhận văn bản điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

11796/VPCP-KSTT,Công văn 11796 2019,Văn phòng Chính phủ,Phó Thủ tướng Chính phủ,Văn bản điện tử ,Ý kiến chỉ đạo,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

19

Công văn 11757/VPCP-KSTT năm 2019 về phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 do Văn phòng Chính phủ ban hành

11757/VPCP-KSTT,Công văn 11757 2019,Văn phòng Chính phủ,Chính phủ điện tử,Phê duyệt,Chính phủ điện tử Việt Nam ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2019

20

Công văn 937/VPCP-KSTT năm 2020 về tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

937/VPCP-KSTT,Công văn 937 2020,Văn phòng Chính phủ,Hội nghị trực tuyến ,Ủy Ban quốc gia,Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88