Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 71924 công văn

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

1

Công văn 4301/VPCP-TH năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4301/VPCP-TH V/v thực hiện nhiệm vụ CP, TTgCP giao Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Các Bộ,

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

2

Công văn 12492/VPCP-TH năm 2018 về chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12492/VPCP-TH V/v chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

3

Công văn 258/TTg-TH năm 2019 về bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 258/TTg-TH v/v bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

4

Công văn 4545/VPCP-TH năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4545/VPCP-TH V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ CP, TTg giao Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

5

Công văn 6135/VPCP-TH năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6135/VPCP-TH V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ CP, TTg giao Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

6

Công văn 6068/VPCP-KTTH bổ sung Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6068/VPCP-KTTH V/v bổ sung Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018

Ban hành: 27/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

7

Công văn 3739/VPCP-KGVX năm 2018 về đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3739/VPCP-KGVX V/v đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/04/2018

8

Công văn 9652/VPCP-KGVX điều chỉnh Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9652/VPCP-KGVX V/v điều chỉnh Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

9

Công văn 12475/VPCP-KTTH năm 2017 về rà soát, giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12475/VPCP-KTTH V/v rà soát, giao kế hoạch vốn TPCP năm 2017 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

10

Công văn 7707/VPCP-V.I năm 2017 tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7707/VPCP-V.I V/v tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 24/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

11

Công văn 7569/VPCP-KTTH năm 2017 về Chính phủ Mỹ chính thức áp dụng đạo luật nông trại do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7569/VPCP-KTTH V/v Chính phủ Mỹ chính thức áp dụng đạo luật nông trại Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

12

Công văn 2544/VPCP-V.I năm 2017 về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2544/VPCP-V.I V/v tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 18/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

13

Công văn 9765/VPCP-KGVX điều chỉnh Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9765/VPCP-KGVX V/v điều chỉnh Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

14

Công văn 2801/VPCP-TH năm 2017 về chuẩn bị phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2801/VPCP-TH V/v chuẩn bị phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

15

Công văn 401/VPCP-PL năm 2017 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 401/VPCP-PL V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Các

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

16

Công văn 7621/VPCP-KTTH về rút đề án khỏi Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7621/VPCP-KTTH V/v rút đề án khỏi Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

17

Công văn 11350/VPCP-CN năm 2016 về rút Đề án khỏi Chương trình công tác của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11350/VPCP-CN V/v rút Đề án khỏi Chương trình công tác của Chính phủ Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Bộ

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

18

Công văn 3689/VPCP-QHĐP năm 2019 về đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3689/VPCP-QHĐP V/v đại diện LĐCP tham dự phiên họp thứ 34 của UBTVQH Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

19

Công văn 9649/VPCP-KTTH năm 2016 về hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9649/VPCP-KTTH V/v hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

20

Công văn 5568/VPCP-V.III rà soát nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 của Ủy ban dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5568/VPCP-V.III V/v rà soát các nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 của Ủy ban dân tộc Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.73.233