Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 77931 công văn

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

1

Công văn 1250/VPCP-KSTT năm 2021 triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

1250/VPCP-KSTT,Công văn 1250 2021,Văn phòng Chính phủ,Triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao,Triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao,Nhiệm vụ Chính phủ Thủ tướng Chính phủ giao,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

2

Công văn 784/UBND-KSTTHC năm 2021 triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do thành phố Hà Nội ban hành

784/UBND-KSTTHC,Công văn 784 2021,Thành phố Hà Nội,Triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao thành phố Hà Nội,Triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội,Đẩy mạnh triển khai hình thức họp trực tuyến,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

3

Công văn 4301/VPCP-TH năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

4301/VPCP-TH,Công văn 4301 2019,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ,Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ,Nhiệm vụ do Chính phủ giao,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

4

Công văn 12492/VPCP-TH năm 2018 về chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

12492/VPCP-TH,Công văn 12492 2018,Văn phòng Chính phủ,Quy chế làm việc,Quy chế làm việc của Chính Phủ,Triển khai quy chế làm việc,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

5

Công văn 258/TTg-TH năm 2019 về bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

258/TTg-TH,Công văn 258 2019,Thủ tướng Chính phủ,Phân công công việc,Bộ máy lãnh đạo ,Cán bộ lãnh đạo,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 258/TTg-TH v/v bổ sung phân

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

6

Công văn 2555/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

2555/VPCP-HC,Công văn 2555 2021,Văn phòng Chính phủ,Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ,Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính,Chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

7

Công văn 2556/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái do Văn phòng Chính phủ ban hành

2556/VPCP-HC,Công văn 2556 2021,Văn phòng Chính phủ,Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ,Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái,Chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

8

Công văn 2557/VPCP-HC năm 2021 về giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành

2557/VPCP-HC,Công văn 2557 2021,Văn phòng Chính phủ,Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ,Giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành,Chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

9

Công văn 1814/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

1814/VPCP-NN,Công văn 1814 2021,Văn phòng Chính phủ,Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường năm 2020,Bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2020,Công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

10

Công văn 4545/VPCP-TH năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

4545/VPCP-TH,Công văn 4545 2018,Văn phòng Chính phủ,Giao nhiệm vụ,Tình hình thực hiện nhiệm vụ,Thực hiện nhiệm vụ được giao,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

11

Công văn 717/VPCP-TH năm 2021 về gửi báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

717/VPCP-TH,Công văn 717 2021,Văn phòng Chính phủ,Công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ 2020,Báo cáo công tác điều hành của Chính phủ 2020,Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

12

Công văn 6135/VPCP-TH năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

6135/VPCP-TH,Công văn 6135 2018,Văn phòng Chính phủ,Tình hình thực hiện nhiệm vụ,Thực hiện nhiệm vụ được giao,Giao nhiệm vụ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

13

Công văn 6068/VPCP-KTTH bổ sung Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

6068/VPCP-KTTH,Công văn 6068 2018,Văn phòng Chính phủ,Chương trình công tác,Chương trình công tác Chính phủ,Chương trình công tác trọng tâm,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

14

Công văn 6548/VPCP-QHQT năm 2020 về Phụ lục kèm theo Quyết định 1201/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

6548/VPCP-QHQT,Công văn 6548 2020,Văn phòng Chính phủ,Phụ lục kèm theo Quyết định 1201/QĐ-TTg,Phụ lục Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA,Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

15

Công văn 3739/VPCP-KGVX năm 2018 về đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

3739/VPCP-KGVX,Công văn 3739 2018,Văn phòng Chính phủ,Đôn đốc thực hiện,Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ,Ý kiến chỉ đạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/04/2018

16

Công văn 1346/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1346/TTg-CN,Công văn 1346 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành,Báo cáo Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành,Báo cáo thực hiện Dự án cảng hàng không Long Thành,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

17

Công văn 1345/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1345/TTg-CN,Công văn 1345 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh,Báo cáo Chính phủ dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh,Báo cáo thực hiện xây dựng đường Hồ Chí Minh,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

18

Công văn 9652/VPCP-KGVX điều chỉnh Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

9652/VPCP-KGVX,Công văn 9652 2017,Văn phòng Chính phủ,Chương trình công tác Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Đoàn công tác Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9652/VPCP-KGVX

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

19

Công văn 10362/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

10362/VPCP-KSTT,Công văn 10362 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết nối thông tin phục vụ chỉ đạo của Chính phủ,Kết nối thông tin phục vụ điều hành của Chính phủ,Cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo của Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

20

Công văn 6870/VPCP-NN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về giải quyết tình hình dân di cư tự do các vùng miền núi và trung du do Văn phòng Chính phủ ban hành

6870/VPCP-NN,Công văn 6870 2020,Văn phòng Chính phủ,Tình hình dân di cư tự do các vùng miền núi,Tình hình dân di cư tự do các vùng trung du,Báo cáo giải quyết tình hình dân di cư tự do,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117