Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHIA TACH HUYEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 9161 văn bản

81

Kế hoạch 295/KH-UBND năm về thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ tỉnh Lào Cai

trên địa bàn tỉnh. 2. Yêu cầu: - Kinh tế chia sẻ là một mô hình kinh doanh mới nhưng không phải là một bộ phận tách rời hoặc một thành phần kinh tế riêng rẽ trong nền kinh tế. Vì vậy, không cần thiết phải có các chính sách riêng biệt cho hình thức kinh doanh này. - Quản lý nhà nước cần đảm bảo cho các hoạt động kinh tế hợp pháp được

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

82

Quyết định 59/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với quy định pháp luật. 3. Tách thửa để phân chia tài sản sau khi ly hôn được Tòa án nhân dân quyết định giao tự thỏa thuận về tài sản, có văn bản thỏa thuận phân chia quyền sử dụng đất được công chứng, chứng thực. 4. Tách thửa khi thực hiện

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

83

Quyết định 66/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý hiện trạng sử dụng đất, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện nếu để xảy ra tình trạng tự chia tách nhỏ thửa đất để chuyển nhượng, xây dựng công trình trái phép trên đất thuộc địa bàn quản lý. Chủ tịch UBND cấp xã, Văn phòng công chứng không được công chứng, chứng thực hợp đồng thực hiện các quyền

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

84

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tách thửa đối với đất không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG Hiện nay, tình hình dân nhập cư trên địa bàn tỉnh là rất lớn, đặc biệt là trên địa bàn các huyện, thị, thành phố phía Nam nên kéo theo nhu cầu về đất và nhà ở là khá cao. Nắm được nhu cầu này, một số đối tượng đã thực hiện việc phân lô bán

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

85

Quyết định 52/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

nghị UBND cấp huyện sao gửi); - Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, ĐTQH, KGVX, KT. Đức TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Hai QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN (Ban hành kèm theo Quyết định số 52

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

86

Quyết định 21/2012/QĐ-UBND về Quy định thu hồi, chuyển nhượng, góp vốn, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đối với đất và tài sản gắn liền với đất được Nhà nước giao, cho thuê để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2012/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU HỒI, CHUYỂN NHƯỢNG, GÓP VỐN, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN ĐỔI ĐỐI VỚI ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC NHÀ NƯỚC

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

87

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

lại, ngoại thị trấn thuộc huyện thì diện tích đất tối thiểu được tách thửa là 300 m2; Đối với đất sản xuất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước thì không được tách thửa, trừ các trường hợp sau đây: Tách thửa để phân chia thừa kế quyền sử dụng đất; tách thửa để tặng, cho giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

88

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

đất là việc phân chia một thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất khác nhau. 3. Hợp thửa đất là việc hợp hai hay nhiều thửa đất thành một thửa đất. 4. Tách thửa theo quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là việc hình thành các thửa đất mới của cùng chủ sử dụng đất sau khi thực hiện thu hồi đất. 5. Chỉ giới xây

Ban hành: 20/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

89

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND về Quy định hạn mức tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau

dụng đất đã thực hiện tách thửa (việc tách thửa này đúng theo quy định tại thời điểm chia tách) để lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển quyền đối với thửa đất đã chia tách từ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều 7.

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2015

90

Nghị quyết 98/2007/NQ-HĐND về chia tách xã thuộc huyện Than Uyên, Tam Đường, Mường Tè; giải thể thị trấn nông trường Than Uyên để thành lập thị trấn Tân Uyên huyện Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC: CHIA TÁCH CÁC XÃ THUỘC CÁC HUYỆN THAN UYÊN, TAM ĐƯỜNG, MƯỜNG TÈ; GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THAN UYÊN ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN TÂN UYÊN HUYỆN THAN UYÊN THUỘC TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định

Ban hành: 10/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

91

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2012,Thành phố Hà Nội,Thành lập hội,Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban huyện,Chia tách hội ,Hợp nhất hội ,Đổi tên và phê duyệt điều lệ hội ,Hội có phạm vi hoạt động trong xã,Giải thể hội ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2012

92

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND về chia tách, đổi tên thôn thuộc các xã Chư Pơng, Ia Hla, Bar Măih, Ia Blứ, Ia Blang, Bơ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, ĐỔI TÊN THÔN THUỘC CÁC XÃ CHƯ PƠNG, IA HLA, BAR MĂIH, IA BLỨ, IA BLANG, BƠ NGOONG, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

93

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

94

Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

--------------- Số: 240/QĐ-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 02 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO CHỦ TỊCH UBND CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ TRONG VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP; CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; GIẢI THỂ; ĐỔI TÊN VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG XÃ,

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

95

Nghị quyết 61/2007/NQ-HĐND đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Sơn để thành lập thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình; thành lập thị trấn Tân Nghĩa và chia tách xã Tân Thắng để thành lập xã Tân Thắng và xã Thắng Hải thuộc huyện Hàm Tân do tỉnh Bình Thuận bàn hành

17 tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ LƯƠNG SƠN ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN LƯƠNG SƠN THUỘC HUYỆN BẮC BÌNH; THÀNH LẬP THỊ TRẤN TÂN NGHĨA VÀ CHIA TÁCH XÃ TÂN THẮNG ĐỂ THÀNH LẬP XÃ TÂN THẮNG VÀ XÃ THẮNG HẢI THUỘC HUYỆN HÀM TÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA VIII,

Ban hành: 17/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

96

Quyết định 2095/QĐ-UBND năm 2018 về công bố thủ tục, quy trình tách thửa đất theo Quyết định 03/2018/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

đai có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa (nếu có), chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường. - Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ; dự thảo văn bản phê duyệt chấp thuận hay không chấp thuận cho phép tách thửa (theo mẫu); trình UBND cấp huyện phê duyệt. Trường hợp tách thửa theo quy định tại Điểm b, Khoản

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

97

Quyết định 82/2006/QĐ-UBND về chia tách, thành lập, đổi tên tổ dân phố thuộc các phường An Bình, An Phú và An Tân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP, ĐỔI TÊN TỔ DÂN PHỐ THUỘC CÁC PHƯỜNG AN BÌNH, AN PHÚ VÀ AN TÂN THỊ XÃ AN KHÊ. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố; Căn cứ

Ban hành: 13/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

98

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

này 1. Các trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào quy hoạch, điều kiện hạ tầng để xem xét giải quyết từng trường hợp tách thửa cụ thể theo xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 2. Trong quá trình thụ lý, giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan thẩm quyền mà cần phân chia thửa đất có

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2018

99

Quyết định 51/2014/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thửa đất đã hình thành hoặc đã chia tách từ trước ngày 29 tháng 8 năm 2008 có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định tại Điều 5 Quyết định này; d) Các trường hợp phân chia thửa đất theo kết quả hòa giải thành; Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai; Bản án hoặc Quyết định của Tòa án nhân

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

100

Quyết định 15/2001/QĐ-UB về chia tách và thành lập thôn mới do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

tách và đặt têm , đổi tên thôn, tổ dân phô' của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh " ; Xét tờ trình số 54/TT-UB ngày 14/12/2000 của Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai về việc xin chia tách và thành lập các thôn, tổ dân phố mới thuộc thị trấn Ia Kha và xã Ia Sao; Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, QUYẾT ĐỊNH Điều

Ban hành: 08/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188