Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHIA TACH HUYEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 9161 văn bản

41

Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2013 điều chỉnh, chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố của xã H’Ra - huyện Mang Yang, xã Ia KDăm - huyện Ia Pa và thị trấn Kông Chro - huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

Gia Lai, ngày 17 tháng 07 năm 2013 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH, CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN, LÀNG, TỔ DÂN PHỐ CỦA XÃ H’RA - HUYỆN MANG YANG, XÃ IA KDĂM - HUYỆN IA PA VÀ THỊ TRẤN KÔNG CHRO - HUYỆN KÔNG CHRO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5 (Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2013) Căn cứ

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

42

Quyết định 26/2006/QĐ-UBND về chia tách thành lập mới bản thuộc các xã của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP BẢN MỚI THUỘC CÁC XÃ CỦA HUYỆN MỘC CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-UB ngày 6/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tố chức và hoạt động của thôn và tố dân phố; Quyết định số

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

43

Quyết định 03/2006/QĐ-UBND chia tách thôn thuộc xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH THÔN THUỘC XÃ CƯ AN, HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI - Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; - Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Ban hành: 18/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2013

44

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND chia tách, thành lập tổ dân phố 40, tổ dân phố 40A thuộc khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức

21 tháng 5 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỔ DÂN PHỐ 40, TỔ DÂN PHỐ 40A THUỘC KHU PHỐ 4, PHƯỜNG LINH CHIỂU ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

45

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân. a) Việc chia tách thửa đất ở để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013. b) Diện tích của các thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

46

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về chia tách các thôn thuộc các xã Ia Băng, ADơk và xã Nam Yang huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH CÁC THÔN THUỘC CÁC XÃ IA BĂNG, ADƠK VÀ XÃ NAM YANG HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

47

Quyết định 49/2008/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn làng thuộc xã An Tân và xã An Cư, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN LÀNG THUỘC XÃ AN TÂN VÀ XÃ AN CƯ, HUYỆN ĐĂK PƠ, TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố; Căn cứ

Ban hành: 05/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

48

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND về chia tách, thành lập thôn làng thuộc xã Kon Thụp, Đăk Yă và Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN LÀNG THUỘC XÃ KON THỤP, ĐĂK YĂ VÀ HRA, HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Ban hành: 21/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

49

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND về chia tách, thành lập tổ dân phố 9, tổ dân phố 9A thuộc khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức

01/2012/QD-UBND,Quyết định 01 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Chia tách thành lập tổ dân phố ,Tổ dân phố 9A,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2012

50

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND về chia tách, thành lập tổ dân phố 4, tổ dân phố 4A thuộc khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức

02/2012/QD-UBND,Quyết định 02 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Chia tách thành lập tổ dân phố ,Tổ dân phố 4A ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2012

51

Quyết định 87/2008/QĐ-UBND chia tách thôn Khánh Phước của xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải để thành lập thôn Khánh Phước và thôn Khánh Tân do tỉnh Ninh Thuận ban hành

87/2008/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 01 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH THÔN KHÁNH PHƯỚC CỦA XÃ NHƠN HẢI, HUYỆN NINH HẢI ĐỂ THÀNH LẬP THÔN KHÁNH PHƯỚC VÀ THÔN KHÁNH TÂN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 01/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

52

Quyết định 90/2008/QĐ-UBND chia tách thôn Tri Thủy của xã Tri Hải, huyện Ninh Hải để thành lập thôn Tri Thủy 1 và thôn Tri Thủy 2 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

90/2008/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 01 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH THÔN TRI THỦY CỦA XÃ TRI HẢI, HUYỆN NINH HẢI ĐỂ THÀNH LẬP THÔN TRI THỦY 1 VÀ THÔN TRI THỦY 2 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 01/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

53

Quyết định 109/2007/QĐ-UBND về việc chia tách thôn thuộc xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

109/2007/QD-UBND,Quyết định 109 2007,Tỉnh Gia Lai,Chia tách thôn,Huyện KBang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 109 /2007/QĐ-UBND Pleiku, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2008

54

Quyết định 252/2007/QĐ-UBND về việc chia tách và thành lập các thôn của thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

CHIA TÁCH VÀ THÀNH LẬP CÁC THÔN CỦA THỊ TRẤN PHƯỚC DÂN,HUYỆN NINH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2007

55

Quyết định 250/2007/QĐ-UBND chia tách và thành lập các thôn của xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước do Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH VÀ THÀNH LẬP CÁC THÔN CỦA XÃ PHƯỚC DIÊM, HUYỆN NINH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Căn cứ Quyết

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2007

56

Quyết định 253/2007/QĐ-UBND về việc chia tách và thành lập các thôn của xã Phước Thái, huyện Ninh Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

CHIA TÁCH VÀ THÀNH LẬP CÁC THÔN CỦA XÃ PHƯỚC THÁI, HUYỆN NINH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2007

57

Quyết định 185/2007/QĐ-UBND về chia tách và thành lập các thôn của xã Phước Nam, huyện Ninh Phước do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chàm, ngày 03 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH VÀ THÀNH LẬP CÁC THÔN CỦA XÃ PHƯỚC NAM, HUYỆN NINH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 119/2003/QĐ-UB ngày 27/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 03/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

58

Quyết định 189/2007/QĐ-UBND về chia tách thôn Lạc Tiến của xã Phước Minh, huyện Ninh Phước để thành lập thôn Lạc Tiến và thôn Quán Thẻ 3 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chàm, ngày 03 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH THÔN LẠC TIẾN CỦA XÃ PHƯỚC MINH, HUYỆN NINH PHƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP THÔN LẠC TIẾN VÀ THÔN QUÁN THẺ 3 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 119/2003/QĐ-UB ngày

Ban hành: 03/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

59

Quyết định 186/2007/QĐ-UBND về chia tách thôn Trà Nô thuộc xã Phước Hà, huyện Ninh Phước để thành lập thôn Tân Hà và Trà Nô do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chàm, ngày 03 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH THÔN TRÀ NÔ THUỘC XÃ PHƯỚC HÀ, HUYỆN NINH PHƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP THÔN TÂN HÀ VÀ TRÀ NÔ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 119/2003/QĐ-UB ngày 27/10/2003

Ban hành: 03/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

60

Quyết định 188/2007/QĐ-UBND về chia tách thôn Mông Nhuận của xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước để thành lập thôn Mông Đức và thôn Nhuận Đức do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chàm, ngày 03 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH THÔN MÔNG NHUẬN CỦA XÃ PHƯỚC HỮU, HUYỆN NINH PHƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP THÔN MÔNG ĐỨC VÀ THÔN NHUẬN ĐỨC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 119/2003/QĐ-UB ngày

Ban hành: 03/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188