Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" CHIA TACH HUYEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 339 công văn

1

Công văn về việc ngừng chia tách, thành lập mới các đơn vị hành chính cấp huyện

CẤP HUYỆN Kính gửi: Đồng kính gửi: - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tại Thông báo số 48-TB/TW ngày 1 tháng 3 năm 1997 Bộ Chính trị đã có kết luận từ nay không đặt vấn đề chia tách đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp

Ban hành: 04/12/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

2

Công văn số 7024/CV-VP về việc báo cáo thực hiện chia tách bưu chính viễn thông của Bưu điện Hà Nội do Bưu điện thành phố Hà Nội ban hành

7024/CV-VP,Công văn 7024 2007,Thành phố Hà Nội,Công nghệ thông tin TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH – VIỄN THÔNG VIỆT NAM BƯU ĐIỆN TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 7024/CV-VP V/v Báo cáo thực hiện chia tách

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2009

3

Công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức của các cơ quan môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW mới được chia tách

định chia tỷ lệ biên chế của các sở, ban ngành hợp lý trên cơ sở đặc điểm tình hình của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới, nhưng cần ưu tiên cho tỉnh mới, đảm bảo đủ năng lực để làm việc. + Đối với cấp huyện giữ nguyên biên chế hiện có. + Các tỉnh (cũ) lập phương án chia tách tổ chức và biên chế, cần ghi rõ số biên chế được giao

Ban hành: 16/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

4

Công văn số 1166/SNV-XDCQ về việc hướng dẫn quy trình và hồ sơ, chia tách, thành lập, sắp xếp khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trấn, gồm : - Tờ trình Ủy ban nhân dân phường, xã - thị trấn trình Ủy ban nhân dân quận - huyện. - Phương án thành lập (bao gồm cả việc chia tách, sáp nhập) khu phố, ấp do Ủy ban nhân dân phường, xã - thị trấn xây dựng nội dung chủ yếu gồm :  + Sự cần thiết phải thành lập (chia tách, sáp nhập) khu phố, ấp mới;  + Tên khu phố, ấp

Ban hành: 04/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

5

Công văn 362/TCT-KK về hạch toán và kê khai thuế giá trị gia tăng khi chia doanh thu "đồng bảo hiểm" do Tổng cục Thuế ban hành

hạch toán và kê khai thuế GTGT khi chia doanh thu "đồng bảo hiểm" Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010 Kính gửi: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) Trả lời công văn số 2398/2009/CV-ABIC-KTTC ngày 14/10/2009 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (sau đây gọi là Công tv

Ban hành: 01/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 13/12/2010

Cập nhật: 24/02/2010

6

Công văn 1219/STNMT-TCHC thực hiện Quyết định 18/2008/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang ban hành

thực hiện QĐ số 18/2008/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 5 tháng 8 năm 2008 Kính gửi: Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công. Ngày 14 tháng 5 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng

Ban hành: 05/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

7

Công văn về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia, điều chỉnh

tỉnh; Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về nội dung sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mới được chia tách điều chỉnh như sau: I- NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ SẮP XẾP CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 1- Căn cứ chức năng quản lý Nhà nước và nhiệm vụ, quyền hạn cụ

Ban hành: 18/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

8

Công văn 1313/UBDT-CSDT năm 2020 về tổng hợp và đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau sáp nhập do Ủy ban Dân tộc ban hành

(bao gồm cả xã đã được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình). - Đổi tên xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn sau khi sáp nhập. Với việc thay đổi này dẫn đến khó khăn trong việc xác định đối tượng thụ hưởng, mức phân bổ nguồn lực cho các xã, thôn sau khi sáp nhập, chia tách, đổi tên (khi các xã/thôn đặc biệt khó khăn sáp

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

9

Công văn 9123/UBND-NC năm 2013 công tác điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

định của Đảng và nhà nước về công tác cán bộ, không chia tách, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc; không tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ. 3. Các sở, ngành Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Từ Liêm và Sở Nội vụ thực hiện tốt các công việc về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

10

Công văn 2652/BNV-CQĐP năm 2019 về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019-2021 do Bộ Nội vụ ban hành

2652/BNV-CQDP,Công văn 2652 2019,Bộ Nội vụ,Thành lập đơn vị hành chính,Chia tách các đơn vị hành chính ,Thay đổi đơn vị hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2652/BNV-CQĐP

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

11

Công văn 964/GSQL-GQ2 năm 2015 về khai báo hàng đóng chung Container do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

964/GSQL-GQ2,Công văn 964 2015,Cục Giám sát quản lý về hải qu,khai báo hàng đóng chung Container,chia tách đóng gói hàng vận chuyển ,Thủ tục hải quan,chia tách đóng gói tại kho CFS , xác nhận hàng qua khu vực giám sát ,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 26/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

12

Công văn 1415/BYT-TCCB năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Y tế ban hành

tế công cộng; c) Khoa An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng; d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; đ) Khoa Khám bệnh; e) Khoa Dược - Vật tư y tế; f) Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh. Trên cơ sở nhu cầu, điều kiện thực thế ở địa phương, có thể thực hiện lồng ghép hoặc chia tách các khoa chuyên môn để phát huy hiệu quả

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

13

Công văn 9868/SXD-CPXD giải quyết khó khăn của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nhà ở riêng lẻ, nhưng khi xây dựng thì tự ngăn chia thành nhiều căn nhà với diện tích nhỏ (không đủ diện tích tối thiểu để tách thửa theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố) để bán giấy tay cho những người có nhu cầu sử dụng: Trường hợp này, hành vi sai phạm xảy ra khi chủ đầu tư tự ý ngăn chia thành

Ban hành: 17/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2012

14

Công văn số 1076/TTg-TCCB về việc ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ổn định về tổ chức, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình, kể cả đối với các cơ quan sắp tới sẽ tiến hành sáp nhập, chia tách, giải thể theo cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. 4. Yêu cầu Giám đốc

Ban hành: 06/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2009

15

Công văn 50/TCTK-PPCĐ về thông báo mã số đơn vị hành chính mới do Tổng cục Thống kê ban hành

tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố Việt Nam đến ngày 30/6/2004; Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập mới, chia tách, sát nhập đơn vị hành chính của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh, Xã,

Ban hành: 19/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2010

16

Công văn 193/TCTK-PPCĐ thông báo mã số đơn vị hành chính mới do Tổng cục Thống kê ban hành

việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam đến ngày 30/6/2004; Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập mới, chia tách, sát nhập đơn vị hành chính của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn; Tổng cục Thống

Ban hành: 14/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2012

17

Công văn số 426/BNV-TCBC về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 13, 14 ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

và các Phòng (ở cấp huyện) được sáp nhập, hợp nhất, chia tách, điều chỉnh chức năng thì Giám đốc Sở, Trưởng Phòng thực hiện cả chức năng hiện có và chức năng mới được bổ sung, bảo đảm sự hoạt động bình thường của các cơ quan này. 4. Việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo bước 1 cần tiến hành sớm và hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 3

Ban hành: 18/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2008

18

Công văn 546/TCTK-PPCĐ năm 2015 thông báo mã số đơn vị hành chính mới do Tổng cục Thống kê ban hành

124/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến ngày 30/6/2004; Căn cứ các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập mới, chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính của một số huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã,

Ban hành: 30/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2015

19

Công văn 102/VTLTNN-NVĐP năm 2004 về danh mục mẫu thành phần tài liệu tiêu biểu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ huyện do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

liệu khác liên quan (Quyết định phân vạch địa giới hành chính của UBND huyện, tỉnh, bản xác nhận về chữ ký...) 2. Tổ chức 2.1 Hồ sơ về việc thành lập, giải thể, hợp nhất, chia tách, đổi tên, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của UBND huyện, xã và các đơn vị trực thuộc huyện (mỗi đơn vị một hồ sơ) gồm các văn bản sau: - Văn bản chỉ đạo của

Ban hành: 04/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

20

Công văn 4145/TCT-CS năm 2019 về giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

phân chia tài sản đó theo quy định của pháp luật cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại.”” - Tại khoản 18 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định: “Điều 9. Miễn lệ phí trước bạ 18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất,

Ban hành: 11/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178