Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHIA HUYEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 28424 văn bản

1

Nghị định 59/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh thành hai huyện Hải Hà và huyện Đầm Hà

59/2001/ND-CP,Nghị định 59 2001,Chính phủ,Chia huyện,Chia huyện Quảng Hà,Huyện Hải Hà,Huyện Đầm Hà,Tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59/2001/NĐ-CP

Ban hành: 29/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 98/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện Đông Hải và Giá Rai

98/2001/ND-CP,Nghị định 98 2001,Chính phủ,Chia huyện,Huyện Giá Rai,Huyện Đông Hải,Tỉnh Bạc Liêu,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 98/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Nghị định 96/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng thành hai huyện Phục Hòa và Quảng Uyên

96/2001/ND-CP,Nghị định 96 2001,Chính phủ,Chia huyện,Huyện Quảng Hòa,Huyện Phục Hòa,Huyện Quảng Uyên,Tỉnh Cao Bằng,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 96/2001/NĐ-CP

Ban hành: 13/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Nghị định 95/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình thành hai huyện Cao Phong và Kỳ Sơn

95/2001/ND-CP,Nghị định 95 2001,Chính phủ,Chia huyện,Tỉnh Hòa Bình,Huyện Kỳ Sơn,Huyện Cao Phong,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95/2001/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 12/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Nghị quyết 95/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính, chia huyện Thanh Sơn thành hai huyện do tỉnh Phú Thọ ban hành

2006 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, CHIA HUYỆN THANH SƠN THÀNH HAI HUYỆN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 08/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2015

6

Nghị định 62/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hòa, Sông Cầu và chia huyện Tuy Hòa thành huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

62/2005/ND-CP,Nghị định 62 2005,Chính phủ,Huyện Tuy Hòa,Huyện Sông Cầu,Chia huyện,Tỉnh Phú Yên,Thành lập xã,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 62/2005/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 16/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Nghị định 63-CP năm 1995 về việc chia huyện vĩnh lạc, thanh hoà thuộc tỉnh Vĩnh Phú

63-CP,Nghị định 63-CP 1995,Chính phủ,Chia huyện,Chia tách huyện,Huyện Thanh Hòa,Huyện Vĩnh Lạc,Tỉnh Vĩnh Phú,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-CP Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

8

Nghị định 59/CP năm 1995 về việc chia huyện Điện Biên thuộc tỉnh Lai Châu

59/CP,Nghị định 59 1995,Chính phủ,Chia huyện,Huyện Điện Biên,Tỉnh Lai Châu,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59/CP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1995

Ban hành: 07/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

9

Nghị định 14/2002/NĐ-CP về việc chia huyện Kon Plông, tỉnh Kom Tum thành hai huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy; đổi tên thị trấn Kon Plông thành thị trấn Đắk Rve

14/2002/ND-CP,Nghị định 14 2002,Chính phủ,Chia huyện,Huyện Kon Plông,Đổi tên thị trấn,Huyện Kon Rẫy,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2002/NĐ-CP

Ban hành: 31/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Nghị định 83-CP năm 1994 về việc chia huyện Sơn Hà thành huyện Sơn Tây và huyện Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi

83-CP,Nghị định 83-CP 1994,Chính phủ,Chia huyện,Huyện Sơn Hà,Huyện Sơn Tây,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm

Ban hành: 06/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

11

Nghị định 68/1999/NĐ-CP về việc chia huyện Tiên Sơn, Gia Lương để tái lập các huyện Tiên Du, Tiên Sơn, Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

68/1999/ND-CP,Nghị định 68 1999,Chính phủ,Chia huyện,Tái lập huyện,Huyện Tiên Sơn,Huyện Gia Lương,Huyện Tiên Du,Huyện Gia Bình,Huyện Lương Tài,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 09/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Nghị định 152/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

152/2003/ND-CP,Nghị định 152 2003,Chính phủ,Thành lập xã,Thành lập phường,Chia huyện,Thành phố Vũng Tàu,Huyện Tân Thành,Huyện Đất Đỏ,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Nghị định 17-CP năm 1997 về việc chia huyện Phù Tiên, thành lập một số phường, thị trấn thuộc thị xã Hưng Yên và huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên

17-CP,Nghị định 17-CP 1997,Chính phủ,Chia huyện,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Thị xã Hưng Yên,Tỉnh Hưng Yên,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17-CP Hà

Ban hành: 24/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

14

Quyết định 03/2002/QĐ-UB thực hiện Nghị định 14/2002/NĐ-CP về chia huyện KonPLông tỉnh Kon Tum thành huyện KonPLông và Kon Rẫy; đổi tên thị trấn KonPLông thành thị trấn Đăk RVe

QUYẾT ĐỊNH V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2002/NĐ-CP NGÀY 31/01/2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHIA HUYỆN KONPLÔNG TỈNH KON TUM THÀNH HUYỆN KONPLÔNG VÀ KON RẪY; ĐỔI TÊN THỊ TRẤN KONPLÔNG THÀNH THỊ TRẤN ĐĂK RVE Ngày 31-01-2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2002/NĐ-CP về việc chia huyện Kon Phông, tỉnh Kon Tum thành huyện Kon

Ban hành: 07/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2015

15

Nghị định 37/2000/NĐ-CP về việc đổi tên xã, thị trấn, thành lập xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai và chia huyện Mang Yang thành hai huyện Đak Đoa và Mang yang

37/2000/ND-CP,Nghị định 37 2000,Chính phủ,Đổi tên xã,Đổi tên thị trấn,Thành lập xã,Chia huyện,Huyện Mang Yang,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2000/NĐ-CP

Ban hành: 21/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

16

Quyết định 7-HĐBT năm 1986 về việc chia huyện An Biên thuộc tỉnh Kiên Giang do Hội đồng bộ trưởng ban hành

7-HDBT,Quyết định 7-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Kiên Giang,Huyện An Biên,Chia huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 13/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

17

Quyết định 179-HĐBT năm 1984 về việc chia huyện Tây Sơn, tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

179-HDBT,Quyết định 179-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Tây Sơn,Chia huyện,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 179-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 27/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

18

Quyết định 77-HĐBT năm 1989 về việc chia huyện Thạch Hưng và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

77-HDBT,Quyết định 77-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp,Chia huyện,Huyện thạch hưng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 1989

Ban hành: 27/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

19

Quyết định 19-HĐBT năm 1986 về việc chia huyện Đắk Nông thành hai huyện Đắk Nông và huyện Đắk Râlăp thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng bộ trưởng ban hành

19-HDBT,Quyết định 19-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Đắk Nông,Huyện Đắk R'Lấp,Tỉnh Đắk Lắk,Chia huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 22/02/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

20

Nghị định 65-CP năm 1994 về việc chia huyện Bảo Lộc thành thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm và thành lập phường, xã mới thuộc thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

65-CP,Nghị định 65-CP 1994,Chính phủ,Chia huyện,Thành lập phường,Thành lập xã,Thị xã Bảo Lộc,Huyện Bảo Lâm,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 65-CP Hà

Ban hành: 11/07/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.70.216