Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHIA HUYEN QUANG HA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8194 văn bản

1

Nghị định 59/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh thành hai huyện Hải huyện Đầm

59/2001/ND-CP,Nghị định 59 2001,Chính phủ,Chia huyện,Chia huyện Quảng Hà,Huyện Hải Hà,Huyện Đầm ,Tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59/2001/NĐ-CP

Ban hành: 29/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương do tỉnh Quảng Nam ban hành

2019 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH THƯỞNG VƯỢT THU SO VỚI DỰ TOÁN TỪ CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH Ở ĐỊA PHƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Ban hành: 03/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

3

Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2015 chia tách thôn Nà Xé để thành lập 02 thôn Nà Xé và Tiên Tốc thuộc xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH CHIA TÁCH THÔN NÀ XÉ ĐỂ THÀNH LẬP 02 THÔN NÀ XÉ VÀ TIÊN TỐC THUỘC XÃ BÌNH AN, HUYỆN LÂM BÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2015

4

Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020

Lê Diễn PHỤ LỤC TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông) Đơn vị tính: % Stt Tên huyện, thị xã

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

5

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020

năm 2017 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH TỈNH, NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 4

Ban hành: 25/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2017

6

Đề án 21/ĐA-UBND năm 2016 sắp xếp, chia tách, thành lập thôn mới thuộc xã Gia Trung và Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Thành lập thôn mới Bắc Điềm Khê và thôn mới Nam Điềm Khê thuộc xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình trên cơ sở sắp xếp, chia tách thôn Điềm Khê có diện tích đất tự nhiên là 65,0 ha, 648 hộ gia đình, 2.360 nhân khẩu, cụ thể như sau: a) Thôn Bắc Điềm Khê, gồm 11,0 ha diện tích đất tự nhiên, 312 hộ gia

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

7

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

2019 NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC THU, CƠ QUAN TỔ CHỨC THU, TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

8

Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2014 giải thể, chia tách, thành lập bản thuộc các xã trên địa bàn huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè tỉnh Lai Châu

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIẢI THỂ, CHIA TÁCH, THÀNH LẬP BẢN THUỘC CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN: THAN UYÊN, TÂN UYÊN, NẬM NHÙN VÀ MƯỜNG TÈ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2015

9

Quyết định 3442/QĐ-UBND năm 2014 về chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nặm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH CHIA TÁCH BẢN HUỔI LUÔNG ĐỂ THÀNH LẬP BẢN NẶM KHÚN, XÃ MƯỜNG LÈO, HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

10

Nghị quyết 103/NQ-HĐND năm 2014 về chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nặm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Chia tách bản Huổi Luông để thành lập bản Nặm Khún, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 1. Bản Nặm Khún 1.1. Dân số có 15 hộ, 90 nhân khẩu. 1.2. Diện tích đất tự nhiên: 586 ha (trong đó: đất ở 0,6 ha; đất sản xuất nông nghiệp 75 ha; đất lâm nghiệp 510,4 ha). 1.3. Vị trí địa lý, ranh giới - Phía

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2014

11

Nghị định 96/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng thành hai huyện Phục Hòa và Quảng Uyên

Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA HUYỆN QUẢNG HÒA, TỈNH CAO BẰNG THÀNH HAI HUYỆN PHỤC HÒA VÀ QUẢNG UYÊN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính

Ban hành: 13/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

sách cấp xã nhưng không quá 30% số tăng thu phần ngân sách huyện được hưởng từ những khoản thu phân chia ngân sách cấp huyện với ngân sách cấp xã. 3. Sử dụng nguồn thưởng vượt thu Đầu tư xây dựng các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương và thưởng cho ngân sách cấp dưới. 4. Trách nhiệm

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

13

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trị, ngày 21 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THU THẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC, CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

14

Nghị định 83-CP năm 1994 về việc chia huyện Sơn thành huyện Sơn Tây và huyện Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi

83-CP,Nghị định 83-CP 1994,Chính phủ,Chia huyện,Huyện Sơn Hà,Huyện Sơn Tây,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Nội, ngày 06 tháng 8 năm

Ban hành: 06/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

15

Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2013 về chia tách thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên để thành lập 03 thôn mới do tỉnh Bắc Giang ban hành

năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH THÔN HÙNG LÃM, XÃ HỒNG THÁI, HUYỆN VIỆT YÊN ĐỂ THÀNH LẬP 03 THÔN MỚI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn,

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

16

Nghị quyết 397/NQ-HĐND năm 2015 về chia tách, thành lập bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Giàng Thị Hoa BẢNG CHI TIẾT THÀNH LẬP CÁC BẢN (Kèm theo Nghị quyết số: 397/HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh) I. HUYỆN MƯỜNG NHÉ: Thành lập mới 25 bản (trong đó: Chia tách 02 bản để thành lập mới 04; thành lập mới 21 bản). 1. Xã Sín Thầu: Thành lập mới bản Tá Sú Lình: diện tích tự nhiên 320,7 ha

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2016

17

Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm hành chính công huyện Sơn , tỉnh Quảng Ngãi

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN SƠN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2018

18

Quyết định 3076/QĐ-UBND năm 2016 chia tách, thành lập bản thuộc các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, Thuận Châu và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Bắc giáp bản Nà Khoang, xã Tú Nang, huyện Yên Châu. * Bản Đông Khùa, xã Tú Nang (sau khi chia tách để thành lập bản Cung Giao Thông Đông Khùa): - Quy mô số hộ gia đình: 112 hộ và 461 nhân khẩu - Diện tích tự nhiên: 325,4 ha ; trong đó: Đất ở 4 ha, đất sản xuất nông nghiệp 202,8 ha, đất lâm nghiệp 53,6 ha, đất khác 65 ha. - Vị

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

19

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2016 chia tách, thành lập bản thuộc huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

NHIÊN, VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, RANH GIỚI CỦA CÁC BẢN ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ QUY MÔ BẢN, XÃ SAU KHI CHIA TÁCH, THÀNH LẬP BẢN (Kèm theo Nghị quyết số 20/HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Sơn La) 1. Huyện Mộc Châu: Bản Tường Sơn, xã Chiềng Sơn - Quy mô số hộ gia đình: 30 hộ và 118 nhân khẩu. - Diện tích tự nhiên: 55 ha; trong đó: đất ở

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

20

Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017-2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Quảng Trị ban hành

đồng/năm; - Cấp xã: * Hoạt động của cấp ủy, UBND: + Thành phố Đông , thị xã Quảng Trị: 150 triệu đồng/phường, xã/năm; + Huyện Hướng Hóa, huyện Đakrông: 110 triệu đồng/ xã/năm; + Các huyện còn lại: 100 triệu đồng/xã/năm. * Hoạt động của HĐND cấp xã: Chi hoạt động của HĐND cấp xã đảm bảo: 4,5 triệu đồng/đại biểu/năm

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.140.184