Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Công văn 230/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 25359 công văn

1

Công văn 230/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 230/TCT-TNCN V/v Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2012

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

2

Công văn 230/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế của dự án nghĩa trang do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 230/TCT-CS V/v: chính sách thuế. Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

3

Công văn 2755/TCT-TNCN năm 2017 về nộp thuế của Văn phòng đại diện do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2755/TCT-TNCN V/v nộp thuế của Văn phòng đại diện Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Công

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

4

Công văn 3146/TCT-TNCN năm 2017 đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3146/TCT-TNCN V/v đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

5

Công văn 2754/TCT-TNCN năm 2017 đề nghị hướng dẫn vướng mắc về hóa đơn lẻ và thuế thu nhập cá nhân từ hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2754/TCT-TNCN V/v đề nghị hướng dẫn vướng mắc về hóa đơn lẻ và thuế TNCN từ hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế Hà Nội,

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

6

Công văn 2942/TCT-TNCN năm 2017 thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2942/TCT-TNCN V/v Thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế TNCN Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

7

Công văn 2943/TCT-TNCN năm 2017 quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế do Tổng cục Thuế ban hành

1578/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 ngày 28/4/2009; công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 và công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 hướng dẫn quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập trước thuế. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cá nhân được nhận thu nhập sau thuế và phải đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc thì việc quy đổi thu nhập không

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

8

Công văn 2700/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2700/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN. Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế TP

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2017

9

Công văn 2548/TCT-TNCN năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng. Trả lời công văn số 608/CT-TTHT ngày 24/02/2017 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chương trình khuyến mại khi mua hàng hóa. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Ngày 23/9/2015 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3929/TCT-TNCN về thuế

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

10

Công văn 2146/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2146/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

11

Công văn 2547/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2547/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

12

Công văn 2204/TCT-TNCN năm 2017 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2204/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017 Kính

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

13

Công văn 2205/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thù lao do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội tại công văn số 22868/CT-TTHT ngày 24/4/2017. Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà nội được biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Vụ PC; - Website TCT; - Lưu VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN PHÓ VỤ TRƯỞNG

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

14

Công văn 2145/TCT-TNCN năm 2017 giảm trừ vào thu nhập chịu thuế khoản đóng góp Hội khuyến học do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2145/TCT-TNCN V/v: giảm trừ vào TNCT khoản đóng góp Hội khuyến học Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

15

Công văn 2148/TCT-TNCN năm 2017 về xác định số thuế tính trùng được trừ khi quyết toán thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2148/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

16

Công văn 1853/TCT-TNCN năm 2017 vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

này, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn số 1164/TCT-TNCN ngày 21/3/2016. Đề nghị Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo nội dung đã hướng dẫn tại các văn bản nêu trên. Về đề xuất của Cục Thuế, Tổng cục Thuế xin ghi nhận và sẽ nghiên cứu khi sửa đổi Luật thuế TNCN. Đối với trường hợp 2 Về vấn đề này, Kho bạc Nhà nước đã có

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

17

Công văn 1864/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

nhập này vào hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính. Về hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập hoa hồng cho cá nhân kinh doanh, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1164 /TCT-TNCN ngày 21 tháng 03 năm 2016 (đính kèm), đề nghị Cục Thuế xem xét

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

18

Công văn 3010/TCT-TNCN năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3010/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

19

Công văn 3008/TCT-TNCN năm 2017 xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

xét giảm thuế TNCN, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã xử lý giảm thuế TNCN năm 2015 cho bà Nguyễn Thị Hà. Hiện nay Tổng cục Thuế đã có công văn số 2936/TCT-TNCN ngày 04/7/2017 về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN đề nghị Bộ Y tế có quy định, hướng dẫn về danh mục bệnh hiểm nghèo, cách xác định bệnh hiểm nghèo để làm

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

20

Công văn 3009/TCT-TNCN năm 2017 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3009/TCT-TNCN V/v miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Hà Nội, ngày 10 tháng 07

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status