Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Công văn 230/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24817 công văn

1

Công văn 230/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 230/TCT-TNCN V/v Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2012

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

2

Công văn 230/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế của dự án nghĩa trang do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 230/TCT-CS V/v: chính sách thuế. Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

3

Công văn 901/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 901/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

4

Công văn 770/TCT-TNCN năm 2017 xác nhận đối tượng cư trú của cá nhân trong năm 2015 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 770/TCT-TNCN V/v xác nhận đối tượng cư trú của cá nhân trong năm 2015 Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

5

Công văn 639/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 639/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế TNCN. Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

6

Công văn 590/TCT-TNCN về lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 590/TCT-TNCN V/v Lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh. Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017.

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

7

Công văn 384/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi do Tổng cục thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 384/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi Hà Nội, ngày 08 tháng 02

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

8

Công văn 291/TCT-TNCN năm 2017 vướng mắc về nghĩa vụ thuế liên quan đến thi hành án do Tổng cục Thuế ban hành

dân sự quận Đống Đa ngày 12/8/2015 thì Tổng cục Thuế thống nhất ý kiến xử lý theo quan điểm 2 tại Công văn số 73374/CT-TNCN ngày 29/11/2016 của Cục thuế thành phố Hà Nội. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Cục thuế TP. Hà Nội; - Website TCT

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

9

Công văn 281/TCT-TNCN năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 281/TCT-TNCN V/v thuế thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả. Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

10

Công văn 1272/TCT-TNCN năm 2017 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1272/TCT-TNCN V/v Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA. Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

11

Công văn 177/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/TCT-TNCN V/v: chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Ngân

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

12

Công văn 176/TCT-TNCN năm 2017 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 176/TCT-TNCN V/v quyết toán thuế TNCN năm 2016 Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

13

Công văn 1091/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1091/TCT-TNCN V/v: Chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 27/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2017

14

Công văn 102/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

công văn số 75231/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2016: Ông Yamazaki nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế TNCN tại Cục thuế Thành phố Hà Nội. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết. Nơi nhận: - Như trên; - Website TCT; - Vụ Pháp chế -TCT; - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

15

Công văn 104/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017 Kính

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

16

Công văn 784/TCT-TNCN năm 2017 trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu giá do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 784/TCT-TNCN V/v trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu giá Hà

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

17

Công văn 397/TCT-TNCN năm 2017 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 397/TCT-TNCN V/v vướng mắc khi thực hiện các Thông tư số 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2017

18

Công văn 5093/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải Grab Car do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5093/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải Grab Car Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 03/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

19

Công văn 135/TCT-TNCN năm 2017 thực hiện Thông tư 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy do Tổng cục Thuế ban hành

TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN PHÓ VỤ TRƯỞNG Lý Thị Hoài Hương PHỤ LỤC 01 (Ban hành kèm theo công văn số 135/TCT-TNCN ngày 12/1/2016 của Tổng cục Thuế) Công ty/ DN…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

20

Công văn 103/TCT-TNCN năm 2017 về khấu trừ, kê khai thuế tập trung của Ngân hàng Á Châu do Tổng cục Thuế ban hành

thu nhập cá nhân (TNCN) Về việc tiếp nhận bảng kê phân bổ tiền thuế thu nhập cá nhân: đề nghị Ngân hàng ACB thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1754/TCT-TNCN ngày 27/4/2016 của Tổng cục Thuế, theo đó “đề nghị ngân hàng ACB chuyển bản chụp bảng kê chi tiết này cho các cơ quan thuế địa phương nơi có chi nhánh để đối chiếu số thu...”. Mã

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status