Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Công văn 230/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26078 công văn

1

Công văn 230/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 230/TCT-TNCN V/v Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011 Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2012

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

2

Công văn 230/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế của dự án nghĩa trang do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 230/TCT-CS V/v: chính sách thuế. Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

3

Công văn 5443/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5443/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

4

Công văn 5392/TCT-TNCN năm 2017 về kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5392/TCT-TNCN V/v: kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

5

Công văn 5502/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12/06/2017 gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn cụ thể chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài. (Đính kèm bản phô tô công văn 2547/TCT-TNCN) Đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nghiên cứu, thực hiện. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần xây

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

6

Công văn 5249/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5249/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN. Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

7

Công văn 5250/TCT-TNCN năm 2017 về thu nhập cá nhân đối với cá nhân trồng rừng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5250/TCT-TNCN V/v TNCN đối với cá nhân trồng rừng Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

8

Công văn 4964/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4964/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

9

Công văn 4963/TCT-TNCN năm 2017 về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4963/TCT-TNCN V/v kê khai, nộp thuế TNCN tập trung. Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Công

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

10

Công văn 4936/TCT-TNCN năm 2017 về xác định tình trạng cư trú của cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4936/TCT-TNCN V/v Xác định tình trạng cư trú của cá nhân. Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 25/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

11

Công văn 5868/TCT-TNCN năm 2017 về hướng dẫn xác minh thông tin và xử lý trùng chứng minh nhân dân trong cấp mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5868/TCT-TNCN V/v Hướng dẫn xác minh thông tin và xử lý trùng chứng minh nhân dân trong cấp MST. Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2018

12

Công văn 4636/TCT-TNCN năm 2017 xác định tiền nhà tại Việt Nam tính vào thu nhập chịu thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4636/TCT-TNCN V/v Xác định tiền nhà tại Việt Nam tính vào thu nhập chịu thuế. Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 10/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

13

Công văn 2755/TCT-TNCN năm 2017 về nộp thuế của Văn phòng đại diện do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2755/TCT-TNCN V/v nộp thuế của Văn phòng đại diện Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Công

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

14

Công văn 5638/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm sức khoẻ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5638/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục thuế thành phố

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

15

Công văn 5442/TCT-TNCN năm 2017 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5442/TCT-TNCN V/v: hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017 Kính

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

16

Công văn 5023/TCT-TNCN năm 2017 về trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long liên quan đến chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản công tác phí do Tổng cục Thuế ban hành

Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Bộ Tài chính (để b/c); - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI); - Vụ PC (TCT); - Website TCT; - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Duy Minh

Ban hành: 30/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

17

Công văn 5251/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tổng cục Thuế đã có công văn số 1163/TCT-TNCN ngày 21/03/2016 trả lời Cục thuế tỉnh Hậu Giang về chính sách thuế đối với các khoản chi trả của đại lý cho cá nhân kinh doanh (bản photocopy đính kèm). Đề nghị Cục thuế tỉnh Bến tre nghiên cứu và hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân Việt Trung áp dụng theo

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

18

Công văn 3954/TCT-TNCN năm 2017 về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3954/TCT-TNCN V/v chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử. Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

19

Công văn 3975/TCT-TNCN năm 2017 về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3975/TCT-TNCN V/v Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

20

Công văn 3898/TCT-TNCN năm 2017 vướng mắc về nghĩa vụ thuế liên quan đến thi hành án do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Chi nhánh công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam Tổng cục Thuế nhận được công văn số 012017/TCT ngày 31/7/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam về thuế TNCN đối với khoản tiền bồi thường. Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ Khoản 6, Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi bổ

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status