Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" CÔNG VĂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 81/2002/TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 401 công văn

1

Công văn 81/2002/TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp các vấn đề về nghiệp vụ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81/2002/TANDTC Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 81/2002/TANDTC

Ban hành: 10/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

2

Công văn 146/TANDTC-PC năm 2017 viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Quyết định giám đốc thẩm số 126/2013/DS-GĐT ngày 23-9-2013 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17-10-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì: “Hợp đồng mua bán nhà được lập thành văn bản trước ngày 01-7-1991, có chữ ký của bên bán, ghi rõ bên bán đã nhận đủ tiền, bên mua tuy chưa ký tên trên hợp đồng nhưng là người giữ hợp đồng

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

3

Công văn 57/TANDTC-TH năm 2016 về triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/TANDTC-TH V/v triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016   Kính gửi:

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

4

Công văn 171/TANDTC-KHTC năm 2017 về lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

trang phục của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân; giấy chứng minh Thẩm phán, giấy chứng minh Hội thẩm. Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng và Công văn số 206/TANDTC-KHTC ngày 09/5/2014 của Tòa án nhân dân tối cao về công tác bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân các cấp.

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2017

5

Công văn 317/TANDTC-TCCB năm 2016 về dự thi Thẩm phán cao cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp. Lưu ý: Các trường hợp đã làm hồ dự thi Thẩm phán cao cấp theo Công văn số 175/TANDTC-TCCB ngày 08/4/2016 của Tòa án nhân dân tối cao thì không phải làm hồ mà chỉ lập danh sách trích ngang theo mẫu. Danh sách trích ngang và hồ đăng ký dự thi

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2016

6

Công văn 735/TANDTC-TCCB năm 2016 về đăng ký dự thi Thẩm phán trung cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

DANH SÁCH DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP (Kèm theo Công văn số 735/TANDTC-TCCB ngày 30/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao) Số TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị công tác (cấp huyện) Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận

Ban hành: 30/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

7

Công văn 88/TANDTC-PC năm 2016 thực hiện mô hình phòng xử án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/TANDTC-PC V/v: triển khai thực hiện mô hình phòng xử án Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016 Kính gửi : Tòa

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

8

Công văn 276/TANDTC-PC năm 2016 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

tử TANDTC (để đăng tải); - Lưu: VT, Vụ PC&QLKH. CHÁNH ÁN Nguyễn Hòa Bình DANH MỤC MỘT SỐ QUY ĐỊNH CÓ LỢI CHO NGƯỜI PHẠM TỘI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Công văn số 276/TANDTC-PC ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Tòa án nhân dân tối cao

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

9

Công văn 301/TANDTC-PC năm 2016 áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

và 03 đạo luật khác có liên quan (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 144), ngày 13-9-2016, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 276/TANDTC-PC kèm theo Danh mục một số quy định có nội dung có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015. Để việc áp dụng các nội dung có lợi cho người phạm tội bảo đảm đúng quy định tại khoản

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

10

Công văn 72/TANDTC-PC năm 2017 thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/TANDTC-PC V/v: thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

11

Công văn 155/TANDTC-PC năm 2017 áp dụng thống nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tố tụng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/TANDTC-PC V/v áp dụng thống nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản tố tụng Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

12

Công văn 154/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 154/TANDTC-PC V/v xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa Hà Nội, ngày 25 tháng 7

Ban hành: 25/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

13

Công văn 256/TANDTC-PC năm 2017 về thi hành khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QH14 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 256/TANDTC-PC V/v thi hành khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội. Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

14

Công văn 535/TANDTC-TCCB năm 2017 đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

1278/NQ-UBTVQH13 ngày 01/7/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và số Thẩm phán giảm tự nhiên do nghỉ hưu, chuyển công tác, được nâng ngạch, Tòa án nhân dân tối cao thông báo như sau: I. Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp Đối tượng dự thi 1. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC

Ban hành: 25/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

15

Công văn 99/TANDTC-PC năm 2016 thực hiện việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/TANDTC-PC V/v triển khai thực hiện việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

16

Công văn 152/TANDTC-PC năm 2017 giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 152/TANDTC-PC V/v giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

17

Công văn 105/TANDTC-PC&QLKH năm 2016 về thi hành Luật bảo hiểm xã hội do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/TANDTC-PC&QLKH V/v thi hành Luật bảo hiểm xã hội Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 14/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

18

Công văn 53/TANDTC-KHXX năm 2015 về rà soát, lựa chọn các bản án, quyết định của Tòa án làm án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/TANDTC-KHXX V/v rà soát, lựa chọn các bản án, quyết định của Tòa án làm án lệ Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 23/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

19

Công văn 148/TANDTC-PC năm 2017 triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/TANDTC-PC V/v triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

20

Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017 thi hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

gọi tắt là Nghị quyết). Để bảo đảm thực hiện đúng và thống nhất Nghị quyết, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề sau đây: 1. Về bản án, quyết định được công bố hoặc không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án Việc xác định bản án, quyết định thuộc trường hợp được công bố hay không được công bố trên Cổng thông tin

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status