Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" CÔNG VĂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 81/2002/TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 383 công văn

1

Công văn 81/2002/TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp các vấn đề về nghiệp vụ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81/2002/TANDTC Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 81/2002/TANDTC

Ban hành: 10/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

2

Công văn 57/TANDTC-TH năm 2016 về triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/TANDTC-TH V/v triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016   Kính gửi:

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

3

Công văn 317/TANDTC-TCCB năm 2016 về dự thi Thẩm phán cao cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp. Lưu ý: Các trường hợp đã làm hồ dự thi Thẩm phán cao cấp theo Công văn số 175/TANDTC-TCCB ngày 08/4/2016 của Tòa án nhân dân tối cao thì không phải làm hồ mà chỉ lập danh sách trích ngang theo mẫu. Danh sách trích ngang và hồ đăng ký dự thi

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2016

4

Công văn 735/TANDTC-TCCB năm 2016 về đăng ký dự thi Thẩm phán trung cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

DANH SÁCH DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP (Kèm theo Công văn số 735/TANDTC-TCCB ngày 30/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao) Số TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Đơn vị công tác (cấp huyện) Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận

Ban hành: 30/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

5

Công văn 88/TANDTC-PC năm 2016 thực hiện mô hình phòng xử án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/TANDTC-PC V/v: triển khai thực hiện mô hình phòng xử án Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016 Kính gửi : Tòa

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

6

Công văn 276/TANDTC-PC năm 2016 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

tử TANDTC (để đăng tải); - Lưu: VT, Vụ PC&QLKH. CHÁNH ÁN Nguyễn Hòa Bình DANH MỤC MỘT SỐ QUY ĐỊNH CÓ LỢI CHO NGƯỜI PHẠM TỘI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Công văn số 276/TANDTC-PC ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Tòa án nhân dân tối cao

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

7

Công văn 301/TANDTC-PC năm 2016 áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

và 03 đạo luật khác có liên quan (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 144), ngày 13-9-2016, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 276/TANDTC-PC kèm theo Danh mục một số quy định có nội dung có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015. Để việc áp dụng các nội dung có lợi cho người phạm tội bảo đảm đúng quy định tại khoản

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

8

Công văn 72/TANDTC-PC năm 2017 thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/TANDTC-PC V/v: thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

9

Công văn 105/TANDTC-PC&QLKH năm 2016 về thi hành Luật bảo hiểm xã hội do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/TANDTC-PC&QLKH V/v thi hành Luật bảo hiểm xã hội Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 14/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

10

Công văn 99/TANDTC-PC năm 2016 thực hiện việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/TANDTC-PC V/v triển khai thực hiện việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

11

Công văn 90/TANDTC-PC năm 2017 hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/TANDTC-PC V/v hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên. Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2017

12

Công văn 53/TANDTC-KHXX năm 2015 về rà soát, lựa chọn các bản án, quyết định của Tòa án làm án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/TANDTC-KHXX V/v rà soát, lựa chọn các bản án, quyết định của Tòa án làm án lệ Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 23/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

13

Công văn 470/TANDTC-TCCB về nộp hồ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

2016 Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ngày 05 tháng 7 năm 2016, Tòa án nhân dân tối cao đã có Công văn số 419/TANDTC-TCCB gửi Thủ

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2016

14

Công văn 91/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

thẩm bản án theo quy định của pháp luật. 3. Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa được thực hiện kể từ 0 giờ 00 ngày 01-01-2017 thì tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 06/TANDTC-PC ngày 19-01-2017 của Tòa án nhân dân tối cao. 4. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra bản án, quyết định về việc

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2017

15

Công văn 344/TANDTC-TCCB năm 2017 thay đổi lịch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao). - Thời gian ôn tập thi 4 ngày (từ ngày 15 đến ngày 18/6/2017); - Thời gian thi: ngày 19 tháng 6 năm 2017 (sáng và chiều). 1.2. Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp để bổ sung cho các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

16

Công văn 06/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/TANDTC-PC V/v Xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

17

Công văn 645/TANDTC-TCCB năm 2016 về đăng ký tham gia bồi dưỡng trung hạn ở nước ngoài theo Đề án 165 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 645/TANDTC-TCCB V/v Đăng ký tham gia bồi dưỡng trung hạn ở nước ngoài theo Đề án 165 Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

18

Công văn 419/TANDTC-TCCB về đăng ký dự thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Kính gửi: - Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao - Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Thủ trưởng các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao Tại Công văn số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2016

19

Công văn 07/TANDTC-KHXX năm 2015 về thi hành pháp luật trọng tài thương mại do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/TANDTC-KHXX V/v thi hành pháp luật trọng tài thương mại Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 13/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

20

Công văn 168/TANDTC-HTQT năm 2016 đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư liên tịch về ủy thác tư pháp trong lĩnh vực dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

và báo cáo với Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về chất lượng, tiến độ gửi Công văn đóng góp ý kiến đối với dự thảo dự thảo Thông tư liên tịch của các Tòa án nhân dân cấp cao và các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương./. Nơi nhận: - Như trên (để thực hiện); - Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status