Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" BO Y TE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34032 công văn

1

Công văn 2673/BYT-BM-TE năm 2019 về tăng cường thực hiện Chương trình Sữa học đường do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2673/BYT-BM-TE V/v: Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

2

Công văn 1942/BYT-BM-TE năm 2019 về xác định tuổi thai do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1942/BYT-BM-TE V/v trả lời kiến nghị của Công ty Giày Alena về xác định tuổi thai sang tháng thứ 7. Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

3

Công văn 4519/BYT-BM-TE năm 2019 về sử dụng phương pháp vô cảm gây vùng trong mổ lấy thai do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4519/BYT-BM-TE V/v sử dụng phương pháp vô cảm gây vùng trong mổ lấy thai. Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

4

Công văn 3105/BYT-BM-TE năm 2019 về chấn chỉnh việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3105/BYT-BM-TE v/v chấn chỉnh việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai. Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

5

Công văn 7067/BYT-BM-TE năm 2017 về phòng chống xuất huyết não, màng não ở trẻ em do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7067/BYT-BM-TE V/v phòng chống xuất huyết não, màng não ở trẻ em Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

6

Công văn 6638/BYT-BM-TE năm 2018 trả lời kiến nghị về xác định tuổi thai để thực hiện chính sách thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6638/BYT-BM-TE V/v trả lời kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam về xác định tuổi thai để thực hiện chính sách thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ban hành: 05/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

7

Công văn 3614/BYT-BM-TE năm 2017 sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3614/BYT-BM-TE v/v sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

8

Công văn 7211/BYT-BM-TE năm 2016 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7211/BYT-BM-TE V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika. Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

9

Công văn 5653/BYT-BM-TE năm 2016 triển khai nội dung chăm sóc sơ sinh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5653/BYT-BM-TE V/v triển khai một số nội dung chăm sóc sơ sinh. Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2016

10

Công văn 3897/BYT-BM-TE năm 2017 xác minh và báo cáo thông tin trường hợp thai nhi chết lưu tại Bệnh viện đa khoa huyện Ý Yên, Nam Định do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 3897/BYT-BM-TE v/v xác minh và báo cáo thông tin trường hợp thai nhi chết lưu tại BVĐK huyện Ý Yên, Nam Định. Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

11

Công văn 1625/BYT-BM-TE năm 2016 về phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1625/BYT-BM-TE V/v phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika. Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

12

Công văn 4538/BYT-BM-TE năm 2017 triển khai sử dụng Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4538/BYT-BM-TE V/v Triển khai sử dụng Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017 Kính

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2017

13

Công văn 1528/BYT-BM-TE về tăng cường công tác phòng và khám chữa bệnh cho trẻ em trong mùa xuân hè 2017 do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/BYT-BM-TE V/v tăng cường công tác phòng và khám chữa bệnh cho trẻ em trong mùa xuân hè 2017. Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 29/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

14

Công văn 2854/BYT-BM-TE năm 2015 về triển khai Hướng dẫn Thẩm định tử vong mẹ mới do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 2854/BYT-BM-TE V/v Triển khai Hướng dẫn Thẩm định tử vong mẹ mới. Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: Sở Y tế các

Ban hành: 05/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

15

Công văn 8949/BYT-BM-TE năm 2014 về liều dùng mifepriston để chấm dứt thai kỳ do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 8949/BYT-BM-TE V/v liều dùng mifepriston để chấm dứt thai kỳ. Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

16

Công văn 9279/BYT-BM-TE năm 2015 về tăng cường giám sát, kiểm tra hành nghề y tế tư nhân do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9279/BYT-BM-TE V/v tăng cường giám sát, kiểm tra hành nghề y tế tư nhân. Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2015

17

Công văn 518/BYT-BM-TE năm 2016 về tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 518/BYT-BM-TE V/v tăng cường công tác CSSKBMTE trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân. Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

18

Công văn 381/BYT-BM-TE năm 2016 về triển khai mở rộng sử dụng Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 381/BYT-BM-TE V/v triển khai mở rộng sử dụng Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Kính

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

19

Công văn 9624/BYT-BM-TE năm 2015 triển khai nội dung nhằm hạn chế việc buôn bán trẻ sơ sinh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9624/BYT-BM-TE V/v triển khai một số nội dung nhằm hạn chế việc buôn bán trẻ sơ sinh. Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015 Kính

Ban hành: 08/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

20

Công văn 5145/BYT-BM-TE năm 2013 báo cáo trường hợp tử vong sản phụ do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5145/BYT-BM-TE V/v báo cáo trường hợp tử vong sản phụ. Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234