Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO Y TE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 132281 văn bản

1

Kế hoạch 206/KH-BYT triển khai công tác quốc phòng, an ninh của Bộ Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

206/KH-BYT,Bộ Y tế,Triển khai công tác quốc phòng an ninh của Bộ Y tế,Triển khai công tác quốc phòng an ninh năm 2021,Công tác quốc phòng an ninh của Bộ Y tế 2021,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

2

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Y tế,Hợp nhất Thông tư đào tạo cho cán bộ y tế,Hướng dẫn việc đào tạo cho cán bộ y tế,Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

3

Quyết định 1462/QĐ-BYT năm 2020 về “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19” do Bộ Y tế ban hành

1462/QD-BYT,Quyết định 1462 2020,Bộ Y tế,Cách ly y tế ,Cán Bộ Y tế,Phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1462/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

4

Công điện 1360/CĐ-BYT năm 2021 triển khai công tác y tế ứng phó với bão Conson và mưa lớn do Bộ Y tế điện

1360/CD-BYT,Công điện 1360 2021,Bộ Y tế,Triển khai công tác y tế ứng phó với bão Conson,Triển khai công tác y tế ứng phó với mưa lớn,Công tác y tế ứng phó với bão Conson và mưa lớn,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2021

5

Kế hoạch 594/KH-BYT năm 2021 truyền thông về Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Bộ Y tế ban hành

594/KH-BYT,Bộ Y tế,Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi,Truyền thông Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi,Truyền thông về Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

6

Quyết định 4689/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

4689/QD-BYT,Quyết định 4689 2021,Bộ Y tế,Hướng dẫn chẩn đoán COVID19,Hướng dẫn điều trị COVID19,Chẩn đoán điều trị COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4689/QĐ-BYT Hà

Ban hành: 06/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2021

7

Thông tư 12/2021/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

12/2021/TT-BYT,Thông tư 12 2021,Bộ Y tế,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2021,Bộ Y tế bãi bỏ văn bản pháp luật,Bộ Y tế bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

8

Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

02/CT-BYT,Chỉ thị 02 2021,Bộ Y tế,Công tác quốc phòng trong Ngành Y tế,Công tác an ninh trong Ngành Y tế,Công tác quốc phòng an ninh Ngành Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

9

Công điện 1599/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện

1599/CD-BYT,Công điện 1599 2021,Bộ Y tế,Tăng cường tiêm chủng vắc xin COVID19,Tiêm chủng vắc xin phòng COVID19,Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2021

10

Công điện 1563/CĐ-BYT năm 2021 về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế điện

1563/CD-BYT,Công điện 1563 2021,Bộ Y tế,Tiêm vắc xin phòng COVID19,Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID19,Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2021

11

Công điện 1478/CĐ-BYT năm 2021 về chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện

1478/CD-BYT,Công điện 1478 2021,Bộ Y tế,Tiêm chủng vắc xin phòng COVID19,Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID19,Chấn chỉnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

12

Công điện 1346/CĐ-BYT năm 2021 việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế điện

1346/CD-BYT,Công điện 1346 2021,Bộ Y tế,Phòng chống dịch COVID 19,Xét nghiệm phòng chống dịch COVID 19,Thần tốc xét nghiệm phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2021

13

Công điện 1316/CĐ-BYT năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện

1316/CD-BYT,Công điện 1316 2021,Bộ Y tế,Tiêm chủng vắc xin phòng COVID 19,Đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng COVID 19,Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2021

14

Công điện 1305/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện

1305/CD-BYT,Công điện 1305 2021,Bộ Y tế,Tăng cường công tác xét nghiệm phòng chống COVID19,Công tác xét nghiệm phòng chống dịch COVID19,Tăng cường xét nghiệm phòng chống dịch COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

15

Quyết định 3111/QĐ-BYT bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3111/QD-BYT,Quyết định 3111 2021,Bộ Y tế,Kế hoạch thanh tra 2021,Bổ sung Kế hoạch thanh tra,Bổ sung Kế hoạch thanh tra Bộ Y tế,Bộ máy hành chính BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3111/QĐ-BYT

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

16

Quyết định 3547/QĐ-BYT năm 2021 về việc ban hành mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3547/QD-BYT,Quyết định 3547 2021,Bộ Y tế,Mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc,Ban hành mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc,Ban hành mẫu Phiếu sử dụng thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2021

17

Công điện 1242/CĐ-BYT năm 2021 về chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện

1242/CD-BYT,Công điện 1242 2021,Bộ Y tế,Chấn chỉnh tiêm chủng vắc xin phòng COVID19,Chấn chỉnh công tác tiêm vắc xin COVID19,Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2021

18

Quyết định 4008/QĐ-BYT phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế

4008/QD-BYT,Quyết định 4008 2021,Bộ Y tế,Kế hoạch thanh tra của Bộ Y tế 2021,Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra của Bộ Y tế,Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra của Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

19

Công điện 1168/CĐ-BYT năm 2021 thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện

1168/CD-BYT,Công điện 1168 2021,Bộ Y tế,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID19,Biện pháp phòng chống dịch COVID19,Tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2021

20

Công điện 1155/CĐ-BYT năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện

1155/CD-BYT,Công điện 1155 2021,Bộ Y tế,Đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng COVID19,Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin COVID19,Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108