Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO Y TE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 129050 văn bản

1

Kế hoạch 206/KH-BYT triển khai công tác quốc phòng, an ninh của Bộ Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

206/KH-BYT,Bộ Y tế,Triển khai công tác quốc phòng an ninh của Bộ Y tế,Triển khai công tác quốc phòng an ninh năm 2021,Công tác quốc phòng an ninh của Bộ Y tế 2021,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

2

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Y tế,Hợp nhất Thông tư đào tạo cho cán bộ y tế,Hướng dẫn việc đào tạo cho cán bộ y tế,Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

3

Quyết định 1462/QĐ-BYT năm 2020 về “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19” do Bộ Y tế ban hành

1462/QD-BYT,Quyết định 1462 2020,Bộ Y tế,Cách ly y tế ,Cán Bộ Y tế,Phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1462/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

4

Kế hoạch 594/KH-BYT năm 2021 truyền thông về Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Bộ Y tế ban hành

594/KH-BYT,Bộ Y tế,Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi,Truyền thông Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi,Truyền thông về Dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

5

Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

02/CT-BYT,Chỉ thị 02 2021,Bộ Y tế,Công tác quốc phòng trong Ngành Y tế,Công tác an ninh trong Ngành Y tế,Công tác quốc phòng an ninh Ngành Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

6

Công điện 1131/CĐ-BYT năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện

1131/CD-BYT,Công điện 1131 2021,Bộ Y tế,Tiêm chủng vắc xin phòng COVID 19,Hướng dẫn tiêm chủng vắc xin phòng COVID 19,Công điện về tiêm chủng vắc xin phòng COVID 19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

7

Thông tư 08/2021/TT-BYT về Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

08/2021/TT-BYT,Thông tư 08 2021,Bộ Y tế,Nguyên tắc Đạo đức hành nghề dược,Bộ Y tế ban hành Nguyên tắc hành nghề dược,Bộ Y tế ban hành đạo đức hành nghề dược,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

8

Quyết định 3020/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 6 do Bộ Y tế ban hành

3020/QD-BYT,Quyết định 3020 2021,Bộ Y tế,Phân bổ vắc xin phòng COVID19,Phân bổ vắc xin COVID19 đợt 6,Phân bổ vắc xin phòng COVID đợt 6,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3020/QĐ-BYT

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

9

Công điện 1779/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão số 13 do Bộ Y tế điện

1779/CD-BYT,Công điện 1779 2020,Bộ Y tế,Công tác y tế ứng phó với cơn bão số 13,Triển khai công tác y tế ứng phó cơn bão số 13,Triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão số 13,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

10

Quyết định 2971/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 do Bộ Y tế ban hành

2971/QD-BYT,Quyết định 2971 2021,Bộ Y tế,Phân bổ vắc xin phòng COVID19 đợt 5,Phân bổ vắc xin COVID19 đợt 5,Phân bổ vắc xin COVID 19 Vaccine AstraZeneca đợt 5,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

11

Quyết định 2789/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 do Bộ Y tế ban hành

2789/QD-BYT,Quyết định 2789 2021,Bộ Y tế,Điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID19 đợt 2,Phân bổ vắc xin phòng COVID19 đợt 3,Điều chỉnh phân bổ vắc xin COVID19 đợt 3,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

12

Quyết định 2748/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 do Bộ Y tế ban hành

2748/QD-BYT,Quyết định 2748 2021,Bộ Y tế,Phân bổ vắc xin phòng COVID19,Phân bổ vắc xin COVID19 đợt 4,Phân bổ vắc xin phòng COVID 19 đợt 4,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2748/QĐ-BYT

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

13

Quyết định 2684/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 do Bộ Y tế ban hành

2684/QD-BYT,Quyết định 2684 2021,Bộ Y tế,Điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID 19 đợt 3,Điều chỉnh phân bổ vắc xin COVID đợt 3,Phân bổ vắc xin phòng COVID 19 đợt 3,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

14

Quyết định 2499/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 do Bộ Y tế ban hành

2499/QD-BYT,Quyết định 2499 2021,Bộ Y tế,Phân bổ vắc xin phòng COVID19 đợt 3,Phân bổ vắc xin phòng dịch COVID19,Vắc xin phòng COVID 19 đợt 3,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2499/QĐ-BYT

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2021

15

Công điện 838/CĐ-BYT năm 2021 về không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện

838/CD-BYT,Công điện 838 2021,Bộ Y tế,Không tu tập xem bóng đá phòng chống dịch COVID19,Không tu tập xem bóng đá trong chống dịch COVID19,Không tu tập xem bóng đá trong phòng chống COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

16

Quyết định 2760/QĐ-BYT năm 2021 về cập nhật Hướng dẫn điều trị Lao kháng thuốc do Bộ Y tế ban hành

2760/QD-BYT,Quyết định 2760 2021,Bộ Y tế,Hướng dẫn điều trị Lao kháng thuốc,Cập nhật điều trị Lao kháng thuốc,Cập nhật Hướng dẫn điều trị Lao,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2760/QĐ-BYT

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

17

Quyết định 1908/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 do Bộ Y tế ban hành

1908/QD-BYT,Quyết định 1908 2021,Bộ Y tế,Điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID19,Phân bổ vắc xin phòng COVID19 đợt 2,Điều chỉnh phân bổ vắc xin COVID19 đợt 2,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

18

Quyết định 1896/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 do Bộ Y tế ban hành

1896/QD-BYT,Quyết định 1896 2021,Bộ Y tế,Điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID19 đợt 2,Điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID,Phân bổ vắc xin phòng COVID19 đợt 2,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

19

Quyết định 1821/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 do Bộ Y tế ban hành

1821/QD-BYT,Quyết định 1821 2021,Bộ Y tế,Phân bổ vắc xin phòng COVID 19 đợt 2,Vắc xin phòng COVID19 đợt 2,Phân bổ vắc xin phòng COVID,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1821/QĐ-BYT

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

20

Quyết định 2125/QĐ-BYT về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021

2125/QD-BYT,Quyết định 2125 2021,Bộ Y tế,Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của Bộ Y tế,Kế hoạch đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế,Rà soát đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế,Bộ máy hành chính BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server251