Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO Y TE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 107444 văn bản

1

Chỉ thị 08/CT-BYT năm 2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA TRONG NGÀNH Y TẾ Chất thải nhựa đang

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2019

2

Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM VỀ HOẠT ĐỘNG Y HỌC GIA ĐÌNH Căn cứ Luật khám

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

3

Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2019 về tăng cường vận động thể lực trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VẬN ĐỘNG THỂ LỰC TRONG NGÀNH Y TẾ Theo Tổ

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

4

Thông tư 26/2019/TT-BYT quy định về Danh mục thuốc hiếm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC THUỐC HIẾM Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

5

Quyết định 1003/QĐ-BYT năm 2019 về "Mẫu Hồ sơ Khám giám định y khoa" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1003/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “MẪU HỒ SƠ KHÁM GIÁM ĐỊNH Y KHOA” BỘ

Ban hành: 15/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

6

Quyết định 2831/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2831/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NHI KHOA

Ban hành: 04/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

7

Chỉ thị 07/CT-BYT năm 2019 về tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT Theo

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

8

Quyết định 5454/QĐ-BYT năm 2018 về Kế hoạch triển khai thống kê y tế điện tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5454/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỐNG KÊ Y TẾ ĐIỆN TỬ BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 10/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

9

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2019 về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM TỰ CHỦ CỦA 04 BỆNH VIỆN THUỘC BỘ Y TẾ CHÍNH PHỦ

Ban hành: 19/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2019

10

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Ban hành: 04/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

11

Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ Căn cứ Luật Khám

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

12

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định về xác định lại giới tính do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH Nghị định số 88/2008/NĐ-CP

Ban hành: 30/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

13

Quyết định 7438/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7438/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

14

Thông tư 40/2018/TT-BYT quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MẪU BỆNH PHẨM BỆNH TRUYỀN NHIỄM Căn

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

15

Quyết định 7672/QĐ-BYT năm 2018 về cập nhật Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7672/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH CẬP NHẬT KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ BỘ Y TẾ PHIÊN BẢN 1.0 BỘ

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

16

Thông báo 793/TB-BYT năm 2016 kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi tọa đàm "Phát triển dược liệu bền vững" do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 793/TB-BYT Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN TẠI BUỔI TỌA ĐÀM

Ban hành: 08/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

17

Thông tư 29/2018/TT-BYT quy định về thử thuốc trên lâm sàng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỬ THUỐC TRÊN LÂM SÀNG Căn cứ Luật số

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

18

Quyết định 6437/QĐ-BYT năm 2018 Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6437/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TẨY GIUN ĐƯỜNG RUỘT TẠI CỘNG ĐỒNG BỘ

Ban hành: 25/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2018

19

Hướng dẫn 174/HD-BYT về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2018 do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 174/HD-BYT Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH Y TẾ NĂM 2018 Phát

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2018

20

Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TỪ XA Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234