Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" BO XAY DUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7884 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 143.781 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 33.969 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Xây dựng ban hành

QCVN09:2013/BXD,Quy chuẩn QCVN09:2013,Bộ Xây dựng,Xây dựng QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 09:2013/BXD VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ National Technical Regulation on Energy Efficiency Buildings Lời nói đầu QCVN 09:2013/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” do

Ban hành: 26/09/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2009/BXD về quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

QCVN14:2009/BXD,Quy chuẩn QCVN14:2009,Bộ Xây dựng,QCVN 14:2009/BXD ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Bộ Xây dựng,Quy hoạch xây dựng nông thôn,Xây dựng   QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 14: 2009/BXD QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN Vietnam Building Code- Rural Residental Planning HÀ

Ban hành: 10/09/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

QCXDVN01:2008/BXD,Quy chuẩn QCXDVN01:2008,Bộ Xây dựng,Quy hoạch xây dựng,Xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG Vietnam Building Code. Regional and Urban Planning and Rural Residental Planning Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD do Viện Quy hoạch

Ban hành: 03/04/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2012/BXD về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

QCVN03:2012/BXD,Quy chuẩn QCVN03:2012,Bộ Xây dựng,Phân cấp công trình dân dụng,Phân cấp công trình công nghiệp ,Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị,QCVN 03:2012/BXD ,Xây dựng QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 03:2012/BXD VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ National

Ban hành: 28/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 371: 2006 về nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN371:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN371:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN 371: 2006 ,Nghiệm thu chất lượng thi công,Công trình xây dựng,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 371: 2006 NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Acceptance of constructional quality of building works Hà Nội -

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2011/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

QCVN16:2011/BXD,Quy chuẩn QCVN16:2011,Bộ Xây dựng,QCVN 16:2011/BXD ,Sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng,Bộ Xây dựng,Xây dựng QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 16:2011/BXD VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG Vietnam Building Code: Products, Goods of Building Material HÀ NỘI – 2011

Ban hành: 30/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007 về đường đô thị - yêu cầu thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN104:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN104:2007,Bộ Xây dựng,Đường đô thị,Yêu cầu thiết kế,TCXDVN 104:2007,Bộ Xây dựng,Giao thông TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 104:2007 ĐƯỜNG ĐÔ THỊ YÊU CẦU THIẾT KẾ Hà Nội – 2007 LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” được

Ban hành: 30/05/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 367:2006 về vật liệu chống thấm trong xây dựng - phân loại do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN367:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN367:2006,Bộ Xây dựng, Xuất khẩu thủy sản vào Kazakhstan ,TCXDVN 367: 2006 ,Vật liệu chống thấm trong xây dựng,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 367 : 2006 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TRONG XÂY DỰNG - PHÂN LOẠI Waterproofing Materials for Construction - Classification

Ban hành: 16/04/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

9

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 383:2007 về vật liệu chịu lửa - vữa Manhêdi do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN383:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN383:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 383:2007 ,Vật liệu chịu lửa,Bộ Xây dựng,Vữa Manhêdi,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 383:2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - VỮA MANHÊDI LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 383:2007 "Vật liệu chịu lửa - Manhêdi" do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 384:2007 về vật liệu chịu lửa – vữa cao Alumin do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN384:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN384:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN 384:2007 ,Vật liệu chịu lửa,Bộ Xây dựng,Vữa cao Alumin,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 384:2007 Xuất bản lần 1 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA CAO ALUMIN Refractories –High alumina mortars Lời nói đầu TCXDVN 384:2007 "Vật liệu chịu

Ban hành: 23/01/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 365:2007 về bệnh viện đa khoa hướng dẫn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN365:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN365:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN365:2007,Bệnh viện đa khoa,Hướng dẫn thiết kế,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 365 : 2007 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ General hospital – Guideline LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 365 : 2007 “Bệnh viện đa khoa- Hướng dẫn thiết kế” thay

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 391:2007 về bê tông- yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN391:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN391:2007,Bộ Xây dựng,TCXDVN391:2007,Bê tông,Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN  391: 2007 BÊ TÔNG- YÊU CẦU BẢO DƯỠNG ẨM TỰ NHIÊN Concrete -Requirements for Natural Moist Curing LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn TCXDVN  391: 2007 do Hội Công

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

13

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 395:2007 về phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn do Bộ Xây dựng ban hành

TCVN395:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCVN395:2007,Bộ Xây dựng,TCVN395:2007 ,Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCVN 395: 2007 PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN Mineral Admixtures for Roller-Compacted Concrete Lời nói đầu Tiêu chuẩn TCXDVN 395:2007 "Phụ gia khoáng cho bê

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

14

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 385:2006 về gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN385:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN385:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN 385:2006 ,Gia cố nền đất yếu,Bộ Xây dựng,Trụ đất xi măng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 385 : 2006 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG Stabilization of Soft Soil by the Soil Cement Column Method 1. Phạm vi áp dụng 1.1.

Ban hành: 27/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

15

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 375:2006 về thiết kế công trình chịu động đất do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN375:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN375:2006,Bộ Xây dựng,Thiết kế công trình chịu động đất,Bộ Xây dựng,TCXDVN 375:2006,Công trình chịu động đất ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT Design of structures for earthquake resistance PHẦN 2: NỀN MÓNG, TƯỜNG CHẮN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA KỸ THUẬT

Ban hành: 11/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

16

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 372:2006 về ống bê tông cốt thép thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN372:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN372:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN 372: 2006 ,Bộ Xây dựng,Ống bê tông cốt thép thoát nước,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 372: 2006 ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THOÁT NƯỚC Reinforced Concrete Pipes for Water Draining 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng đối với ống

Ban hành: 05/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

17

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 361:2006 về chợ - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN361:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN361:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN361:2006,Tiêu chuẩn thiết kế,Bộ Xây dựng,Chợ tiêu chuẩn thiết kế ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 361:2006 CHỢ -  TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Markets - Design Standard 1. Phạm vi áp dụng 1.1.  Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới

Ban hành: 19/04/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

18

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 353:2005 về nhà ở liên kế - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN353:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN353:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN353:2005,Tiêu chuẩn thiết kế,Nhà ở liên kế,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 353:2005 NHÀ Ở LIÊN KẾ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ROW HOUSES – DESIGN STANDARDS LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 353 - .2005  “ Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế” quy định các

Ban hành: 29/11/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

19

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 349:2005 về cát nghiền cho bê tông và vữa do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN349:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN349:2005,Bộ Xây dựng,TCXDVN349:2005,Cát nghiền cho bê tông và vữa,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 349 : 2005 CÁT NGHIỀN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA Manufactured sand for concrete and mortar LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 349: 2005 “Cát nghiền cho bê tông và vữa” được Bộ Xây dựng ban

Ban hành: 25/08/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BXD về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

QCVN03:2009/BXD,Quy chuẩn QCVN03:2009,Bộ Xây dựng,QCVN 03:2009/BXD,Phân loại công trình xây dựng,Phân cấp công trình xây dựng,Công trình xây dựng dân dụng,Công trình xây dựng công nghiệp,Bộ Xây dựng,Hạ tầng kỹ thuật đô thị,Xây dựng QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 03 : 2009/BXD VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ban hành: 30/09/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.159