Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" BO XAY DUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33954 công văn

1

Công văn 1395/BXD-KTXD năm 2019 về hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1395/BXD-KTXD,Công văn 1395 2019,Bộ Xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Quyết toán hợp đồng xây dựng,Thanh toán hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1395/BXD-KTXD V/v kiến

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

2

Công văn 48/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

48/BXD-VLXD,Công văn 48 2019,Bộ Xây dựng,Xây dựng ,Đá xây dựng ,Xuất khẩu đá xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/BXD-VLXD V/v hướng dẫn xuất khẩu đá

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

3

Công văn 1640/BXD-KTXD năm 2019 về áp dụng định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1640/BXD-KTXD,Công văn 1640 2019,Bộ Xây dựng,Định mức dự toán,Định mức dự toán xây dựng,Định mức dự toán bổ sung,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1640/BXD-KTXD V/v kiến nghị của

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

4

Công văn 1177/BXD-KHCN năm 2019 quy định về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1177/BXD-KHCN,Công văn 1177 2019,Bộ Xây dựng,hoạt động thí nghiệm,Phòng thí nghiệm,Quy trình thí nghiệm,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1177/BXD-KHCN V/v kiến nghị của ông

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

5

Công văn 1801/BXD-KTXD năm 2019 về xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1801/BXD-KTXD,Công văn 1801 2019,Bộ Xây dựng,Chi phí quản lý dự án,Chi phí quản lý,Chi phí quản lý kinh doanh,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1801/BXD-KTXD V/v kiến nghị của Công

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

6

Công văn 1704/BXD-KTXD năm 2019 về phân loại trang thiết bị xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1704/BXD-KTXD,Công văn 1704 2019,Bộ Xây dựng,Tăng cường trang thiết bị ,Tiêu chuẩn trang thiết bị,Cung cấp trang thiết bị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1704/BXD-KTXD V/v

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

7

Công văn 35/BXD-KTXD năm 2019 về nghiệm thu thanh toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

35/BXD-KTXD,Công văn 35 2019,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu công trình xây dựng,Công trình xây dựng,Thanh toán công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/BXD-KTXD V/v giải

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

8

Công văn 38/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

38/BXD-VLXD,Công văn 38 2019,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu đá vôi cục ,Vật liệu xây dựng,Đá vôi ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/BXD-VLXD V/v hướng dẫn xuất khẩu đá vôi

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

9

Công văn 1548/BXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1548/BXD-KTXD,Công văn 1548 2019,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh hợp đồng xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Giá hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1548/BXD-KTXD V/v kiến nghị

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

10

Công văn 191/BXD-HĐXD năm 2019 về lập quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

191/BXD-HDXD,Công văn 191 2019,Bộ Xây dựng,Lập quy hoạch xây dựng,Đơn giá lập quy hoạch xây dựng,Chi phí lập quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 191/BXD-HĐXD

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

11

Công văn 34/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn và áp mã hàng hóa xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

34/BXD-VLXD,Công văn 34 2019,Bộ Xây dựng,Hàng hóa xuất khẩu,Áp mã hàng hóa,Đá xây dựng ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/BXD-VLXD V/v hướng dẫn và áp mã hàng

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

12

Công văn 28/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

28/BXD-VLXD,Công văn 28 2019,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu đá,Xuất khẩu đá xây dựng ,Thủ tục xuất khẩu đá xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/BXD-VLXD V/v hướng

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

13

Công văn 295/BXD-HĐXD năm 2019 góp ý kiến về sử dụng Container trong hoạt động kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

295/BXD-HDXD,Công văn 295 2019,Bộ Xây dựng,Hoạt động kinh doanh,Bộ Xây dựng,Công trình xây dựng,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 295/BXD-HĐXD V/v góp ý kiến về việc sử

Ban hành: 02/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

14

Công văn 1113/BXD-KTXD năm 2019 quyết toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

1113/BXD-KTXD,Công văn 1113,Bộ Xây dựng,Giải quyết kiến nghị của các địa phương,Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng,Xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1113/BXD-KTXD V/v

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

15

Công văn 129/BXD-HĐXD năm 2019 cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

129/BXD-HDXD,Công văn 129,Bộ Xây dựng,Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng,Hoạt động xây dựng,Đăng ký hoạt động xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 129/BXD-HĐXD V/v kiến

Ban hành: 09/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

16

Công văn 128/BXD-HĐXD năm 2019 về năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

128/BXD-HDXD,Công văn 128 2019,Bộ Xây dựng,Hoạt động xây dựng,Các hoạt động xây dựng ,Năng lực,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/BXD-HĐXD V/v về năng lực hoạt động xây dựng

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

17

Công văn 425/BXD-KHCN năm 2019 về dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp do Bộ Xây dựng ban hành

425/BXD-KHCN,Công văn 425,Bộ Xây dựng,Kiến nghị của Công ty ,Đất thực hiện dự án,Khu thương mại ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 425/BXD-KHCN V/v kiến nghị của Công ty Tư vấn

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

18

Công văn 22/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

22/BXD-VLXD,Công văn 22 2019,Bộ Xây dựng,Vật liệu xây dựng,Xuất khẩu đá vôi cục ,Lĩnh vực vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

19

Công văn 15/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

15/BXD-VLXD,Công văn 15 2019,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu khoáng sản,Vướng mắc xuất khẩu khoáng sản ,Thủ tục xuất khẩu khoáng sản ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

20

Công văn 541/BXD-KTXD năm 2019 về giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

541/BXD-KTXD,Công văn 541 2019,Bộ Xây dựng,Kiến nghị của Công ty ,Bộ Xây dựng,Ban Quản lý Dự án,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 541/BXD-KTXD V/v kiến nghị của Công ty TNHH Tư

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.219