Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO TAI CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 248185 văn bản

1

Thông báo 624/TB-BTC về tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2020

624/TB-BTC,Thông báo 624 2020,Bộ Tài chính,Tuyển dụng công chức Bộ Tài chính,Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Bộ Tài chính,Tuyển dụng công chức Bộ Tài chính 2020,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

2

Thông tư 53/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

53/2021/TT-BTC,Thông tư 53 2021,Bộ Tài chính,Bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực tài chính,Bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực ngân hàng,Bãi bỏ Thông tư trong tài chính ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

3

Quyết định 688/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính

688/QD-BTC,Quyết định 688 2020,Bộ Tài chính,Bộ Tài chính ban hành Quy chế công tác văn thư,Quy chế công tác văn thư,Công tác văn thư của Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

4

Quyết định 1937/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1937/QD-BTC,Quyết định 1937 2021,Bộ Tài chính,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2021,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách cho các đơn vị dự toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2021

5

Quyết định 1881/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1881/QD-BTC,Quyết định 1881 2021,Bộ Tài chính,Dự toán chi ngân sách Nhà nước ,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2021,Dự toán chi ngân sách đối với Cục Kế hoạch Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

6

Quyết định 1695/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1695/QD-BTC,Quyết định 1695 2021,Bộ Tài chính,Dự toán chi ngân sách nhà nước Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2021,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

7

Quyết định 1373/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1373/QD-BTC,Quyết định 1373 2021,Bộ Tài chính,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2021,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2021,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2021 Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

8

Quyết định 1227/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

1227/QD-BTC,Quyết định 1227 2021,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2021

9

Quyết định 1230/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

1230/QD-BTC,Quyết định 1230 2021,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2021

10

Quyết định 1687/QĐ-BTC năm 2021 về Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021

1687/QD-BTC,Quyết định 1687 2021,Bộ Tài chính,Chương trình hành động của Bộ Tài chính,Chương trình hành động Bộ Tài chính 2016 2021,Chương trình hành động Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 2021,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

11

Quyết định 993/QĐ-BTC về giao, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

993/QD-BTC,Quyết định 993 2021,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Giao dự toán chi Ngân sách nhà nước ,Giao điều chỉnh dự toán chi ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

12

Quyết định 1421/QĐ-BTC năm 2021 về phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính

1421/QD-BTC,Quyết định 1421 2021,Bộ Tài chính,Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Tài chính,Phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính,Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ phụ trách các lĩnh vực,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

13

Quyết định 994/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính

994/QD-BTC,Quyết định 994 2021,Bộ Tài chính,Công bố công khai dự toán ngân sách,Công bố dự toán ngân sách năm 2021,Công khai dự toán ngân sách năm 2021,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

14

Quyết định 996/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính

996/QD-BTC,Quyết định 996 2021,Bộ Tài chính,Công bố công khai dự toán ngân sách,Công khai dự toán ngân sách năm 2021,Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

15

Quyết định 1374/QĐ-BTC năm 2021 về Danh mục cơ sở dữ liệu, Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính

1374/QD-BTC,Quyết định 1374 2021,Bộ Tài chính,Danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính,Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính,Danh mục cơ sở dữ liệu dữ liệu mở của Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

16

Quyết định 925/QĐ-BTC về Danh mục hồ sơ năm 2019 của Bộ Tài chính

925/QD-BTC,Quyết định 925 2019,Bộ Tài chính,Hồ sơ,Ban hành mới ,Danh mục hồ sơ hàng năm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 925/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

17

Quyết định 790/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

790/QD-BTC,Quyết định 790 2021,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách 2021,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2021,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

18

Quyết định 312/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính

312/QD-BTC,Quyết định 312 2021,Bộ Tài chính,Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021,Công khai dự toán ngân sách của Bộ Tài chính,Dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

19

Quyết định 255/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

255/QD-BTC,Quyết định 255 2021,Bộ Tài chính,Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2021,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

20

Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

31/2021/TT-BTC,Thông tư 31 2021,Bộ Tài chính,Quản lý rủi ro trong quản lý thuế,Áp dụng quản lý rủi ro quản lý thuế,Quản lý rủi ro của cơ quan thuế các cấp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161