Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" BO SUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8798 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT về Thức ăn thủy sản - Phần 2: Thức ăn bổ sung

QCVN02-31-2:2019/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-31-2:2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 02 - 31 - 2 : 2019/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA THỨC ĂN THỦY SẢN PHẦN 2: THỨC ĂN BỔ SUNG National technical regulation Aquaculture feed Part 2: Feed Supplements Lời nói đầu QCVN 02

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3-7:2019/BYT về Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

QCVN3-7:2019/BYT,Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN3-7:2019,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 3-7: 2019/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI VITAMIN A ĐỂ BỔ SUNG VÀO DẦU THỰC VẬT National technical regulation for vitamin A added to vegetable oils Lời nói đầu QCVN 3-7:2019/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12610:2019 về Ngũ cốc có bổ sung đường - Xác định hàm lượng glucose, fructose, sucrose và maltose bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN12610:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12610:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12610:2019 NGŨ CỐC CÓ BỔ SUNG ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG GLUCOSE, FRUCTOSE, SUCROSE VÀ MALTOSE BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Presweetened cereals - Determination of glucose, fructose, sucrose and maltose

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8436:2018 (CODEX STAN 251-2006) về Sữa bột đã tách chất béo bổ sung chất béo thực vật

TCVN8436:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8436:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8436:2018 CODEX STAN 251-2006 WITH AMENDMENT 2018 SỮA BỘT ĐÃ TÁCH CHẤT BÉO BỔ SUNG CHẤT BÉO THỰC VẬT Blend of skimmed milk and vegetale fat in powdered form Lời nói đầu TCVN 8436:2018 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12441:2018 về Hướng dẫn đối với thức ăn công thức bổ sung dành cho trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi

TCVN12441:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12441:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12441:2018 HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI THỨC ĂN CÔNG THỨC BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 6 THÁNG ĐẾN 36 THÁNG TUỔI Guidelines for formulated supplementary foods for older infants and young children Lời nói đầu TCVN 12441:2018

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10670:2014 về Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về bổ sung và biên mục

TCVN10670:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10670:2014,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10670:2014 HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ BỔ SUNG VÀ BIÊN MỤC Library activities - Terms and definitions of acquisition and cataloguing Lời nói đầu TCVN 10670:2014 do Thư viện Quốc gia Việt Nam biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11937:2017 về Thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật - Xác định aconitum alkaloid - Phương pháp sắc kí lỏng với detector UV (LC-UV)

TCVN11937:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11937:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11937:2017 THỰC PHẨM BỔ SUNG VÀ NGUYÊN LIỆU THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH ACONITUM ALKALOID - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG VỚI DETECTOR UV (LC-UV) Foodstuffs dietary supplements and raw botanical materials - Determination of aconitum

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11938:2017 về Thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật - Xác định campesterol, stigmasterol và beta-sitosterol - Phương pháp sắc kí khí

TCVN11938:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11938:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11938:2017 THỰC PHẨM BỔ SUNG VÀ NGUYÊN LIỆU THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH CAMPESTEROL, STIGMASTEROL VÀ BETA- SITOSTEROL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ Foodstuffs dietary supplements and raw botanical materials - Determination

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11845-4:2017 (IEC 61869-4:2013) về Máy biến đổi đo lường - Phần 4: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến đổi kết hợp

TCVN11845-4:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11845-4:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11845-4:2017 IEC 61869-4:2013 MÁY BIẾN ĐỔI ĐO LƯỜNG - PHẦN 4: YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỐI VỚI MÁY BIẾN ĐỔI KẾT HỢP Instrument transformers - Part 4: Additional requirements for combined transformers Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11845-5:2017 (IEC 61869-5:2011) về Máy biến đổi đo lường - Phần 5: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến điện áp kiểu điện dung

TCVN11845-5:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11845-5:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11845-5:2017 IEC 61869-5:2011 MÁY BIẾN ĐỔI ĐO LƯỜNG - PHẦN 5: YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỐI VỚI MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP KIỂU ĐIỆN DUNG Instrument transformers - Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) về Máy biến đổi đo lường - Phần 3: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến điện áp kiểu cảm ứng

TCVN11845-3:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11845-3:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11845-3:2017 IEC 61869 3:2011 MÁY BIẾN ĐỔI ĐO LƯỜNG - PHẦN 3: YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỐI VỚI MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP KIỂU CẢM ỨNG Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11845-2:2017 (IEC 61869-2:2012) về Máy biến đổi đo lường - Phần 2: Yêu cầu bổ sung đối với máy biến dòng

TCVN11845-2:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11845-2:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11845-2:2017 IEC 61869-2:2012 MÁY BIẾN ĐỔI ĐO LƯỜNG - PHẦN 2: YÊU CẦU BỒ SUNG ĐỐI VỚI MÁY BIẾN DÒNG Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers Mục lục Lời nói

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11428:2016 (CAC/GL 55:2005) về Hướng dẫn đối với vitamin và chất khoáng bổ sung vào thực phẩm

TCVN11428:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11428:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11428:2016 CAC/GL 55:2005 HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI VITAMIN VÀ CHẤT KHOÁNG BỔ SUNG VÀO THỰC PHẨM Guidelines for vitamin and mineral food supplements Lời nói đầu TCVN 11428:2016 hoàn toàn tương đương với CAC/GL

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 9-1:2011/BYT về muối ăn bổ sung iod do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN9-1:2011/BYT,Quy chuẩn QCVN9-1:2011,Bộ Y tế,QCVN 9-1:2011/BYT ,Muối ăn bổ sung iod ,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 9-1:2011/BYT VỀ MUỐI ĂN BỔ SUNG IOD National technical regulation on food grade iodated salt Lời nói đầu QCVN 9-1:011/BYT do

Ban hành: 13/01/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11217:2015 (ISO/TS 18083:2013) về Sản phẩm phomat chế biến - Tính hàm lượng phosphat bổ sung biểu thị theo phospho

TCVN11217:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11217:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11217:2015 ISO/TS 18083:2013 SẢN PHẨM PHOMAT CHẾ BIẾN - TÍNH HÀM LƯỢNG PHOSPHAT BỔ SUNG BIỂU THỊ THEO PHOSPHO Processed cheese products - Calculation of content of added phosphate expressed as phosphorus Lời

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-1:2015 (ISO 15614-1:2004 sửa đổi bổ sung 1:2008 và sửa đổi bổ sung 2:2012) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 1: Hàn hồ quang và hàn khí thép, hàn hồ quang niken và hợp kim niken

vi chấp nhận đối với các quy trình hàn cho tất cả các hoạt động hàn trong thực tế trong phạm vi các tham số được liệt kê trong Điều 8. Phải thực hiện các phép thử phù hợp với tiêu chuẩn này. Các tiêu chuẩn áp dụng có thể yêu cầu các phép thử bổ sung. Tiêu chuẩn này áp dụng cho hàn hồ quang và hàn khí đối với thép trong tất cả các dạng

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11281-6:2018 (ISO 20957-6:2005) về Thiết bị luyện tập tại chỗ - Phần 6: Thiết bị chạy bộ, yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử

TCVN11281-6:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11281-6:2018,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11281-6:2018 ISO 20957-6:2005 THIẾT BỊ TẬP LUYỆN TẠI CHỖ - PHẦN 6: THIẾT BỊ CHẠY BỘ, YÊU CẦU AN TOÀN RIÊNG BỔ SUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Stationary training equipment - Part 6: Treadmills, additional specific

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11281-5:2018 (ISO 20957-5:2016) về Thiết bị luyện tập tại chỗ - Phần 5: Thiết bị tập luyện có động cơ quay, yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử

TCVN11281-5:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11281-5:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11281-5:2018 ISO 20957-5:2016 THIẾT BỊ TẬP LUYỆN TẠI CHỖ - PHẦN 5: THIẾT BỊ TẬP LUYỆN CÓ ĐỘNG CƠ QUAY, YÊU CẦU AN TOÀN RIÊNG BỔ SUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Stationary training equipment - Part 5: Stationary exercise

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11281-7:2018 (ISO 20957-7:2005) về Thiết bị tập luyện tại chỗ - Phần 7: Thiết bị kéo tay, yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử

TCVN11281-7:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11281-7:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11281-7:2018 ISO 20957-7:2005 THIẾT BỊ TẬP LUYỆN TẠI CHỖ - PHẦN 7: THIẾT BỊ KÉO TAY, YÊU CẦU AN TOÀN RIÊNG BỔ SUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Stationary training equipment - Part 7: Rowing machines, additional specific safety requirements

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12187-2:2018 (EN 13451-2:2015) về Thiết bị bể bơi - Phần 2: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với thang, bậc thang và tay vịn của thang

TCVN12187-2:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12187-2:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12187-2:2018 EN 13451-2:2015 THIẾT BỊ BỂ BƠI - PHẦN 2: YÊU CẦU AN TOÀN RIÊNG BỔ SUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI THANG, BẬC THANG VÀ TAY VỊN CỦA THANG Swimming pool equipment - Part 2: Additional specific safety

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222