Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" BO SUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30722 công văn

1

Công văn 7390/TCHQ-GSQL năm 2020 về nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành

7390/TCHQ-GSQL,Công văn 7390 2020,Tổng cục Hải quan,Bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ,Nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ,Hướng dẫn nộp bổ sung chứng nhận xuất xứ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

2

Công văn 7065/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung, hoàn thuế mặt hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

7065/TCHQ-TXNK,Công văn 7065 2020,Tổng cục Hải quan,Hoàn thuế mặt hàng xuất khẩu,Khai bổ sung mặt hàng xuất khẩu,Thủ tục hoàn thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

3

Công văn 6333/TCHQ-TXNK năm 2020 về bổ sung hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

6333/TCHQ-TXNK,Công văn 6333 2020,Tổng cục Hải quan,Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số,Bổ sung hồ sơ đề nghị xác định trước mã số,Hướng dẫn bổ sung hồ sơ xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

4

Công văn 3847/TCT-KK năm 2020 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành

3847/TCT-KK,Công văn 3847 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế,Hướng dẫn hồ sơ khai thuế,Tổng cục Thuế hướng dẫn khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

5

Công văn 5068/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai sửa đổi, bổ sung thông tin manifest do Tổng cục Hải quan ban hành

5068/TCHQ-GSQL,Công văn 5068 2020,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn khai sửa đổi bổ sung thông tin manifest,Hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh nhập cảnh,Hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh qua đường biển,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

6

Công văn 2748/TCT-DNNCN năm 2020 về kê khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

2748/TCT-DNNCN,Công văn 2748 2020,Tổng cục Thuế,Quyết toán thuế thu nhập cá nhân,Kê khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân,Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

7

Công văn 2399/TCT-KK năm 2020 về khai bổ sung Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

2399/TCT-KK,Công văn 2399 2020,Tổng cục Thuế,Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng,Khai bổ sung hồ sơ khai thuế ,Hướng dẫn chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

8

Công văn 1931/BCT-ĐL năm 2020 về xem xét bổ sung quy hoạch dự án điện gió do Bộ Công thương ban hành

1931/BCT-DL,Công văn 1931 2020,Bộ Công thương,Dự án điện gió ,Bổ sung quy hoạch,Phát triển điện lực,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1931/BCT-ĐL V/v xem xét bổ sung quy

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

9

Công văn 3639/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung mặt hàng Prospan cough Syrup do Tổng cục Hải quan ban hành

3639/TCHQ-TXNK,Công văn 3639 2020,Tổng cục Hải quan,Khai bổ sung mặt hàng Prospan cough Syrup,Hướng dẫn thủ tục khai bổ sung doanh nghiệp,Bổ sung thông tin tờ khai hải quan,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

10

Công văn 3471/CT-TTHT năm 2020 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3471/CT-TTHT,Công văn 3471 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn chính sách thuế Cục thuế Hồ Chí Minh,Khai bổ sung hồ sơ khai thuế Cục thuế Hồ Chí Minh,Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

11

Công văn 1394/TCT-KK năm 2020 về kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

1394/TCT-KK,Công văn 1394 2020,Tổng cục Thuế,Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế,Hồ sơ khai thuế,Hoàn thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

12

Công văn 1254/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung mã số mặt hàng đá granite dạng tấm do Tổng cục Hải quan ban hành

1254/TCHQ-TXNK,Công văn 1254 2020,Tổng cục Hải quan,Mã số mặt hàng,Khai bổ sung ,Đá Granite,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1254/TCHQ-TXNK V/v khai bổ sung

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

13

Công văn 204/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân bổ sung do Tổng cục Thuế ban hành

thuế thu nhập cá nhân bổ sung. Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2053/CT-KK ngày 06/6/2019 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên đề nghị hướng dẫn đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế bổ sung. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: -

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

14

Công văn 4350/TCT-KK năm 2019 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành

4350/TCT-KK,Công văn 4350 2019,Tổng cục Thuế,Khai bổ sung hồ sơ khai thuế ,Bổ sung hồ sơ khai thuế ,Hồ sơ khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

15

Công văn 6652/TCHQ-TXNK năm 2019 về bổ sung thông tin sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

6652/TCHQ-TXNK V/v bổ sung thông tin sản phẩm Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH Giải pháp điều khiển & Tự động hóa. (Lô C3, đường số 2, KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số: số

Ban hành: 23/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

16

Công văn 6576/TCHQ-TXNK năm 2019 về kiểm tra sau thông quan và nộp thuế bổ sung do Tổng cục Hải quan ban hành

6576/TCHQ-TXNK,Công văn 6576 2019,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra sau thông quan,Nộp thuế,Bổ sung,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6576/TCHQ-TXNK

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

17

Công văn 6372/TCHQ-TXNK năm 2019 hướng dẫn bổ sung công văn 3254/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành

6372/TCHQ-TXNK,Công văn 6372 2019,Tổng cục Hải quan,Bổ sung công văn,Phân loại mặt hàng,Hướng dẫn bổ sung,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6372/TCHQ-TXNK V/v

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

18

Công văn 6223/TCHQ-GSQL năm 2019 về bổ sung danh mục hàng hóa tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành

6223/TCHQ-GSQL,Công văn 6223 2019,Tổng cục Hải quan,Danh mục hàng hóa,Cục Hải quan,Chứng nhận xuất xứ,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6223/TCHQ-GSQL V/v bổ sung

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

19

Công văn 4364/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

4686/VPCP-ĐMDN ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về kiến nghị của Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Tân Khoa về việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: Các ngành, nghề “Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý, môi giới (loại trừ môi giới bảo hiểm, môi giới bất

Ban hành: 26/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

20

Công văn 3337/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về bổ sung ngành nghề kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

3337/BKHDT-DTNN,Công văn 3337,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Ngành nghề kinh doanh,Trả lời kiến nghị,Bổ sung ngành nghề kinh doanh,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3337/BKHĐT-ĐTNN

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.180.226