Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO QUOC PHONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 155032 văn bản

1

Thông tư 52/2017/TT-BQP ban hành Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

52/2017/TT-BQP,Thông tư 52 2017,Bộ Quốc phòng,Quy chế làm việc,Ban hành quy chế làm việc ,Triển khai quy chế làm việc,Bộ Quốc phòng,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

2

Quyết định 3285/QĐ-BQP năm 2020 về Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ Quốc phòng

3285/QD-BQP,Quyết định 3285 2020,Bộ Quốc phòng,Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp,Tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ Quốc phòng,Bộ Quốc phòng ban hành Danh mục tài sản mua sắm,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

3

Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng

126/2020/TT-BQP,Thông tư 126 2020,Bộ Quốc phòng,Quy định loại khỏi biên chế tài sản nhà nước,Quy định xử lý tài sản nhà nước,Loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

4

Quyết định 2830/QĐ-BQP năm 2020 về Kế hoạch xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng ban hành

2830/QD-BQP,Quyết định 2830 2020,Bộ Quốc phòng,Xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ,Kế hoạch xây dựng mô hình Dân quân tự vệ,Kế hoạch xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

5

Quyết định 1027/QĐ-BQP năm 2020 về Quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng

1027/QD-BQP,Quyết định 1027 2020,Bộ Quốc phòng,Quy chế hoạt động,Bộ phận Một cửa liên thông,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1027/QĐ-BQP Hà Nội,

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

6

Thông tư 58/2020/TT-BQP quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng

58/2020/TT-BQP,Thông tư 58 2020,Bộ Quốc phòng,Chế độ báo cáo định kỳ ,Chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Quốc phòng,Bộ Quốc phòng ban hành chế độ báo cáo định kỳ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

7

Thông tư 99/2017/TT-BQP hướng dẫn về công tác giám sát và đánh giá đầu tư trong Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

99/2017/TT-BQP,Thông tư 99 2017,Bộ Quốc phòng,Công tác giám sát đầu tư,Đánh giá đầu tư,Giám sát đầu tư,Đầu tư BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/2017/TT-BQP Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

8

Thông tư 37/2017/TT-BQP hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

37/2017/TT-BQP,Thông tư 37 2017,Bộ Quốc phòng,Bảo hiểm xã hội bắt buộc,Quản lý thu chi,Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2017/TT-BQP

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2017

9

Quyết định 1668/QĐ-BQP năm 2021 về Kế hoạch tổng kết thi hành pháp luật về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2021 do Bộ Quốc phòng ban hành

1668/QD-BQP,Quyết định 1668 2021,Bộ Quốc phòng,Tổng kết thi hành pháp luật về Phòng không nhân dân,Kế hoạch tổng kết thi hành luật về Phòng không nhân dân,Kế hoạch về thi hành pháp luật Phòng không nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

10

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành

01/VBHN-BQP,Văn bản hợp nhất 01 2021,Bộ Quốc phòng,Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng,Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục an ninh,Hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

11

Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định về chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

26/2019/TT-BQP,Thông tư 26 2019,Bộ Quốc phòng,Kê khai tài sản công,Quản lý sử dụng tài sản công,Tài sản công,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/TT-BQP

Ban hành: 31/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

12

Thông tư 172/2020/TT-BQP về chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành

172/2020/TT-BQP,Thông tư 172 2020,Bộ Quốc phòng,Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng,Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức an ninh,Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

13

Thông tư 121/2020/TT-BQP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

121/2020/TT-BQP,Thông tư 121 2020,Bộ Quốc phòng,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quân sự,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quốc phòng,Bộ Quốc phòng bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

14

Thông tư 03/2019/TT-BQP quy định về công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng

03/2019/TT-BQP,Thông tư 03 2019,Bộ Quốc phòng,Báo chí,Quản lý nhà nước về báo chí,Quản lý hoạt động báo chí,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2019/TT-BQP Hà

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

15

Quyết định 5566/QĐ-BQP năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Quốc phòng

5566/QD-BQP,Quyết định 5566 2018,Bộ Quốc phòng,Cải cách hành chính,Kế hoạch cải cách hành chính,Nhiệm vụ cải cách hành chính ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5566/QĐ-BQP

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

16

Quyết định 864/QĐ-BQP năm 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực động viên quân đội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

864/QD-BQP,Quyết định 864 2021,Bộ Quốc phòng,Thủ tục hành chính lĩnh vực động viên quân đội,Công bố thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng,Thủ tục hành chính động viên quân đội Bộ Quốc phòng,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

17

Quyết định 744/QĐ-BQP năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng năm 2020

744/QD-BQP,Quyết định 744 2021,Bộ Quốc phòng,Danh mục văn bản hết hiệu lực thuộc Bộ Quốc phòng,Công bố văn bản hết hiệu lực thuộc Bộ Quốc phòng,Văn bản quy phạm hết hiệu lực thuộc Bộ Quốc phòng,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

18

Quyết định 701/QĐ-BQP năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

701/QD-BQP,Quyết định 701 2021,Bộ Quốc phòng,Thủ tục hành chính giải quyết tố cáo,Công bố thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng,Thủ tục hành chính giải quyết tố cáo Bộ Quốc phòng,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

19

Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

148/2018/TT-BQP,Thông tư 148 2018,Bộ Quốc phòng,Gọi công dân nhập ngũ,Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ,Gọi nhập ngũ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/2018/TT-BQP

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

20

Thông tư 59/2016/TT-BQP quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng

59/2016/TT-BQP,Thông tư 59 2016,Bộ Quốc phòng,Công tác tiếp công dân,Tiếp công dân,Quy định tiếp công dân,Cán bộ tiếp Công dân,Bộ Quốc phòng,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64