Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5342 văn bản

1

Chỉ thị 4538/CT-BNN-TY năm 2013 tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 H10N8 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

9) A(H5N1), Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, Công điện số 04/CĐ-BNN-TY ngày 05/02/2013 Công điện khẩn số 12/CĐ-BNN-TY ngày 15/08/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

2

Công điện 1475/CĐ-BNN-TY năm 2017 về tăng cường biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VI RÚT CÚM GIA CẦM A/H7N9 CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM KHÁC XÂM NHIỄM VÀO VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, điện: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Y tế, Tài chính, Giao thông vận

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

3

Công điện 10598/CĐ-BNN-TY năm 2015 về tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

động phối hợp với cơ quan thú y để điều tra xác minh, truy xuất nguồn gốc gia cầm có liên quan để xử lý triệt để. Khi phát hiện có vi rút cúm A/H7N9 chủng vi rút cúm mới xuất hiện trên gia cầm hoặc trong môi trường, báo ngay cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý triệt để, kịp thời

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

4

Quyết định 24/QĐ-BNN-KHCN năm 2016 chỉ định phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

5

Công điện 7115/CĐ-BNN-TY năm 2014 tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N6 chủng vi rút cúm gia cầm khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM H5N6 CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM KHÁC BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Điện: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm.

Ban hành: 04/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

6

Quyết định 1265/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1265/QĐ-BNN-TCTS Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2016

7

Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực phát triển nông thôn, thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

ngày 27/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 357/TTr-SNN-KSTT ngày 12/10/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục

Ban hành: 26/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2015

8

Quyết định 686/QĐ-BNN-TY năm 2017 về tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 686/QĐ-BNN-TY Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU GIA

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

9

Quyết định 1726/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

1122/QĐ-BNN-TCLN ngày 07/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 371/TTr-SNN ngày 21/10/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

10

Công điện 03/CĐ-UBND năm 2014 về chủ động ngăn chặn vi rút A/H7N9, dịch cúm A/H5N1 do thành phố Hà Nội điện

gia cầm phát triển; là những nguy cơ rất cao để tái bùng phát dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố. Để chủ động ngăn chặn vi rút A/H7N9, dịch cúm A/H5N1 thực hiện nghiêm túc Công điện khẩn số 200/CĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công thương, Công an Thành

Ban hành: 18/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

11

Công điện 528/CĐ-TTg về phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) A(H5N1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

A(H5N1) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Bộ Y tế; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Công Thương; - Bộ Công an; - Bộ Quốc phòng; - Bộ Tài chính; - Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; - Bộ Thông tin Truyền thông;

Ban hành: 15/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2013

12

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 tăng cường hoạt động phòng, chống cúm A (H7N9) cúm A (H5N1) trên địa bàn tỉnh Bình Phước

bệnh nhân, xử lý ổ dịch chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch theo yêu cầu. - Hàng tuần, Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp tình hình dịch bệnh liên quan đến cúm A (H7N9), cúm A (H5N1) các bệnh sốt xuất huyết... báo cáo về UBND tỉnh và Bộ Y tế để theo dõi, chỉ đạo. 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: - Phối hợp

Ban hành: 05/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

13

Chỉ thị 37/CT-UBND năm 2013 tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 H10N8 do tỉnh Nghệ An ban hành

UNND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành liên quan thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 4538/CT-BNN-TY ngày 20/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 H10N8, chú trọng các nội dung sau: 1. UBND các huyện, thành phố, thị xã: a) Thành

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

14

Quyết định 705/QĐ-BNN-TC năm 2011 về phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua vắc xin Cúm gia cầm H5N1 tiêm phòng của Cục Thú y năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

THẦU MUA VẮC XIN CÚM GIA CẦM H5N1 TIÊM PHÒNG CỦA CỤC THÚ Y NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2011

15

Quyết định 819/QĐ-BNN-KHCN năm 2016 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2050 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 819/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

16

Quyết định 567/QĐ-BYT năm 2017 phê duyệt “Kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A(H7N9) tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

nghiệp trong việc giám sát sự lưu hành vi rút cúm A(H7N9) trên các đàn gia cầm, thủy cầm, chim trời, xử lý ổ dịch cúm A(H7N9) trên gia cầm ở người. Phối hợp giám sát chủ động tại các đàn gia cầm, thủy cầm nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm vi rút không biểu hiện bệnh. - Phối hợp với ngành nông nghiệp, ngành công thương tăng cường giám

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

17

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC hướng dẫn chi tiết mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá kê khai giá do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Ban hành: 03/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

18

Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2016 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC BỔ

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

19

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BNNPTNT Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

Ban hành: 09/01/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

20

Quyết định 1877/QĐ-BNN-KHCN năm 2015 phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ đặt hàng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1877/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status