Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13263 văn bản

1

Quyết định 2962/BNN-XD năm 2021 về định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2962/BNN-XD,Quyết định 2962 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp,Xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn,Ban hành định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

2

Quyết định 3594/QĐ-BNN-VP năm 2021 về Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3594/QD-BNN-VP,Quyết định 3594 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp,Danh mục thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp,Danh mục thủ tục lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

3

Thông tư 17/2020/TT-BNNPTNT quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 17 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp,Chế độ báo cáo thống kê phát triển nông thôn,Quy định chế độ thống kê ngành nông nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

4

Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

16/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 16 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp,Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển nông thôn,Chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp nông thôn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

5

Quyết định 2538/QĐ-BNN-VP năm 2020 về Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2538/QD-BNN-VP,Quyết định 2538 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục thủ tục hành chính nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính phát triển nông thôn,Thủ tục hành chính nông nghiệp phát triển nông thôn,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

6

Chỉ thị 4538/CT-BNN-TY năm 2013 tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 H10N8 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4538/CT-BNN-TY,Chỉ thị 4538 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4538/CT-BNN-TY Hà Nội, ngày 20 tháng 12

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

7

Chỉ thị 3110/CT-BNN-KH năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3110/CT-BNN-KH,Chỉ thị 3110 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp 2021 2025,Kế hoạch phát triển ngành nông thôn 2021 2025,Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp nông thôn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

8

Công điện 1263/CĐ-BNN-TY năm 2018 về tăng cường biện pháp, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 chủng vi rut cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1263/CD-BNN-TY,Công điện 1263 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cúm gia cầm,Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm,Dịch cúm gia cầm,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

9

Kế hoạch 9307/KH-BNN-CBTTNS năm 2020 về phát triển thị trường xúc tiến thương mại nông sản năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

9307/KH-BNN-CBTTNS,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phát triển thị trường nông sản năm 2021,Phát triển xúc tiến thương mại nông sản,Phát triển thị trường xúc tiến thương mại nông sản,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

10

Quyết định 700/QĐ-BNN-VP danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

700/QD-BNN-VP,Quyết định 700 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Nông nghiệp,Nông thôn,Danh sách thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

11

Quyết định 753/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

753/QD-BNN-TTr,Quyết định 753 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch phòng chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng Bộ Nông nghiệp,Phòng chống tham nhũng năm 2021,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

12

Chỉ thị 152/CT-BNN-VP về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

152/CT-BNN-VP,Chỉ thị 152 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021,Tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi lành mạnh,Bộ Nông nghiệp ban hành Chỉ thị tổ chức Tết 2021,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

13

Công điện 1475/CĐ-BNN-TY năm 2017 về tăng cường biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 chủng vi rút cúm khác xâm nhiễm vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1475/CD-BNN-TY,Công điện 1475 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Vi rút cúm gia cầm H7N9 ,Vi rút cúm gia cầm,Phòng chống cúm gia cầm,Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

14

Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT về bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

11/2021/TT-BNNPTNT,Thông tư 11 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa Nông nghiệp,Bảng mã số HS đối với hàng hóa thuộc Bộ Nông nghiệp,Hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra lĩnh vực nông nghiệp,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

15

Quyết định 2688/QĐ-BNN-TCCB năm 2021 về thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2688/QD-BNN-TCCB,Quyết định 2688 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp,Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số về nông nghiệp,Ban chỉ đạo Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp,Công nghệ thông tin BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

16

Quyết định 4431/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 về phê duyệt đề án Phát triển nuôi xuất khẩu tôm hùm đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4431/QD-BNN-TCTS,Quyết định 4431 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phát triển nuôi xuất khẩu tôm hùm,Đề án Phát triển nuôi xuất khẩu tôm hùm,Phê duyệt đề án Phát triển nuôi tôm hùm,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

17

Quyết định 4368/QĐ-BNN-TCCB năm 2020 về phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4368/QD-BNN-TCCB,Quyết định 4368 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công tác đối với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp,Phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp,Nguyên tắc phân công Bộ trưởng Nông nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

18

Thông tư 08/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

08/2018/TT-BNNPTNT,Thông tư 08 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công tác thi đua khen thưởng,Thi đua khen thưởng,Ngành nông nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

19

Quyết định 184/QĐ-BNN-QLCL về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

184/QD-BNN-QLCL,Quyết định 184 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp,An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2021,Bảo đảm an toàn thực phẩm trong nông nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

20

Quyết định 348/QĐ-BNN-KTHT phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ban hành

348/QD-BNN-KTHT,Quyết định 348 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn,Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn,Phê duyệt đào tạo nghề cho lao động nông thôn,Lao động - Tiền lương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195