Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 80233 công văn

1

Công văn 2707/BNV-ĐT năm 2021 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

2707/BNV-DT,Công văn 2707 2021,Bộ Nội vụ,Kết quả thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg,Báo cáo thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg,Cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

2

Công văn 2056/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

2056/BNV-TCBC,Công văn 2056 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP,Thực hiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

3

Công văn 2057/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

2057/BNV-TCBC,Công văn 2057 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP,Thực hiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

4

Công văn 1568/BNV-TCBC năm 2021 về báo cáo số lượng công chức do Bộ Nội vụ ban hành

1568/BNV-TCBC,Công văn 1568 2021,Bộ Nội vụ,Báo cáo số lượng công chức,Báo cáo số lượng công chức 2021,Công văn báo cáo số lượng của Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

5

Công văn 666/BNV-VP hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

666/BNV-VP,Công văn 666 2021,Bộ Nội vụ,Phát động phong trào thi đua năm 2021,Hướng dẫn phong trào thi đua năm 2021,Hướng dẫn và phát động phong trào thi đua,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

6

Công văn 667/BNV-VP hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

667/BNV-VP,Công văn 667 2021,Bộ Nội vụ,Phát động phong trào thi đua năm 2021,Hướng dẫn phong trào thi đua năm 2021,Hướng dẫn và phát động phong trào thi đua,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

7

Công văn 623/BNV-CTTN năm 2021 kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

623/BNV-CTTN,Công văn 623 2021,Bộ Nội vụ,Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam,Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên,Kiện toàn Ủy ban về thanh niên Việt Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

8

Công văn 6398/BNV-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Nội vụ ban hành

6398/BNV-VP,Công văn 6398 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện phòng chống COVID-19,Tăng cường phòng chống Covid-19,Tăng cường phòng chống Covid-19 phức tạp,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

9

Công văn 5806/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

5806/BNV-TCBC,Công văn 5806 2020,Bộ Nội vụ,Nghị định về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

10

Công văn 5075/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

5075/BNV-TCBC,Công văn 5075 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP,Thực hiện giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục,Thực hiện giải pháp biên chế sự nghiệp y tế,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

11

Công văn 837/BTĐKT-VuIII giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

837/BTDKT-VuIII,Công văn 837,Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương,Văn hóa- Xã hội BỘ NỘI VỤ BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 837/BTĐKT-Vụ III V/v giải quyết dứt điểm khen

Ban hành: 27/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

12

Công văn 1615/BNV-CCVC năm 2019 về hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành

1615/BNV-CCVC,Công văn 1615 2019,Bộ Nội vụ,Bổ nhiệm,Hướng dẫn,Chức danh nghề nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1615/BNV-CCVC V/v hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2019

13

Công văn 297/BNV-VTLTNN về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành

297/BNV-VTLTNN,Công văn 297 2019,Bộ Nội vụ,Công tác văn thư lưu trữ,Văn thư lưu trữ,Quản lý văn thư lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 297/BNV-VTLTNN V/v phương hướng,

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

14

Công văn 2363/BNV-CQĐP năm 2021 về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp - hộ tịch do Bộ Nội vụ ban hành

2363/BNV-CQDP,Công văn 2363 2021,Bộ Nội vụ,Tiêu chuẩn trình độ chuyên môn với công chức Tư pháp,Trình độ chuyên môn với công chức Tư pháp hộ tịch,Tiêu chuẩn chuyên môn với công chức Tư pháp hộ tịch,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

15

Công văn 6028/BNV-CCVC năm 2018 về không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "Hàm" do Bộ Nội vụ ban hành

6028/BNV-CCVC,Công văn 6028,Bộ Nội vụ,Bổ nhiệm chức danh,Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp,Bổ nhiệm,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6028/BNV-CCVC V/v không thực hiện việc bổ

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

16

Công văn 716/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Nội vụ xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

716/VPCP-QHĐP V/v giao Bộ Nội vụ xử lý kiến nghị các địa phương Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Bộ Nội vụ. Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ giao

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

17

Công văn 6333/BNV-CCVC năm 2018 về thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng do Bộ Nội vụ ban hành

6333/BNV-CCVC,Công văn 6333 2018,Bộ Nội vụ,Kế toán trưởng,Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng,Bổ nhiệm kế toán trưởng,Kế toán - Kiểm toán BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6333/BNV-CCVC V/v thời gian tối

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

18

Công văn 2499/BNV-CCVC năm 2021 về rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

2499/BNV-CCVC,Công văn 2499 2021,Bộ Nội vụ,Rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức,Rà soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức,Rà soát chứng chỉ bồi dưỡng công chức viên chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

19

Công văn 635/BNV-CTTN hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

635/BNV-CTTN,Công văn 635 2021,Bộ Nội vụ,Công tác quản lý nhà nước về thanh niên,Nhiệm vụ công tác quản lý về thanh niên,Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý về thanh niên,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

20

Công văn 2322/BNV-CQĐP năm 2021 về tiếp tục bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử do Bộ Nội vụ ban hành

2322/BNV-CQDP,Công văn 2322 2021,Bộ Nội vụ,Phòng chống Covid19 trong quá trình tổ chức bầu cử,Bảo đảm phòng chống dịch Covid19 trong tổ chức bầu cử,Tiếp tục bảo đảm phòng chống dịch Covid19 trong bầu cử,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146