Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO NOI VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 211654 văn bản

1

Quyết định 1/QĐ-BNV về ban hành chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2020

1/QD-BNV,Quyết định 1 2020,Bộ Nội vụ,Chương trình công tác của Bộ Nội vụ,Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,Bộ Nội vụ ban hành chương trình công tác,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

2

Quyết định 765/QĐ-BNV năm 2021 về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ

765/QD-BNV,Quyết định 765 2021,Bộ Nội vụ,Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ,Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ,Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2021

3

Quyết định 424/QĐ-BNV về Kế hoạch thông tin, tuyền truyền cải cách hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

424/QD-BNV,Quyết định 424 2021,Bộ Nội vụ,Kế hoạch thông tin cải cách hành chính,Kế hoạch tuyền truyền cải cách hành chính,Thông tin tuyền truyền cải cách hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

4

Quyết định 393/QĐ-BNV về Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ

393/QD-BNV,Quyết định 393 2021,Bộ Nội vụ,Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước,Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước,Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

5

Quyết định 252/QĐ-BNV Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2021

252/QD-BNV,Quyết định 252 2021,Bộ Nội vụ,Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác 2021,Kế hoạch truyền thông về lĩnh vực công tác Bộ Nội vụ,Truyền thông về lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ 2021,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

6

Quyết định 01/QĐ-BNV về Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2019

01/QD-BNV,Quyết định 01 2019,Bộ Nội vụ,Chương trình công tác,Chương trình công tác trọng tâm,Hoạt động của Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/QĐ-BNV Hà

Ban hành: 01/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

7

Quyết định 88/QĐ-BNV về điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành

88/QD-BNV,Quyết định 88 2021,Bộ Nội vụ,Điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính,Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021,Điều chỉnh Phương án Điều tra hành chính 2021,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

8

Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

1/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 1 2021,Bộ Nội vụ,Nghị định chính sách tinh giản biên chế,Hợp nhất Nghị định tinh giản biên chế,Văn bản hợp nhất tinh giản biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

9

Quyết định 2/QĐ-BNV về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ

2/QD-BNV,Quyết định 2 2021,Bộ Nội vụ,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

10

Quyết định 1164/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ

1164/QD-BNV,Quyết định 1164 2020,Bộ Nội vụ,Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021,Kế hoạch cải cách hành chính Bộ Nội vụ,Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

11

Quyết định 1092/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ

1092/QD-BNV,Quyết định 1092 2020,Bộ Nội vụ,Quản lý hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ,Quy chế quản lý hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ,Quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

12

Quyết định 1085/QĐ-BNV năm 2020 về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ ban hành

1085/QD-BNV,Quyết định 1085 2020,Bộ Nội vụ,Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp,Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 2020,Chương trình bồi dưỡng chuyên viên cao cấp,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

13

Thông tư 7/2020/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

7/2020/TT-BNV,Thông tư 7 2020,Bộ Nội vụ,Chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam,Quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên,Thu thập chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

14

Quyết định 1032/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ

1032/QD-BNV,Quyết định 1032 2020,Bộ Nội vụ,Quy chế công tác văn thư của Bộ Nội vụ,Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Nội vụ,Công tác văn thư lưu trữ của Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

15

Quyết định 989/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ

989/QD-BNV,Quyết định 989 2020,Bộ Nội vụ,Phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra,Kế hoạch thanh tra kiểm tra của Bộ Nội vụ,Kế hoạch thanh tra kiểm tra Bộ Nội vụ 2021,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

16

Quyết định 911/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ

911/QD-BNV,Quyết định 911 2020,Bộ Nội vụ,Quy chế quản lý hoạt động khoa học,Quy chế quản lý hoạt động công nghệ,Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

17

Thông báo 5623/TB-BNV về tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

5623/TB-BNV,Thông báo 5623 2020,Bộ Nội vụ,Tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ,Tuyển dụng công chức theo 140/2017/NĐ-CP,Tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2020,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2020

18

Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành

01/2020/TT-BNV,Thông tư 01 2020,Bộ Nội vụ,Bãi bỏ Thông tư thể thức kỹ thuật trình bày văn bản,Bãi bỏ Thông tư văn thư lưu trữ,Bãi bỏ văn bản Bộ Nội vụ ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

19

Quyết định 232/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ

232/QD-BNV,Quyết định 232 2020,Bộ Nội vụ,Quy chế,Cung cấp thông tin,Công dân,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 232/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

20

Thông tư 15/2019/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hành

15/2019/TT-BNV,Thông tư 15 2019,Bộ Nội vụ,Quy phạm pháp luật ,Văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2019/TT-BNV

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242