Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO MAY HANH CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 182998 văn bản

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

1

Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quản lý

286/QD-UBND,Quyết định 286 2021,Tỉnh Gia Lai,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Ủy ban tỉnh Gia Lai,Số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn Ủy ban tỉnh Gia Lai,Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính Ủy ban tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

2

Nghị quyết 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Quốc hội ban hành

56/2017/QH14,Nghị quyết 56 2017,Quốc hội,Tổ chức bộ máy,Quản lý tổ chức bộ máy,Cơ quan hành chính Nhà nước,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 56/2017/QH14

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

3

Quyết định 1743/QĐ-UBND năm 2018 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

1743/QD-UBND,Quyết định 1743 2018,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1743/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 20/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

4

Kế hoạch 03/KH-ĐĐBQH năm 2017 giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình ban hành

03/KH-DDBQH,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI KHÓA XIV ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/KH-ĐĐBQH Hòa Bình, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

5

Nghị quyết 20/2016/QH14 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016” do Quốc hội ban hành

20/2016/QH14,Nghị quyết 20 2016,Quốc hội,Thành lập Đoàn giám sát ,Đề án cải cách,Bộ máy hành chính,Thực hiện chính sách pháp luật QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 20/2016/QH14

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

7

Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 56/2017/QH14 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do tỉnh Khánh Hòa ban hành

848/QD-UBND,Quyết định 848 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 848/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2018

Ban hành: 03/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

9

Quyết định 51/2011/QĐ-UBND quy định về việc quản lý tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp, hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ thuộc do tỉnh Thái Nguyên ban hành

51/2011/QD-UBND,Quyết định 51 2011,Tỉnh Thái Nguyên,Quản lý tổ chức bộ máy,Quản lý tổ chức ,Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,Hành chính sự nghiệp,Hội và tổ chức phi chính phủ ,Tổ chức Phi Chính phủ,Vụ Tổ chức phi chính phủ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2013

10

Quyết định 1291/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và tổ chức sự nghiệp công lập thuộc bộ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển

1291/QD-BNN-TCCB,Quyết định 1291 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ngành nông nghiệp,Tái cơ cấu ngành nông nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

11

Chỉ thị 11/CT-UB năm 2004 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo điều hành của bộ máy hành chính nhà nước do tỉnh An Giang ban hành

11/CT-UB,Chỉ thị 11 2004,Tỉnh An Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 11/CT-UB Long Xuyên, ngày 30 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 30/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

Ban hành: 16/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2018

13

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch 07-KH/TW thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

472/QD-VPCP,Quyết định 472 2018,Văn phòng Chính phủ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Hệ thống chính trị,Đổi mới hệ thống chính trị,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 472/QĐ-VPCP

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

14

Chỉ thị 40-TTg quy định một số điểm trong quan hệ làm việc giữa các đồng chí phụ trách bộ máy hành chính các cấp doThủ tướng Chính phủ ban hành

40-TTg,Chỉ thị 40-TTg 1992,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1992 CHỈ THỊ QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG QUAN HỆ LÀM VIỆC GIỮA CÁC ĐỒNG CHÍ PHỤ TRÁCH

Ban hành: 29/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

15

Quyết định 4453/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4453/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 QUẬN HOÀNG MAI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 15/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2021

16

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Nghị định về thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử,[1] Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 19/11/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2021

17

Thông tư 21/2021/TT-BYT quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

75/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 6 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng. Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này

Ban hành: 26/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2021

18

Quyết định 3430/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thừa phát lại, hòa giải thương mại và trọng tài thương mại và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại và trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

3430/QD-UBND,Quyết định 3430 2020,Tỉnh Bình Dương,Thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

19

Thông tư 13/2021/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

động ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

20

Quyết định 5186/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Giang mai do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

5186/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH GIANG MAI BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

Ban hành: 09/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 23.20.20.52