Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO GIAO THONG VAN TAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 157331 văn bản

1

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Thông tư về Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải

12/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 12 2019,Bộ Giao thông vận tải,Hợp nhất Thông tư,Công tác lưu trữ,Quản lý công tác lưu trữ ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

2

Quyết định 1417/QĐ-BGTVT năm 2019 về phân công nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Cơ quan Bộ Giao thông vận tải

1417/QD-BGTVT,Quyết định 1417 2019,Bộ Giao thông vận tải,Chấn chỉnh thủ tục hành chính ,Mở rộng thủ tục hành chính,Giải quyết thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

3

Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

22/2019/TT-BGTVT,Thông tư 22 2019,Bộ Giao thông vận tải,Xe máy,Xe máy chuyên dùng,Đăng ký xe máy,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2019/TT-BGTVT Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

4

Quyết định 954/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố danh mục cảng cạn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

954/QD-BGTVT,Quyết định 954 2019,Bộ Giao thông vận tải,Hệ thống cảng cạn,Hệ thống cảng cạn Việt Nam ,Xây dưng quản lý khai thác cảng cạn,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

5

Quyết định 972/QĐ-BGTVT công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải

972/QD-BGTVT,Quyết định 972 2019,Bộ Giao thông vận tải,Công khai dự toán ngân sách nhà nước,Dự toán ngân sách,Điều chỉnh dự toán ngân sách ,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

6

Quyết định 685/QĐ-BGTVT năm 2017 Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải

685/QD-BGTVT,Quyết định 685 2017,Bộ Giao thông vận tải,Quy chế làm việc,Quy chế làm việc mẫu,Triển khai quy chế làm việc,Ban hành quy chế làm việc ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2017

7

Quyết định 498/QĐ-BGTVT năm 2019 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải

498/QD-BGTVT,Quyết định 498 2019,Bộ Giao thông vận tải,Quy chế phát ngôn,Cung cấp thông tin cho báo chí,Cung cấp thông tin,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

8

Quyết định 183/QĐ-BGTVT năm 2019 về công bố đường thủy nội địa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

183/QD-BGTVT,Quyết định 183 2019,Bộ Giao thông vận tải,Đường thủy nội địa,Đường thủy nội địa quốc gia ,Giao thông đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

9

Quyết định 2939/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải

2939/QD-BGTVT,Quyết định 2939 2018,Bộ Giao thông vận tải,Công bố công khai,Dự toán ngân sách,Xây dựng ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2939/QĐ-BGTVT

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

10

Quyết định 2764/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải

2764/QD-BGTVT,Quyết định 2764,Bộ Giao thông vận tải,Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ,Kế hoạch rà soát ,Kế hoạch rà soát văn bản,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

11

Quyết định 2751/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải

2751/QD-BGTVT,Quyết định 2751 2018,Bộ Giao thông vận tải,Thi hành pháp luật,Biện pháp thi hành pháp luật,Tình hình thi hành pháp luật ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

12

Quyết định 2765/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải

2765/QD-BGTVT,Quyết định 2765 2018,Bộ Giao thông vận tải,Hỗ trợ pháp lý,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Công tác hỗ trợ pháp lý,Doanh nghiệp,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

13

Quyết định 2732/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải

2732/QD-BGTVT,Quyết định 2732 2018,Bộ Giao thông vận tải,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Kiểm soát thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

14

Công điện 45/CĐ-BGTVT năm 2018 về ứng phó với cơn bão Yutu trên biển Đông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

45/CD-BGTVT,Công điện 45 2018,Bộ Giao thông vận tải,Phương án ứng phó với bão mạnh,Chủ động đối phó với bão ,Biển Đông,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

15

Quyết định 1284/QĐ-BGTVT năm 2018 về Quy chế tổ chức mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải

1284/QD-BGTVT,Quyết định 1284,Bộ Giao thông vận tải,Mua sắm tài sản,Đấu thầu mua sắm tài sản,Tài sản,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1284/QĐ-BGTVT

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

16

Quyết định 901/QĐ-BGTVT về bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải

901/QD-BGTVT,Quyết định 901 2018,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Chương trình xây dựng văn bản,Xây dựng văn bản,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2018

17

Quyết định 502/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải

502/QD-BGTVT,Quyết định 502 2018,Bộ Giao thông vận tải,Kế hoạch thông tin đối ngoại,Thông tin đối ngoại ,Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại ,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

18

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

07/2018/TT-BGTVT,Thông tư 07 2018,Bộ Giao thông vận tải,An ninh tàu biển,Tàu biển,Hoạt động tàu biển,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2018/TT-BGTVT Hà

Ban hành: 07/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

19

Thông tư 52/2017/TT-BGTVT về quy định bảo trì công trình hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

52/2017/TT-BGTVT,Thông tư 52 2017,Bộ Giao thông vận tải,Hàng hải,Hoạt động hàng hải,Bảo đảm an toàn Hàng hải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2017/TT-BGTVT

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

20

Quyết định 166/QĐ-BGTVT năm 2018 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải

166/QD-BGTVT,Quyết định 166 2018,Bộ Giao thông vận tải,Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo ,Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ,Lãnh đạo Bộ Giao thông ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49