Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO GIAO THONG VAN TAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 184071 văn bản

1

Quyết định 751/QĐ-BGTVT năm 2020 về Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải

751/QD-BGTVT,Quyết định 751 2020,Bộ Giao thông vận tải,Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải,Quy chế làm việc của Bộ Giao thông,Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

2

Quyết định 1099/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

1099/QD-BGTVT,Quyết định 1099 2021,Bộ Giao thông vận tải,Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2021,Kế hoạch thông tin cải cách hành chính 2021,Công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

3

Công điện 04/CĐ-BGTVT năm 2021 về ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/CD-BGTVT,Công điện 04 2021,Bộ Giao thông vận tải,Ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông,Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông,Ứng phó với vùng áp thấp,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

4

Quyết định 1045/QĐ-BGTVT về điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

1045/QD-BGTVT,Quyết định 1045 2021,Bộ Giao thông vận tải,Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra 2021,Kế hoạch thanh tra của Bộ Giao thông 2021,Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra của Bộ Giao thông,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

5

Quyết định 968/QĐ-BGTVT năm 2021 về điều chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải

968/QD-BGTVT,Quyết định 968 2021,Bộ Giao thông vận tải,Điều chỉnh phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ,Điều chỉnh nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải,Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2021

6

Thông tư 08/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

08/2021/TT-BGTVT,Thông tư 08 2021,Bộ Giao thông vận tải,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển,Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về cảng biển,Bộ Giao thông ban hành Quy chuẩn về cảng biển,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

7

Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

09/2021/TT-BGTVT,Thông tư 09 2021,Bộ Giao thông vận tải,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn,Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về cảng cạn,Bộ Giao thông ban hành quy chuẩn về cảng cạn,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

8

Quyết định 600/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải

600/QD-BGTVT,Quyết định 600 2021,Bộ Giao thông vận tải,Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019,Quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giao thông,Công khai quyết toán ngân sách của Bộ Giao thông,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

9

Quyết định 555/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Giao thông vận tải

555/QD-BGTVT,Quyết định 555 2021,Bộ Giao thông vận tải,Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố,Hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Bộ Giao thông,Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

10

Thông báo 210/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn tại buổi họp trực tuyến với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về kiểm điểm tiến độ Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

210/TB-BGTVT,Thông báo 210 2021,Bộ Giao thông vận tải,Kiểm điểm Dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên,Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên,Kiểm điểm tiến độ Dự án kết nối giao thông vùng Tây Nguyên,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

11

Quyết định 2441/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

2441/QD-BGTVT,Quyết định 2441 2020,Bộ Giao thông vận tải,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021 Bộ Giao thông vận tải,Kiểm soát thủ tục hành chính 2021 của Bộ Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

12

Quyết định 2097/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (Phiên bản 2.0)

2097/QD-BGTVT,Quyết định 2097 2020,Bộ Giao thông vận tải,Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông,Kiến trúc Chính phủ điện tử Phiên bản 2.0,Kiến trúc Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

13

Quyết định 1041/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1041/QD-BGTVT,Quyết định 1041 2020,Bộ Giao thông vận tải,Danh mục cảng cạn Việt Nam,Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam,Cảng cạn Việt Nam 2020,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

14

Quyết định 711/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở cảng cạn Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

711/QD-BGTVT,Quyết định 711 2020,Bộ Giao thông vận tải,Công bố mở cảng cạn Long Biên,Mở cảng cạn Long Biên,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

15

Quyết định 552/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

552/QD-BGTVT,Quyết định 552 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thông tin đối ngoại ,Kết quả thực hiện công tác ,Công tác thông tin,Công nghệ thông tin BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

16

Quyết định 2461/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2461/QD-BGTVT,Quyết định 2461 2020,Bộ Giao thông vận tải,Danh mục thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải,Công bố thủ tục hành chính Bộ Giao thông vận tải,Công bố Danh mục thủ tục hành chính Bộ Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO TH�NG VẬN TẢI ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

17

Quyết định 60/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố mở Cảng cạn Hoàng Thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

60/QD-BGTVT,Quyết định 60 2020,Bộ Giao thông vận tải,Mở Cảng cạn Hoàng Thành,Công bố mở Cảng cạn Hoàng Thành,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/QĐ-BGTVT

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

18

Quyết định 2269/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2269/QD-BGTVT,Quyết định 2269 2020,Bộ Giao thông vận tải,Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải,Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số,Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải 2025,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

19

Quyết định 2402/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

2402/QD-BGTVT,Quyết định 2402 2019,Bộ Giao thông vận tải,Kế hoạch,Thi hành pháp luật,Quy chế theo dõi,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2402/QĐ-BGTVT Hà

Ban hành: 24/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

20

Quyết định 2378/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

2378/QD-BGTVT,Quyết định 2378 2019,Bộ Giao thông vận tải,Thủ tục hành chính,Kế hoạch,Kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server250