Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO GIAO DUC VA DAO TAO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-10 trong 10 văn bản

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

1

Quyết định 1467/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non, phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1467/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU HỖ

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2010

2

Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 13/2010/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN,

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2010

3

Quyết định 28/QĐ-TCLN-VP năm 2010 về phân công lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

KHCN, HTQT; Cục Chế biến NLS; TT Khuyến nông quốc gia thuộc Bộ NN PTNT; - Viện KHLN; Các Trường đào tạo về LN; Tổng Cty LNVN; Hội KHKTLN; Hiệp hội Gỗ lâm sản; - Sở NN PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Lưu: VT. TỔNG CỤC TRƯỞNG Hứa Đức Nhị

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

4

Kế hoạch 1735/KH-BCĐLNTPVSATTP về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010 do Ban Chỉ đạo liên ngành thành phố về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành

toàn phát triển bộ máy quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm - Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP thành phố; Đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP thành phố để thực hiện thường xuyên việc kiểm tra quản lý nhà nước về VSATTP của các Sở ngành quận/huyện. - Đối với hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc quản

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

5

Quyết định 534/QĐ-BTTTT năm 2010 ban hành Chương trình khung bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên do Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành

quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên. Điều 2. Chương trình khung là cơ sở để biên soạn tài liệu

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2010

6

Quyết định 357/QĐ-BNV năm 2010 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

thị, bảo vệ môi trường; tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học về quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị. 2. Bảo vệ các quyền lợi hợp pháp về tinh thần, vật chất, đạo đức nghề nghiệp của các hội viên. 3. Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện giám định xã hội trong công tác quy hoạch phát triển đô thị khi có yêu cầu; Thực hiện các

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

7

Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh

Chính phủ Ủy ban nhân dân tỉnh. 13. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

8

Nghị định 42/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng

trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác được Nhà nước công nhận, tôn vinh; đ) Người nước ngoài người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với Nhà nước Việt Nam được Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2010

9

Quyết định 984/2010/QĐ-UBND ban hành “Đề án phát triển Tổ chức hành nghề Công chứng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2015 định hướng đến năm 2020” do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

chứng thành đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ hoàn toàn về tài chính. - Nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ tổ chức công dân, đảm bảo tuyệt đối tính pháp lý của hợp đồng cỏc giao dịch dân sự. - Thực hiện đào tạo và đào tạo lại nâng cao trình độ đội ngũ Công chứng viên đáp ứng nhu cầu công chứng của tổ chức, công dân trên

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

10

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

báo cáo phục vụ công tác đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh việc đăng ký qua mạng điện tử; b) Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp cho cán bộ làm công tác đăng ký doanh nghiệp; c) Tổ chức xây dựng, quản lý Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để hỗ trợ các nghiệp vụ về đăng ký doanh nghiệp

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status