Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" BAT DONG SAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11935 công văn

1

Công văn 10380/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế khi chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

10380/CT-TTHT,Công văn 10380 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Chuyển nhượng,Bất động sản,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10380/CT-TTHT

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

2

Công văn 1971/CT-TTHT năm 2020 về chênh lệch khi đánh giá lại bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1971/CT-TTHT,Công văn 1971 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Bất động sản,Đánh giá,Thu nhập chịu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1971/CT-TTHT V/v

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

3

Công văn 2044/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

2044/TCT-CS,Công văn 2044 2019,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Hoạt động chuyển nhượng ,Bất động sản,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2044/TCT-CS V/v:

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

4

Công văn 131/BXD-QLN năm 2019 về kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

131/BXD-QLN,Công văn 131 2019,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Kinh doanh bất động sản ,Giải đáp vướng mắc BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 131/BXD-QLN V/v trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Minh

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

5

Công văn 5793/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

5793/CTHN-TTHT,Công văn 5793 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Hướng dẫn chính sách thuế nhượng bất động sản,Chính sách thuế đối với chuyển nhượng bất động sản,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

6

Công văn 5172/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

5172/CTHN-TTHT,Công văn 5172 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế đối với chuyển nhượng bất động sản,Hướng dẫn khai thuế nhà thầu nước ngoài,chính sách thuế chuyển nhượng bất động sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

7

Công văn 353/TCT-KK năm 2021 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

353/TCT-KK,Công văn 353 2021,Tổng cục Thuế,Nộp thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh,Kê khai thuếi hoạt động chuyển nhượng bất động sản,Kê khai thuế đối với chuyển nhượng bất động sản,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

8

Công văn 3720/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

3720/CTHN-TTHT,Công văn 3720 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế chuyển nhượng bất động sản Hà Nội,Thuế đối với chuyển nhượng bất động sản Hà Nội,Chính sách thuế đối với chuyển nhượng bất động sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

9

Công văn 2548/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

2548/CTHN-TTHT,Công văn 2548 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế giá trị gia tăng hoạt động chuyển nhượng bất động sản,Chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội,Hà Nội hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

10

Công văn 5174/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn lập hóa đơn khi chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

5174/CTHN-TTHT,Công văn 5174 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn khi chuyển nhượng bất động sản,Hướng dẫn lập hóa đơn Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Bất động sản TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

11

Công văn 2668/TCT-TNCN năm 2018 về hồ sơ miễn thuế đối với thừa kế là Bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

2668/TCT-TNCN,Công văn 2668 2018,Tổng cục Thuế,Nhận thừa kế bất động sản,Thừa kế,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2668/TCT-TNCN

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

12

Công văn 1844/TCT-KK năm 2018 về quản lý thuế đối với kinh doanh bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

1844/TCT-KK,Công văn 1844 2018,Tổng cục Thuế,Quản lý thuế,Hoạt động kinh doanh bất động sản,Kinh doanh bất động sản,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2018

13

Công văn 3769/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

3769/TCT-DNNCN,Công văn 3769 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế thu nhập cá nhân ,Hoàn Lệ phí trước bạ,Hoạt động chuyển nhượng bất động sản ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

14

Công văn 4230/BXD-QLN năm 2020 về bán bất động sản hình thành trong tương lai và cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án Thăng Long Victory do Bộ Xây dựng ban hành

4230/BXD-QLN,Công văn 4230 2020,Bộ Xây dựng,Bán bất động sản hình thành trong tương lai,Cấp giấy chứng nhận tại dự án Thăng Long Victory,Cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

15

Công văn 2629/TCT-DNNCN năm 2020 về khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ ủy quyền chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

2629/TCT-DNNCN,Công văn 2629 2020,Tổng cục Thuế,Ủy quyền chuyển nhượng bất động sản,Khai nộp thuế thu nhập cá nhân,Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

16

Công văn 27687/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

27687/CT-TTHT,Công văn 27687 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế Cục Thuế Hà Nội,Chính sách thuế khi chuyển nhượng bất động sản,Hướng dẫn chính sách thuế Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

17

Công văn 12036/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

12036/CT-TTHT,Công văn 12036 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Chuyển nhượng,Bất động sản,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

18

Công văn 1471/TCT-KK năm 2020 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp dự án bất động sản ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

1471/TCT-KK,Công văn 1471 2020,Tổng cục Thuế,Kê khai nộp thuế,Dự án bất động sản,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/TCT-KK V/v

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

19

Công văn 15991/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

15991/CT-TTHT,Công văn 15991 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Chuyển nhượng bất động sản,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

20

Công văn 1067/BXD-QLN năm 2020 về thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

1067/BXD-QLN,Công văn 1067 2020,Bộ Xây dựng,Thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản,Nhà ở và thị trường bất động sản,Công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản,Công nghệ thông tin,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107