Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BAT DONG SAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74554 văn bản

1

Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Luật 66 2014,Quốc hội,Luật kinh doanh bất động sản,Pháp luật kinh doanh bất động sản ,Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ,Sàn giao dịch bất động sản,66/2014/QH13,Thương mại,Bất động sản QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

2

Lệnh công bố Luật kinh doanh bất động sản 2014

25/2014/L-CTN,Lệnh 25 2014,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Luật kinh doanh bất động sản 2014,Bất động sản CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2014/L-CTN Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

3

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

06/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 06 2020,Bộ Xây dựng,Cấp chứng chỉ hành nghề,Môi giới bất động sản,Sàn giao dịch bất động sản,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/VBHN-BXD

Ban hành: 11/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

4

Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bất động sản tỉnh Quảng Ngãi

121/QD-UBND,Quyết định 121 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bất động sản,Điều lệ Hiệp hội Bất động sản tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Quảng Ngãi,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

5

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản do Văn phòng Quốc hội ban hành

12/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 12 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản,Hợp nhất quy định Kinh doanh bất động sản,Quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh bất động sản,Thương mại,Bất động sản VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

6

Luật kinh doanh bất động sản 2006

Luật 63 2006,Quốc hội,Luật kinh doanh bất động sản,Kinh doanh bất động sản,Bất động sản,Giao dịch bất động sản,Thị trường Bất động sản,Chuyển nhượng bất động sản,63/2006/QH11,Thương mại QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

7

Quyết định 3043/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

3043/QD-UBND,Quyết định 3043 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin nhà ở tỉnh Thanh Hóa,Hệ thống thông tin thị trường bất động sản tỉnh Thanh Hóa,Công nghệ thông tin,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2021

8

Chỉ thị 8/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

8/CT-UBND,Chỉ thị 8 2021,Tỉnh Gia Lai,Tăng cường quản lý thị trường bất động sản tỉnh Gia Lai,Tăng cường công tác quản lý giá đất tỉnh Gia Lai,Quản lý thị trường bất động sản và giá đất tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

9

Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

11/2015/TT-BXD,Thông tư 11 2015,Bộ Xây dựng,Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản,Chứng chỉ môi giới bất động sản,Môi giới bất động sản,Điều hành sàn giao dịch bất động sản,Quản lý sàn giao dịch bất động sản,Thành lập sàn giao dịch bất động sản ,Thương mại,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

10

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Thành phố Hà Nội,Báo cáo thông tin dữ liệu về nhà ở Hà Nội,Báo cáo cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở Hà Nội,Cung cấp thông tin về thị trường bất động sản Hà Nội,Công nghệ thông tin,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

11

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

10/2021/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở tỉnh Quảng Ngãi,Cung cấp thông tin về thị trường bất động sản Quảng Ngãi,Cung cấp dữ liệu về thị trường bất động sản Quảng Ngãi,Công nghệ thông tin,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

12

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tăng cường công tác quản lý giá đất Huế,Tăng cường quản lý thị trường bất động sản Huế,Quản lý giá đất và thị trường bất động sản Huế,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

13

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở,Quy chế phối hợp cung cấp dữ liệu về nhà ở,Cung cấp thông tin dữ liệu thị trường bất động sản,Công nghệ thông tin,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

14

Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng, Phát triển đô thị, Quy hoạch - Kiến trúc, Nhà ở và thị trường bất động sản, kinh doanh bất động sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

789/QD-UBND,Quyết định 789 2018,Tỉnh Bạc Liêu,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 789/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 07

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

15

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

04/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 04 2016,Bộ Xây dựng,Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản,Môi giới bất động sản,Chứng chỉ môi giới bất động sản,Điều hành sàn giao dịch bất động sản,Sàn giao dịch bất động sản,Thương mại,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/12/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

16

Quyết định 786/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa

786/QD-UBND,Quyết định 786 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 786/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 27 tháng 03 năm

Ban hành: 27/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

17

Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2020 về triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn do tỉnh Đắk Nông ban hành

31/KH-UBND,Tỉnh Đắk Nông,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/KH-UBND Đắk Nông, ngày 14 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

18

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, lành mạnh do tỉnh Bình Định ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2020,Tỉnh Bình Định,Giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển,Thị trường bất động sản phát triển ổn định,Thị trường bất động sản phát triển lành mạnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

19

Quyết định 3717/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3717/2016/QD-UBND,Quyết định 3717 2016,Tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3717/2016/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 02 tháng 11 năm

Ban hành: 02/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

20

Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lào Cai

50/2019/QD-UBND,Quyết định 50 2019,Tỉnh Lào Cai,Công nghệ thông tin,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2019/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 30 tháng 10 năm

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.172.77