Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BAN VIET KIEU TRUNG UONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7578 văn bản

1

Nghị định 3-CP năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban việt kiều Trung ương

3-CP,Nghị định 3-CP 1993,Chính phủ,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Ban Việt kiều Trung ương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3-CP

Ban hành: 18/01/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Thông tư 497-TTLB năm 1994 hướng dẫn Nghị định 29-CP về những biện pháp khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về nước do Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư và Ban việt kiều Trung ương ban hành

497-TTLB,Thông tư liên tịch 497-TTLB 1994,Ban Việt kiều Trung ương,Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và ,Biện pháp khuyến khích,Người Việt Nam ở nước ngoài,Đầu tư về nước,Đầu tư BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG-UỶ BAN NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/03/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

3

Thông báo số 622/VK về việc tính thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài của người Việt Nam định cư ỏ nước ngoài nay là cán bộ công nhân viên Nhà nước để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Ban Việt kiều Trung ương; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

622/VK,Thông báo 622 1993,Ban Việt kiều Trung ương,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 622/VK

Ban hành: 14/12/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2008

4

Nghị định 84-HĐBT năm 1983 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban Việt kiều Trung ương do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

84-HDBT,Nghị định 84-HDBT 1983,Hội đồng Bộ trưởng,Quyền hạn,Chức năng nhiệm vụ,Ban Việt kiều Trung ương,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84-HĐBT

Ban hành: 28/07/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

5

Thông tư liên tịch 01/LB năm 1993 về việc xuất nhập cảnh, tạm trú đi lại tại Việt Nam của người Việt Nam định cư tại nước ngoài do Ban Việt kiều Trung ương - Bộ Nội vụ - Bộ Ngoại giao ban hành

01/LB,Thông tư liên tịch 01 1993,Ban Việt kiều Trung ương,Bộ Ngoại giao,Bộ Nội vụ,Xuất nhập cảnh,Người Việt Nam định cư nước ngoài,Tạm trú đi lại tại Việt Nam,Quyền dân sự BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG-BỘ NGOẠI GIAO-BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

6

Nghị định 209-CP năm 1979 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của ban việt kiều trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

209-CP,Nghị định 209-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Ban Việt kiều Trung ương,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 209-CP Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

7

Thông tư 4-TT/VK-1987 hướng dẫn thi hành Quyết định 126-CP-1987 và Thông tư 128-CT-1987 sửa đổi chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống Xã hội Chủ nghĩa gửi về giúp gia đình do Ban Việt kiều Trung ương ban hành

4-TT/VK,Thông tư 4-TT 1987,Ban Việt kiều Trung ương,Chế độ nhận tiền hàng,Gửi tiền hàng giúp gia đình,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4-TT/VK

Ban hành: 10/07/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

8

Quy chế tạm thời về việc cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch và người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước du lịch hoặc du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình do Ban Việt kiều Trung ương - Bộ Nội vụ - Bộ Ngoại giao - Tổng cục Du lịch ban hành

Khongso,Ban Việt kiều Trung ương,Bộ Ngoại giao,Bộ Nội vụ,Tổng cục Du lịch,Văn hóa - Xã hội BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG-BỘ NGOẠI GIAO-BỘ NỘI VỤ-TỔNG CỤC DU LỊCH ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1987 QUY CHẾ TẠM THỜI CỦA

Ban hành: 30/03/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

9

Nghị định 416-TTg năm 1959 về thành lập Ban Việt kiều trung ương do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

416-TTg,Nghị định 416-TTg 1959,Thủ tướng Chính phủ,Ban Việt kiều Trung ương,Thành lập Ban,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 416-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1959

Ban hành: 23/11/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

10

Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí Ấp nông thôn mới kiểu mẫu và Mô hình sản xuất kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020

373/QD-UBND,Quyết định 373 2019,Tỉnh Bến Tre,Bộ tiêu chí Ấp nông thôn mới kiểu mẫu Bến Tre,Bộ tiêu chí sản xuất kiểu mẫu Bến Tre,Ấp nông thôn mới kiểu mẫu Bến Tre 2019 2020,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

11

Quyết định 192/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; - Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; - Như Điều 4; - Thành viên Ban Chỉ đạo CTMTQG tỉnh; - Văn phòng

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

12

Quyết định 2552/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020

chỉnh phù hợp với các quy định của Trung ương về nông thôn mới và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ. Điều 2. Giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này;

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

13

Quyết định 03/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2020

hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2019-2020 theo Quyết định này. 2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

14

Hướng dẫn 38/HD-MTTW-BTT năm 2020 về vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

38/HD-MTTW-BTT,Hướng dẫn 38 2020,Ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do lũ lụt,Vận động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt,Giúp đỡ đồng bào khắc phục thiệt hại do lũ lụt,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BAN THƯỜNG TRỰC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

15

Hướng dẫn 111-HD/BTGTW năm 2019 về công tác khoa giáo năm 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

111-HD/BTGTW,Hướng dẫn 111-HD 2019,Ban Tuyên giáo Trung ương,Công tác,Xây dựng kế hoạch,Thời kỳ công nghiệp hóa,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số 111-HD/BTGTW Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

16

Quyết định 988/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

định này. Đồng thời, tham mưu, đề xuất điều chỉnh các tiêu chí ngành phụ trách khi có văn bản điều chỉnh từ các Bộ, ngành Trung ương. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các xã lựa chọn loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi bậc nhất trong

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

17

Kế hoạch 892/KH-UBND về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

phối nông thôn mới Trung ương về việc ban hành tiêu chí và chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 503/SNN-KH ngày 04 tháng 4 năm 2019 (kèm theo hồ sơ); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

18

Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Trung Hoàng BỘ TIÊU CHÍ ẤP NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 1

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

19

Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2019 về Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2020

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối các nguồn vốn tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ thêm từ ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương) cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020. 3. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành căn cứ theo chức năng,

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

20

Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 tỉnh Kiên Giang

mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng thêm các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu (bộ tiêu chí kèm theo). Điều 2. Nhiệm vụ của các sở, ban ngành cấp tỉnh và địa phương 1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh - Phối hợp các sở, ban ngành tỉnh cập nhật các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương triển

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141