Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BAN CHAP HANH TRUNG UONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 49618 văn bản

1

Quy chế làm việc 03-QC/TW năm 2021 của Hội đồng Lý luận Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

03-QC/TW,Quy chế 03-QC 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Quy chế làm việc Hội đồng Lý luận Trung ương,Quy chế làm việc 03-QC/TW,Quy chế làm việc 2021 của Hội đồng Lý luận,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 03-QC/TW

Ban hành: 21/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2021

2

Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

37-QD/TW,Quy định 37-QD 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Những điều đảng viên không được làm,Tăng cường kỷ cương kỷ luật của Đảng,Giữ gìn phẩm chất chính trị của đảng viên,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 37-QĐ/TW

Ban hành: 25/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2021

3

Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

24-QD/TW,Quy định 24-QD 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Điều lệ Đảng,Thi hành Điều lệ Đảng ,Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam,Quy định 24 thi hành Điều lệ Đảng,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 24-QĐ/TW Hà

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

4

Kết luận 08-KL/TW năm 2021 về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

08-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Tuổi bổ nhiệm cán bộ ứng cử,Tuổi giới thiệu cán bộ ứng cử,Tuổi bổ nhiệm giới thiệu cán bộ,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 08-KL/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 6

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2021

5

Quyết định 35-QĐ/TW năm 2021 về Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

35-QD/TW,Quyết định 35-QD 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Bộ Chính trị,Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng Ban Chấp hành Trung ương,Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Bí thư,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

Ban hành: 15/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2021

6

Công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chấp hành Trung ương điện

Khongso,Công điện Khongso 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Công tác phòng chống dịch Covid-19,Tăng cường Công tác phòng chống dịch Covid-19,Công điện về công tác phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

7

Chỉ thị 48-CT/TW năm 2020 về tổ chức Tết năm 2021 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

48-CT/TW,Chỉ thị 48-CT 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Tổ chức Tết năm 2021,Công tác dự báo và quản lý thị trường,Phòng chống dịch Covid-19 dịp Tết 2021,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 48-CT/TW

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

8

Nghị quyết 60-NQ/TW năm 2020 về Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

60-NQ/TW,Nghị quyết 60-NQ 2020,Ban chấp hành Trung ương Đảng,Tổ chức Hội nghị lần thứ 13,Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII,Tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

9

Hướng dẫn 03-HD/TW năm 2020 về thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

03-HD/TW,Hướng dẫn 03-HD 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Quy chế,Bầu cử,Cơ quan Đảng Nhà nước,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 03-HD/TW Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

10

Chỉ thị 40-CT/TW năm 2019 về tổ chức Tết năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

40-CT/TW,Chỉ thị 40-CT 2019,Ban Chấp hành Trung ương,Tết Nguyên đán,Công tác dịp Tết Nguyên đán,Tổ chức,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 40-CT/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

11

Quyết định 36-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Đối ngoại Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

36-QD/TW,Quyết định 36-QD 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Tổ chức bộ máy của Ban Đối ngoại Trung ương,Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Đối ngoại Trung ương,Chức năng nhiệm vụ của Ban Đối ngoại Trung ương,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 22/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2021

12

Kết luận 58-KL/TW năm 2020 về độ tuổi tham gia công tác hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

58-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Độ tuổi tham gia công tác hội,Lần đầu làm lãnh đạo hội không được quá 65 tuổi,Người tái cử làm lãnh đạo hội không quá 65 tuổi,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 58-KL/TW

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

13

Quy định 34-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

34-QD/TW,Quy định 34-QD 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,Chức năng của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,Nhiệm vụ của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 14/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2021

14

Quyết định 28-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

28-QD/TW,Quyết định 28-QD 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Chức năng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,Tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp,Nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,Doanh nghiệp BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2021

15

Kết luận 19-KL/TW năm 2021 về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

19-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật,Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ khóa XV,Xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 19-KL/TW

Ban hành: 14/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2021

16

Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

01-HD/TW,Hướng dẫn 01-HD 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Thi hành Điều lệ Đảng ,Một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng,Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 01-HD/TW

Ban hành: 28/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2021

17

Kế luận 14-KL/TW năm 2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

14-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Khuyến khích và bảo vệ cán bộ sáng tạo vì lợi ích chung,Chủ trương khuyến khích cán bộ sáng tạo vì lợi ích chung,Bảo vệ cán bộ sáng tạo năng động vì lợi ích chung,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 22/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2021

18

Quy định 214-QĐ/TW năm 2020 về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

214-QD/TW,Quy định 214-QD 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Tiêu chuẩn Chức danh,Tiêu chí đánh giá,Cán bộ,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 214-QĐ/TW Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

19

Kết luận 12-KL/TW năm 2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

12-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới,Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài,Hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 12-KL/TW

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2021

20

Quyết định 23-QĐ/TW năm 2021 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

23-QD/TW,Quyết định 23-QD 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị,Quy chế dân vận của hệ thống chính trị,Công tác dân vận của hệ thống chính trị,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.172.77