Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" Bộ luật tố tụng Dân sự "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1916 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12350-4:2018 (ISO 16890-4:2016) về Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 4: Phương pháp ổn định để xác định hiệu suất thử nghiệm từng phần nhỏ nhất

định cho mỗi dải cỡ hạt. Sử dụng hiệu suất trung bình để tính các hiệu suất ePMx bằng cách chỉnh các giá trị này tới phân bố cỡ hạt chuẩn và chuẩn tắc của các phần sol khí xung quanh có liên quan. Khi so sánh các phin lọc đã thử nghiệm theo bộ TCVN 12350 (ISO 16890), các giá trị hiệu suất từng phần phải luôn được so sánh giữa các loại hiệu suất

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 16949:2011 (ISO/TS 16949:2009) về Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008 cho các tổ chức sản xuất ô và phụ tùng liên quan

các yêu cầu cần chú thích. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng cho nội bộtổ chức bên ngoài, kể cả các tổ chức chứng nhận, để đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu luật định và chế định áp dụng cho sản phẩm cũng như các yêu cầu riêng của tổ chức. Các nguyên tắc quản lý chất lượng nêu trong TCVN ISO

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12595:2018 về Hệ thống quản lý sự kiện bền vững - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 20121:2015 trong tổ chức sự kiện du lịch

liên tục trong suốt toàn bộ chu trình quản lý sự kiện. Hướng dẫn và thông tin bổ sung được nêu trong các phụ lục để hỗ trợ việc áp dụng tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn cho việc áp dụng hệ thống quản lý sự kiện bền vững theo TCVN ISO 20121:2015 (ISO 20121:2012) trong tổ chức sự kiện du lịch. Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 21001:2019 (ISO 21001:2018) về Tổ chức giáo dục - Hệ thống quản lý đối với tổ chức giáo dục - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

 Cải tiến 10.1  Sự không phù hợp và hành động khắc phục 10.2  Cải tiến liên tục 10.3  Cơ hội cải tiến Phụ lục A (quy định) Yêu cầu bổ sung đối với giáo dục mầm non Phụ lục B (tham khảo) Nguyên tắc đối với EOMS Phụ lục C (tham khảo) Phân loại các bên quan tâm của tổ chức giáo dục Phụ lục D (tham khảo) Hướng dẫn về

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17011:2017 (ISO/IEC 17011:2017) về Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với tổ chức công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp

mình; c) ngay khi hủy bỏ công nhận, không tiếp tục sử dụng bất kỳ viện dẫn nào đến công nhận đó; d) không đề cập đến công nhận của mình theo cách hàm ý rằng sản phẩm, quá trình, dịch vụ, hệ thống quản lý hoặc cá nhân được phê duyệt bởi tổ chức công nhận; e) thông báo không chậm trễ tới các khách hàng chịu ảnh hưởng về việc đình chỉ,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12290:2018 (ISO 30408:2016) về Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn quản trị nhân sự

nguyên tắc nào chưa được trao đổi. CHÚ THÍCH: Phụ lục A đưa ra các ví dụ về biểu mẫu. 6.3.4  Phân tích Để đánh giá hiệu lực của toàn bộ hệ thống quản trị nhân sự trong tổ chức, các hoạt động hướng dẫn hành vi của nhân sự trong tổ chức cần được phân tích. Phân tích ban đầu cần: - đảm bảo rằng các chỉ số chính về kết quả thực

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10687-22:2018 về Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp

kiếm để thiết lập và tham gia vào một ban cố vấn chung. Ban cố vấn này cần được thiết lập theo luật và đưa ra lời khuyên cho các tổ chức thực hiện về: - hài hòa các yêu cầu về tài liệu chứng nhận; - thừa nhận lẫn nhau; - sự cần thiết về sửa đổi, bổ sung quy trình và yêu cầu; - giải thích quy trình và yêu cầu để lập thành văn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7790-1:2007 (ISO 2859-1: 1999) về Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Phần 1: Chương trình lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng

lại và được sự nhất trí của bộ phận có thẩm quyền là hành động này đã có hiệu lực. Sau đó phải sử dụng kiểm tra ngặt được viện dẫn trong 9.3.1. 9.5. Lấy mẫu lô sản phẩm cách quãng Việc kiểm tra từng lô theo tiêu chuẩn này có thể được thay thế bằng lấy mẫu lô sản phẩm cách quãng khi thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 2859-3.

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6567:2015 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm từ động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng và động cơ sử dụng khí thiên nhiên lắp trên ô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

liệu đó phải có cả miêu tả cơ cấu hạn chế mômen qui định trong 5.5.5. của tiêu chuẩn này. Tài liệu bổ sung cũng phải gồm cả hướng dẫn sử dụng bất kỳ AECS nào và bao gồm tài liệu bổ sung và dữ liệu phép thử để chứng minh sự ảnh hưởng đến khí thải của bất kỳ hệ thống AECS nào được lắp trên động cơ hoặc trên ô . Hướng dẫn sử dụng AECS này có

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12698:2019 về Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 0  Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này được sử dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp đường sắt trong việc xây dựng các Hệ thống quản lý an toàn nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn. Các nội dung trong tiêu chuẩn này đưa ra các khuyến nghị thực tế và các hướng dẫn cụ

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018) về Hệ thống quản lý năng lượng - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

động khắc phục Khi một sự không phù hợp được nhận biết, tổ chức phải: a) ứng phó với sự không phù hợp và khi có thể 1) thực hiện hành động để kiểm soát và khắc phục sự không phù hợp; và 2) xử lý các hệ quả. b) đánh giá nhu cầu đối với hành động nhằm loại bỏ (các) nguyên nhân dẫn đến sự không phù hợp để không tái diễn hoặc

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10003:2011 (ISO 10003:2007) về Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn giải quyết tranh chấp bên ngoài tổ chức

thay đổi bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào đưa ra bởi các yêu cầu của luật định và chế định thích hợp. Tiêu chuẩn này không áp dụng để xử lý khiếu nại trong phạm vi tổ chức. 2. Tài liệu viện dẫn Tài liệu viện dẫn dưới đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10861:2019 (ISO 21748:2017) về Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong đánh giá độ không đảm bảo đo

thuật hay không, hoặc pháp luật dựa trên các giới hạn có bị vi phạm hay không. Nếu không có thông tin về độ không đảm bảo sẽ có rủi ro giải thích sai các kết quả. Các quyết định sai được đưa ra dựa trên cơ sở như vậy có thể dẫn đến những chi phí không cần thiết cho ngành, truy tố sai luật pháp, hoặc hậu quả xấu cho sức khỏe hoặc xã hội. Các

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016) về Hệ thống quản lý chống hối lộ - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

l) đảm bảo không có nhân viên nào bị trả thù, phân biệt đối xử hoặc xử lý kỷ luật [xem 7.2.2.1 d)] đối với báo cáo được lập trên cơ sở thiện ý, hoặc trên cơ sở sự tin tưởng hợp lý về việc vi phạm hay nghi ngờ vi phạm chính sách chống hối lộ của tổ chức, hoặc từ chối tham gia vào hối lộ, ngay cả khi việc từ chối này có thể dẫn đến việc tổ chức bị

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9004:2018 (ISO 9004:2018) về Quản lý chất lượng - Chất lượng của tổ chức - Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững

vững, như: a) các yêu cầu luật định và chế định; b) các yêu cầu và thỏa thuận trong lĩnh vực cụ thể; c) sự cạnh tranh; d) toàn cầu hóa; e) các yếu tố xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa; f) đổi mới và tiến bộ trong công nghệ; g) môi trường tự nhiên. 5.3.2  Các vấn đề nội bộ là các yếu tố tồn tại trong chính

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12374:2018 về Hướng dẫn đánh giá an toàn thực phẩm đối với thực phẩm được sản xuất từ thực vật có tái tổ hợp ADN

thành phần thực vật có tái tổ hợp ADN có thể được đánh giá riêng là an toàn, nhưng tác động về sự thay đổi trên toàn bộ cấu trúc dinh dưỡng cần được xác định. 51. Khi biến đổi dẫn đến trong một sản phẩm thực phẩm có thành phần khác biệt so với thực vật bình thường, có thể thích hợp để sử dụng bổ sung các thực phẩm thông thường hoặc các thành

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12448:2018 (ISO/TS 34700:2016) về Quản lý phúc lợi động vật - Yêu cầu chung và hướng dẫn các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm

liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). Quy phạm Sức khoẻ động vật trên cạn, Tổ chức Thú y Thế giới (OIE TAHC). 3  Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây: 3.1 Động vật (animal) Động vật có vú hoặc

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37101:2018 về Hạ phát triển bền vững cho cộng đồng - Hệ thống quản lý về phát triển bền vững - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

cho cộng đồng. Các tuyên bố về sự phù hợp với tiêu chuẩn này được chấp thuận nếu tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này được thể hiện rõ trong hệ thống quản lý về cộng đồng phát triển bền vững của tổ chức và phù hợp với tiêu chuẩn này mà không có ngoại lệ. 2  Tài liệu viện dẫn Không có tài liệu viện dẫn. 3  Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 39001:2014 (ISO 39001:2012) về Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

toàn diện cho an toàn giao thông đường bộ. Việc này bao gồm sự tập trung một cách rõ ràng, minh bạch vào kết quả an toàn giao thông đường bộ và các hành động dựa trên bằng chứng, được hỗ trợ bởi năng lực quản lý của tổ chức. Nhà nước không thể một mình làm giảm được tử vong và thương tật. Các tổ chức ở mọi loại hình và quy mô, cũng như từng

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 10001:2009 (ISO 10001:2007) về Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn về quy phạm thực hành đối với tổ chức

b) xử lý các khiếu nại nội bộ, ví dụ khi nhận được dấu hiệu của sự không hài lòng; c) giải quyết tranh chấp bên ngoài, trong trường hợp không thể xử lý nội bộ các khiếu nại một cách thỏa đáng. Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn nhằm hỗ trợ tổ chức trong việc xác định rằng các quy định của quy phạm về thỏa mãn khách hàng của tổ chức đáp

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125