Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Bộ luật tố tụng Dân sự "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6876 công văn

1

Công văn 82/TANDTC-PC năm 2018 về phối hợp hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

82/TANDTC-PC,Công văn 82 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự,Hoạt động tố tụng dân sự,Tố tụng dân sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2018

2

Công văn 4163/VKSTC-V5 năm 2015 hướng dẫn tạm thời thi hành quy định của Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

4163/VKSTC-V5,Công văn 4163 2011,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ luật Tố tụng dân sự,Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi,Thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự,Tạm thời thi hành Bộ luật tố tụng dân sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

3

Công văn 5887/VKSTC-V14 năm 2019 về giải đáp khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5887/VKSTC-V14,Công văn 5887 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải đáp khó khăn liên quan Bộ luật Hình sự,Giải đáp vướng mắc Bộ luật Tố tụng Hình sự,Khó khăn vướng mắc Bộ luật Tố tụng Hình sự,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

4

Công văn 232/TANDTC-PC năm 2018 về quán triệt thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

232/TANDTC-PC,Công văn 232 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Hoạt động tố tụng dân sự,Thủ tục tố tụng dân sự,Vướng mắc Bộ luật tố tụng dân sự ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2018

5

Công văn 101/TANDTC-HTQT năm 2020 về tống đạt văn bản tố tụng dân sự ra nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

tố tụng cho đương sự ở nước ngoài theo quy định của Công ước tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước tống đạt giấy tờ) và phương thức tống đạt khác quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân tối cao cung cấp cho các Tòa án một số thông tin liên quan sau đây: 1. Về cơ

Ban hành: 25/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

6

Công văn 5024/VKSTC-V14 năm 2018 về giải đáp vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5024/VKSTC-V14,Công văn 5024 2018,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy chế thực hành quyền công tố,Vụ thực hành quyền công tố ,Bộ luật tố tụng hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

7

Công văn 12043/BTC-QLG năm 2018 về định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ Tài chính ban hành

V/v định giá tài sản trong tố tụng hình sự Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh, cấp huyện. Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

8

Công văn 254/TANDTC-PC năm 2018 về người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Tố tụng hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

qua, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của một số Tòa án về trường hợp vụ án đã được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, nhưng người đã yêu cầu khởi tố rút lại yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến các thành viên Hội đồng Thẩm phán và trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân tối

Ban hành: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

9

Công văn 33/TANDTC-HTQT năm 2021 về công tác tương trợ tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

http://tttp.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tttp/home. Danh sách các Hiệp định/Thỏa thuận tương trợ tư pháp được liệt kê tại Bảng số 1 kèm theo Công văn này. 2. Trường hợp Tòa án gửi hồ sơ theo đường bưu chính theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 474 của Bộ luật tố tụng dân sự, Điều 10 (a) của Công ước tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

10

Công văn 5003/VKSTC-V14 năm 2016 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội trong Bộ luật hình sự 2015 và quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thi hành quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự 2015 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5003/VKSTC-V14,Công văn 5003 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Có lợi cho người phạm tội ,Quy định có lợi cho người phạm tội ,Cung cấp thông tin người phạm tội,Bộ luật Hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 09/08/2017

Cập nhật: 14/12/2016

11

Công văn 181/TANDTC-HTQT năm 2020 về tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

phương thức tống đạt khác quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân tối cao cung cấp cho các Tòa án một số thông tin liên quan sau đây: 1. Về việc gửi hồ sơ ủy thác tư pháp ra nước ngoài thông qua Bộ Tư pháp Ngày 5/8/2020 Tổng công ty bưu điện Việt Nam có Công văn số 3386/BĐVN- DVBC thông báo danh sách các nước chấp nhận dịch

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

12

Công văn 18/UBTVQH14-TP năm 2016 hướng dẫn thực hiện Điều 60 Luật tố tụng hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

18/UBTVQH14-TP,Công văn 18 2016,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Luật tố tụng hành chính ,Hướng dẫn Luật tố tụng hành chính ,Hướng dẫn thực hiện,Tố tụng hành chính ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

13

Công văn 4958/BTP-TGPL năm 2020 về ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành

lý. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2021 như sau: I. Chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý 1. Giao chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2021 như

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

14

Công văn 64/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sựtố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất đó cho người nhận chuyển nhượng, nhận chuyển đổi, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Sau đó, các bên tranh chấp và Tòa án xét thấy hợp đồng nói trên bị vô hiệu hoặc chấp nhận yêu cầu hủy bỏ, như vậy khi giải quyết Tòa án có phải áp dụng Điều 34 của Bộ luật Tố tụng dân sự đưa những cơ quan đã cấp

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

15

Công văn 4032/BHXH-PC năm 2014 hướng dẫn tham gia tố tụng dân sự và thi hành án dân sự do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tố tụng dân sự và thi hành án dân sự Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành án và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sau khi Bộ Tư pháp có ý kiến tại Công văn số 3874/BTP-TCTHADS

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

16

Công văn 7325/VPCP-NC tổ chức Hội nghị Tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân và đề xuất hướng hoàn thiện do Văn phòng Chính phủ ban hành

7325/VPCP-NC,Công văn 7325 2012,Văn phòng Chính phủ,Bộ luật tố tụng hình sự,Hội nghị Tổng kết thực tiễn thi hành,Pháp lệnh Kiểm sát viên,Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân,Đề xuất hướng hoàn thiện VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2012

17

Công văn 5052/BTP-TGPL năm 2018 về chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành

lý không đạt chỉ tiêu ngày càng giảm (16,7% không đạt chỉ tiêu, giảm 5,8% so với năm 2017). Để tiếp tục triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2019 như sau: I. Chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý 1. Giao

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

18

Công văn 3576/VPCP-KTTH năm 2015 về việc ban hành Thông tư Liên tịch hướng dẫn Hội đồng giám định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Văn phòng Chính phủ ban hành

3576/VPCP-KTTH V/v ban hành Thông tư Liên tịch hướng dẫn Hội đồng giám định giá tài sản trong tố tụng hình sự Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Bộ Công an; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao.

Ban hành: 19/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

19

Công văn về tố tụng dân sự

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 101/NCPL NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 1990 VỀ TỐ TỤNG DÂN SỰ Một số Toà án đã hỏi Toà án nhân dân tối cao một số vấn đề về Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 1. Khoản 3 Điều 31 Pháp lệnh quy định là “Trong trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc hoà

Ban hành: 07/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

20

Công văn 33/TANDTC-HTQT năm 2017 về tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

thuộc trung ương; - Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Luật tố tụng hành chính năm 2015 đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Trong đó, quy định tại Điều 474 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Điều 303 của Luật tố tụng hành chính năm 2015 cho phép Tòa án tống đạt

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125