Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 993/CTr-BYT-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19622 văn bản

1

Chương trình 993/CTr-BYT-BGDĐT phối hợp giữa Bộ Y tế và bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020

BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 993/CTr-BYT-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BỘ Y TẾ

Ban hành: 16/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

2

Chỉ thị 993/CT-BGDĐT năm 2019 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 993/CT-BGDĐT Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

3

Chương trình hành động 1379/CTr-BYT năm 2017 triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo Quyết định 2348/QĐ-TTg (giai đoạn 2018-2020) do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/CTr-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

4

Chương trình hành động 2610/CTr-BGDĐT năm 2016 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2610/CTr-BGDĐT Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

5

Chương trình phối hợp 750/CTr-BGDĐT-TWDTN năm 2018 giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 750/CTr-BGDĐT-TWĐTN Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018 CHƯƠNG

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

6

Chương trình phối hợp 1883/CTr-BLĐTBXH-BYT năm 2018 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2021

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1883/CTr-BLĐTBXH-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2018

7

Chương trình 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN năm 2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

8

Chương trình phối hợp 782/CTr-BGDĐT-TWĐTN giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 782/CTr-BGDĐT-TWĐTN Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015 CHƯƠNG

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

9

Chương trình 479/CTr-BYT-HNDVN năm 2015 phối hợp giữa Bộ Y tế và Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2015 - 2020

BỘ Y TẾ - HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 479/CTr-BYT-HNDVN Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BỘ Y TẾ VÀ

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

10

Văn bản 674/CTr-BGDĐT-TWĐTN năm 2014 về chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục với đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2014 - 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 674/CTr-BGDĐT-TWĐTN Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014 CHƯƠNG TRÌNH

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2014

11

Chương trình 1050/CTr-BYT-BTTTT năm 2014 phối hợp thông tin, tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014 - 2020 do Bộ Y tế - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ Y TẾ - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1050/CTr-BYT-BTTTT Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THÔNG TIN,

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

12

Chương trình 168/CTr-BYT-HLHPNVN phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014 - 2020 do Bộ Y tế - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ban hành

BỘ Y TẾ - HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/CTr-BYT-HLHPNVN Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Ban hành: 21/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

13

Chương trình 355/CTr-BGDĐT-TWĐTN năm 2013 về Phối hợp hoạt động giữa Ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 355/CTr–BGDĐT–TWĐTN Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013 CHƯƠNG TRÌNH

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

14

Chương trình phối hợp 34/CTr-BGDĐT-HNVVN về "phát triển văn học trong nhà trường và nhà trường với văn học giai đoạn 2013-2020" giữa Bộ Giáo dục -Đào tạo và Hội Nhà văn Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/CTr-BGDĐT-HNVVN Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

15

Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH phối hợp chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2012 CHƯƠNG TRÌNH

Ban hành: 25/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2012

16

Chương trình số 527/CTr-BYT về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 527/CTr-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH VÌ

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2009

17

Ban hành: 05/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2011

18

Chương trình 174/CTr/BGDĐT-TNVN phối hợp công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Đài Tiếng nói Việt Nam ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 174/CTr/BGDĐT-TNVN Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2010

19

Chương trình phối hợp số 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN về thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2009 - 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hội Khuyến học Việt Nam ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM - HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số : 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009

Ban hành: 22/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2009

Ban hành: 02/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35