Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 99/KH-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 140367 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 99/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội

do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/KH-UBND Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022 KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thực hiện Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND Thành phố về công

Ban hành: 28/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2022

2

Kế hoạch hành động 99/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025

phúc --------------- Số: 99/KH-UBND Bắc Kạn, ngày 18 tháng 02 năm 2022 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KHUNG GIAI ĐOẠN 2022-2025

Ban hành: 18/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2022

3

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 Triển khai thực hiện Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định

--------------- Số: 99/KH-UBND Bình Định, ngày 04 tháng 10 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2021/NĐ-CP NGÀY 26/8/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Ban hành: 04/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2021

4

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cải và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025

Hạnh phúc --------------- Số: 99/KH-UBND Nam Định, ngày 20 tháng 8 năm 2021 KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH VÀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương

Ban hành: 20/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

5

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hạnh phúc --------------- Số: 99/KH-UBND Cà Mau, ngày 15 tháng 7 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU Thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

6

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/KH-UBND Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 7 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TRẺ EM LAO ĐỘNG TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 Thực hiện Quyết

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

7

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

--------------- Số: 99/KH-UBND Ninh Bình, ngày 02 tháng 7 năm 2021 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH Thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

8

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về mua thuốc Methadone từ nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025

--------------- Số: 99/KH-UBND Hưng Yên, ngày 25 tháng 6 năm 2021 KẾ HOẠCH MUA THUỐC METHADONE TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN NĂM 2022-2025 Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

9

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/KH-UBND Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 17 tháng 6 năm 2021 KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG

Ban hành: 17/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

10

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

phúc --------------- Số: 99/KH-UBND Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2021 KẾ HOẠCH XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Việt Nam

Ban hành: 22/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

11

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/KH-UBND Kiên Giang, ngày 06 tháng 5 năm 2021 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG NGÀNH THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG. Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/02/2021 của Bộ

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

12

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn

--------------- Số: 99/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2021 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

13

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 do tỉnh Yên Bái ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/KH-UBND Yên Bái, ngày 23 tháng 4 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH, TẬT TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH ĐẾN NĂM 2030 Thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2020

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

14

Kế hoạch 99/KH-UBND về phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2021

--------------- Số: 99/KH-UBND Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021 Thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

15

Kế hoạch 99/KH-UBND thực hiện công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

--------------- Số: 99/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 3 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2021 Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ (PCGD-XMC); Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

16

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030

--------------- Số: 99/KH-UBND Đắk Nông, ngày 01 tháng 03 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2030 Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

17

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số: 99/KH-UBND Ninh Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1129/QĐ-TTG NGÀY 27/7/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM Ở VIỆT NAM Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

18

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2020 về công tác thông tin đối ngoại năm 2021 do tỉnh Thái Bình ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 99/KH-UBND Thái Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2020 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2021 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1. Mục tiêu - Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

19

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

---------------- Số: 99/KH-UBND Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 8 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG, NGÀY 25/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 25/5/2020 của Thủ

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

20

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2019 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Canh Tý 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

99/KH-UBND,Tỉnh Bình Định,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/KH-UBND Bình Định, ngày 12 tháng 12 năm 2019 KẾ

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215