Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 99/2015/NĐ-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 57695 công văn

1

Công văn 9505/NHNN-QLNH năm 2015 về triển khai thi hành điểm b khoản 4 Điều 84 Nghị định 99/2015/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 9505/NHNN-QLNH V/v triển khai thi hành điểm b khoản 4 Điều 84 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: - Tổ chức tín dụng; - Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

2

Công văn 845/CT-TTHT năm 2017 về nộp thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp chuyển quyền thuê nhà ở được quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

định số 99/2015/NĐ-CP, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Quyết định số 97/2014/QĐ-UB ngày 29/12/2014 ban hành quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng, ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22/04/2013 về quản lý sử dụng nhà

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

3

Công văn 230/BGDĐT-KHCNMT năm 2015 thực hiện Nghị định 99/2014/NĐ-CP về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 230/BGDĐT-KHCNMT V/v triển khai thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học Ngày 25 tháng 10 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

4

Công văn 3980/BGDĐT-KHCNMT năm 2017 báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 99/2014/NĐ-CP và nhóm nghiên cứu giảng dạy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3890/BGDĐT-KHCNMT V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP và nhóm nghiên cứu giảng dạy. Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học Ngày 25/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP về việc “Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích

Ban hành: 30/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

5

Công văn 5942/VPCP-ĐMDN năm 2016 về cơ sở pháp lý trong thời gian chưa ban hành văn bản thay thế Nghị định 99/2012/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5942/VPCP-ĐMDN V/v cơ sở pháp lý trong thời gian chưa ban hành văn bản thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

6

Công văn 3900/VPCP-ĐMDN năm 2016 về thời hạn trình Nghị định thay thế Nghị định 99/2012/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3900/VPCP-ĐMDN V/v thời hạn trình Nghị định thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số

Ban hành: 25/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

7

Công văn 2953/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Nghị định 99/2018/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2953/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCC với cách mạng theo Nghị định số 99/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018 Kính gửi:

Ban hành: 23/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

8

Công văn 208/BXD-QLN năm 2017 thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

dựng nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (gọi tắt là Nghị định 99/2015/NĐ-CP) thì các tổ chức, cá nhân trước khi lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện quy

Ban hành: 25/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

9

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 48/TTr-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2019) và Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

10

Công văn số 14/BXD-KTXD về việc Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

14/BXD-KTXD,Công văn 14 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 14/BXD-KTXD V/v: Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 20/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2009

11

Công văn 50/VPCP-ĐMDN thực hiện Nghị định 99/2012/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 50/VPCP-ĐMDN V/v thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013   Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy

Ban hành: 03/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

12

Công văn 3569/VPCP-ĐMDN năm 2016 về báo cáo sơ kết thực hiện Nghị định 99/2012/NĐ-CP và đề xuất mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

chính; - Bộ Tư pháp; - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9877/BKHĐT-QLKTTW ngày 06 tháng 11 năm 2015) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 và đề xuất "Mô hình thực hiện

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2016

13

Công văn số 231/BXD-KTTC về việc thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

231/BXD-KTTC,Công văn 231 2007,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 231/BXD-KTTC V/v: Thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Ban hành: 19/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2007

14

Công văn 10246/BTC-HCSN năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

định số 16/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Thực hiện công văn số 1492/BC-ĐGS ngày 22/4/2019 của Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách về kết quả giám sát tại tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang; về kiến nghị của tỉnh Bắc Giang về vướng

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

15

Công văn 99/CT-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

99/CT-TTHT,Công văn 99 2020,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chi phí được trừ ,Chính sách thuế,Hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

16

Công văn 901/BNN-TCLN về triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động xây dựng

Ban hành: 05/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2011

17

Công văn 938/VPCP-TCCV báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra năm 2010 theo Nghị định 99/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nghị định số 99/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15

Ban hành: 18/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

18

Công văn 2366/TCHQ-GSQL năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và 59/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

2366/TCHQ-GSQL,Công văn 2366 2020,Tổng cục Hải quan,Kiến nghị sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP,Kiến nghị sửa đổi Nghị định 59/2018/NĐ-CP,Kiến nghị sửa đổi bổ sung Nghị định Tổng cục Hải quan,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

19

Công văn số 625/BXD-KTXD về việc hướng dẫn chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

625/BXD-KTXD,Công văn 625 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 625/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 15/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2009

20

Công văn 1447/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1447/BGDDT-KHTC,Công văn 1447 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP,Chính sách miễn giảm học phí,Quản lý học phí hệ thống giáo dục quốc dân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103