Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 98/UQ-VT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 81920 công văn

21

Công văn 4700/TCĐBVN-VT năm 2021 về hướng dẫn thực hiện xét nghiệm Covid-19 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

4700/TCDBVN-VT,Công văn 4700 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Xét nghiệm Covid19 đối với người điều khiển phương tiện,Xét nghiệm Covid19 người điều khiển vận chuyển hành khách,Xét nghiệm Covid19 người điều khiển vận chuyển hàng hóa,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

22

Công văn 4658/TCĐBVN-VT năm 2021 hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyển gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

4658/TCDBVN-VT,Công văn 4658 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa,Hướng dẫn tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa,Vận chuyển hàng hóa khi Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM -------

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

23

Công văn 6570/BGTVT-VT năm 2021 về kiến nghị hỗ trợ hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6570/BGTVT-VT,Công văn 6570 2021,Bộ Giao thông vận tải,Hỗ trợ hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid19,Kiến nghị hỗ trợ hoạt động do ảnh hưởng Covid19,Kiến nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid 19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

24

Công văn 6456/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 167/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6456/BGTVT-VT,Công văn 6456 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện kết luận tại Thông báo 167/TB-VPCP,Kết luận công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19,Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về COVID 19,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

25

Công văn 6434/BGTVT-VT năm 2021 về phối hợp phân luồng phương tiện vận tải hàng hóa bảo đảm thông suốt 24/24 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6434/BGTVT-VT,Công văn 6434 2021,Bộ Giao thông vận tải,Phối hợp phân luồng phương tiện vận tải hàng hóa,Phân luồng phương tiện vận tải bảo đảm thông suốt 24/24,Phòng chống Covid trên phương tiện vận tải hàng hóa,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

26

Công văn 6422/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Huế và ngược lại nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6422/BGTVT-VT,Công văn 6422 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tạm dừng chuyến bay từ Hồ Chí Minh đến Huế và ngược lại,Tạm dừng chuyến bay từ Hồ Chí Minh nhằm phòng Covid,Tạm dừng các chuyến bay nhằm phòng chống Covid 19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

27

Công văn 6413/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng khai thác các đường bay đi/đến Cảng hàng không Thọ Xuân để hạn chế lây lan dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6413/BGTVT-VT,Công văn 6413 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tạm dừng các đường bay đến Cảng hàng không Thọ Xuân,Tạm dừng khai thác đường bay để hạn chế lây lan Covid 19,Tạm dừng các đường bay để hạn chế lây lan dịch Covid 19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

28

Công văn 6425/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Nam và ngược lại nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6425/BGTVT-VT,Công văn 6425 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tạm dừng chuyến bay từ Hồ Chí Minh đến Quảng Nam,Tạm dừng chuyến bay đến Quảng Nam nhằm phòng Covid,Tạm dừng chuyến bay nhằm phòng chống Covid 19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

29

Công văn 6293/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng các chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh - Vinh và ngược lại do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6293/BGTVT-VT,Công văn 6293 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tạm dừng các chuyến bay chở khách từ Hồ Chí Minh,Tạm dừng chuyến bay chở khách Hồ Chí Minh Vinh,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

30

Công văn 6238/BGTVT-VT 2021 về triển khai một số nhiệm vụ tại Thông báo kết luận 217/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

6238/BGTVT-VT,Công văn 6238 2021,Bộ Giao thông vận tải,Triển khai công tác phòng chống dịch COVID 19,Công tác kiểm tra phòng chống dịch Covid 19,Triển khai Thông báo 217/TB-BGTVT của Bộ Giao thông,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

31

Công văn 5918/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng các chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và ngược lại do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5918/BGTVT-VT,Công văn 5918 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tạm dừng chuyến bay chở khách từ Hồ Chí Minh đi Đồng Hới,Tạm dừng chuyến bay Hồ Chí Minh Đồng Hới tỉnh Quảng Bình,Tạm dừng chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

32

Công văn 5861/BGTVT-VT năm 2021 trả lời kiến nghị của các Hiệp hội vận tải nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5861/BGTVT-VT,Công văn 5861 2021,Bộ Giao thông vận tải,Trả lời kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn do dịch Covid 19,Tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19,Trả lời Hiệp hội vận tải nhằm tháo gỡ khó khăn do Covid 19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

33

Công văn 4059/TCĐBVN-VT năm 2021 về tăng cường triển khai biện pháp phòng chống dịch đối với hoạt động vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

4059/TCDBVN-VT,Công văn 4059 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Biện pháp phòng chống dịch đối với vận chuyển người,Phòng chống dịch đối với hoạt động vận chuyển người,Phòng chống dịch vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

34

Công văn 5617/BGTVT-VT năm 2021 về kiến nghị hỗ trợ hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của Bộ Giao thông vận tải ban hành

5617/BGTVT-VT,Công văn 5617 2021,Bộ Giao thông vận tải,Hỗ trợ hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid19,Kiến nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid19,Kiến nghị hỗ trợ hoạt động do ảnh hưởng Covid19,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

35

Công văn 5240/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện Công điện 789/CĐ-TTg về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5240/BGTVT-VT,Công văn 5240 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Công điện 789/CĐ-TTg,Phòng Covid và phát triển kinh tế thực hiện mục tiêu kép,Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID 19,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

36

Công văn 5229/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng các chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Gia Lai và ngược lại do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5229/BGTVT-VT,Công văn 5229 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tạm dừng chuyến bay chở khách từ Hồ Chí Minh đi Gia Lai,Tạm dừng chuyến bay từ Hồ Chí Minh đi Gia Lai và ngược lại,Tạm dừng chuyến bay chở khách từ Hồ Chí Minh,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

37

Công văn 5227/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng chuyến bay chở khách đi/đến Côn Đảo để phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5227/BGTVT-VT,Công văn 5227 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tạm dừng chuyến bay chở khách đi đến Côn Đảo,Tạm dừng chuyến bay đi Côn Đảo phòng chống Covid19,Tạm dừng chuyến bay đến Côn Đảo phòng chống Covid19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

38

Công văn 5226/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng chuyến bay từ Vân Đồn (Quảng Ninh) đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5226/BGTVT-VT,Công văn 5226 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tạm dừng chuyến bay từ Vân Đồn đi Hồ Chí Minh,Tạm dừng chuyến bay từ Hồ Chí Minh đi Vân Đồn,Tạm dừng chuyến bay Vân Đồn Hồ Chí Minh và ngược lại,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

39

Công văn 4990/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4990/BGTVT-VT,Công văn 4990 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tăng cường biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid,Tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid,Kiểm soát dịch bệnh Covid,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

40

Công văn 3433/TCĐBVN-VT năm 2021 hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa do Tổng Cục đường bộ Việt Nam ban hành

3433/TCDBVN-VT,Công văn 3433 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Phòng chống Covid19 đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa,Hướng dẫn vận tải hàng hóa đảm bảo phòng Covid 19,Đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa phòng chống Covid 19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11