Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 98/UQ-VT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 81893 công văn

201

Công văn số 7394/BGTVT-VT về việc hoạt động và quản lý các tuyến vận tải từ bờ ra đảo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7394/BGTVT-VT, Công văn 7394, Bộ Giao thông vận tải, Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc VT V/v: Hoạt động và quản lý các tuyến vận tải từ

Ban hành: 09/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2008

202

Công văn số 7376/BGTVT-VT về việc nâng cấp, cải tạo đường ngang cấp III tại Km 318 + 200 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7376/BGTVT-VT,Công văn 7376 2008,Bộ Giao thông vận tải,Đầu tư,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7376/BGTVT-VT V/v: Nâng cấp, cải tạo đường ngang cấp III tại Km 318 +

Ban hành: 08/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2008

203

Công văn số 7262/BGTVT-VT về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về hải quan do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7262/BGTVT-VT,Công văn 7262 2008,Bộ Giao thông vận tải,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7262/BGTVT-VT V/v: Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà

Ban hành: 03/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2008

204

Công văn số 7242/BGTVT-VT về việc thành lập đường ngang cấp III tại Km 25 + 100 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7242/BGTVT-VT, Công văn 7242, Bộ Giao thông vận tải, Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc VT V/v: Thành lập đường ngang cấp III tại Km 25

Ban hành: 02/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2008

205

Công văn 6907/BGTVT-VT triển khai kết luận của Thủ tướng làm việc với tỉnh Lai Châu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6907/BGTVT-VT,Công văn 6907 2008,Bộ Giao thông vận tải,Đầu tư,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 6907/BGTVT-VP V/v: triển khai kết luận của Thủ tướng làm việc với tỉnh

Ban hành: 15/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2010

206

Công văn 98/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

98/BXD-KTXD,Công văn 98 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/BXD-KTXD V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2011

207

Công văn 438/SGTVT-VT về tăng cường công tác quản lý, cấp phép hoạt động đối với bến khách ngang sông do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

438/SGTVT-VT,Công văn 438,Tỉnh Bạc Liêu,Tăng cường công tác quản lý,Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông,Cấp phép hoạt động ,Giao thông - Vận tải UBND TỈNH BẠC LIÊU SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

208

Công văn 229/CHHVN-VT&DVHH về vận chuyển hàng hóa quá cảnh của Campuchia do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

229/CHHVN-VT&DVHH,Công văn 229 2012,Cục Hàng hải Việt Nam,Vận chuyển hàng hóa quá cảnh,Nhập khẩu ở Campuchia,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2012

209

Công văn số 4642/BGTVT-VT về việc thực hiện quản lý xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh theo quy định của Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4642/BGTVT-VT,Công văn 4642 2008,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4642/BGTVT-VT V/v: Thực hiện quản lý xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2008

210

Công văn 98/KTKĐCLGD-KĐĐH về góp ý tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

98/KTKDCLGD-KDDH,Công văn 98 2011,Cục Khảo thí và Kiểm định chất,Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng,Trường cao đẳng,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 24/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

211

Công văn 919/BTTTT-VT phổ biến, tuyên truyền việc quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định 03/2007/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

919/BTTTT-VT,Công văn 919 2008,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quản lý thuê bao di động trả trước ,Thuê bao di động trả trước,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

212

Công văn 920/BTTTT-VT triển khai quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định 03/2007/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

920/BTTTT-VT,Công văn 920 2008,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quản lý thuê bao di động trả trước ,Thuê bao di động trả trước,Quyết định 03/2007/QĐ-BTTTT,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

213

Công văn số 1762/BGTVT-VT về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới ba bánh do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

1762/BGTVT-VT,Công văn 1762 2008,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số 1762/BGTVT-VT V/v kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2008

214

Công văn số 1434/BGTVT-VT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP của Chính phủ đối với việc quản lý xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

1434/BGTVT-VT,Công văn 1434 2008,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1434/BGTVT-VT V/v: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP của

Ban hành: 12/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2008

215

Công văn 98/BNN-ĐMDN điều chỉnh tên dự án đầu tư tại 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

98/BNN-DMDN,Công văn 98,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đầu tư BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/BNN-ĐMDN V/v: Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà

Ban hành: 11/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

216

Công văn số 315/BGTVT-VT về việc thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

315/BGTVT-VT,Công văn 315 2008,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 315/BGTVT-VT V/v: Thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2008

217

Công văn 1378/BTTTT-VT về hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT

1378/BTTTT-VT,Công văn 1378 2007,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thuê bao di động trả trước,Quản lý thuê bao di động trả trước ,Doanh nghiệp thông tin di động,Thuê bao trả trước ,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

218

Công văn số 1086/BTTTT-VT về việc dự thảo Nghị định Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1086/BTTTT-VT,Công văn 1086 2007,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1086/BTTTT-VT V/v Dự thảo Nghị định Internet Hà

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2009

219

Công văn 98/BXD-KTQH hướng dẫn áp dụng quy định về khoảng lùi công trình do Bộ Xây dựng ban hành

98/BXD-KTQH,Công văn 98 2010,Bộ Xây dựng,Khoảng lùi công trình ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 98/BXD-KTQH V/v: hướng dẫn áp dụng một số nội dung quy định về khoảng lùi công

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2010

220

Công văn 1395/CHHVN-VT&DVHH thông báo đo lượng phóng xạ trong công-te-nơ và tàu biển xuất phát từ Nhật Bản do Cục hàng hải Việt Nam ban hành

1395/CHHVN-VT&DVHH,Công văn 1395,Cục Hàng hải Việt Nam,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1395/CHHVN-VT&DVHH V/v: Thông báo đo lượng phóng xạ

Ban hành: 27/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223