Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 98/UQ-VT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 81891 công văn

181

Công văn 37/BTTTT-VT về quản lý thuê bao di động trả trước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

37/BTTTT-VT,Công văn 37 2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quản lý,Thuê bao di động trả trước,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 37/BTTTT-VT V/v quản lý thuê bao

Ban hành: 07/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

182

Công văn 3814/BTTTT-VT về việc quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

3814/BTTTT-VT,Công văn 3814 2009,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quản lý,Thuê bao di động trả trước,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 3814/BTTTT-VT

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2009

183

Công văn 3295/BTTTT-VT về việc thông tin ủng hộ Tổng đài thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

3295/BTTTT-VT, Công văn 3295, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử Nhân đạo 1400, Nhắn tin ủng hộ, Miền Trung và Tây Nguyên, Công nghệ thông tin, Văn hóa- Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2009

184

Công văn 3296/BTTTT-VT về việc triển khai tháng nhắn tin ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên qua Cổng thông tin điện tử Nhân đạo 1400 do Bộ thông tin và Truyền thông ban hành

3296/BTTTT-VT,Công văn 3296 2009,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cổng thông tin điện tử Nhân đạo 1400,Nhắn tin ủng hộ,Miền Trung và Tây Nguyên,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2009

185

Công văn số 2546/BTTTT-VT về việc quản lý thuê bao di động trả trước theo Thông tư số 22/2009/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2546/BTTTT-VT,Công văn 2546 2009,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2546/BTTTT-VT V/v: quản lý thuê bao di động trả trước theo

Ban hành: 14/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2009

186

Công văn 2925/CĐBVN-VT Thông báo danh sách 150 phương tiện của Việt Nam hoạt động liên vận Việt Nam -Campuchia do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành

2925/CDBVN-VT, Công văn 2925, Cục Đường bộ Việt Nam, Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2925/CĐBVN-VT V/v Thông báo danh sách 150 phương tiện

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

187

Công văn 98/BXD-KHCN áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

98/BXD-KHCN,Công văn 98 2012,Bộ Xây dựng,Yêu cầu chung an toàn cháy,Công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

Ban hành: 05/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2012

188

Công văn số 4607/BGTVT-VT về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4607/BGTVT-VT,Công văn 4607 2009,Bộ Giao thông vận tải,Thương mại BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 4607/BGTVT-VT V/v: Góp ý dự thảo NĐ thay thế NĐ 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2009

189

Công văn số 2684/BGTVT-VT về việc sửa đổi mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2684/BGTVT-VT,Công văn 2684 2009,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2684/BGTVT-VT V/v: sửa đổi mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam

Ban hành: 28/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2009

190

Công văn 98/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

98/TXNK-QLN,Công văn 98,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xác nhận nợ thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/TXNK-QLN V/v Xác nhận nợ

Ban hành: 19/01/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

191

Công văn 98/TCHQ-GSQL sử dụng nguyên liệu, vật tư cung ứng cho hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

98/TCHQ-GSQL,Công văn 98 2012,Tổng cục Hải quan,Nguyên liệu vật tư nhập khẩu,Cung ứng cho hợp đồng gia công,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98

Ban hành: 09/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

192

Công văn số 1258/VT-ĐTMT về áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách do Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1258/VT-DTMT, Công văn 1258, Thành phố Hồ Chí Minh, Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG HĐND-UBND ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1258/VP-ĐTMT Về áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự

Ban hành: 05/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2009

193

Công văn số 8677/BGTVT-VT về việc cho phép tầu Sheng Ho chở hàng nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

8677/BGTVT-VT, Công văn 8677, Bộ Giao thông vận tải, Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 8677/BGTVT-VT V/v: Cho phép tầu Sheng Ho chở hàng nội địa Hà Nội, ngày

Ban hành: 28/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2008

194

Công văn số 8414/BGTVT-VT về việc cấp phép cho tầu THAI BINH-VN mang cờ Panama được hoạt động làm kho nổi chứa dầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

8414/BGTVT-VT, Công văn 8414, Bộ Giao thông vận tải, Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- Số: 8414/BGTVT-VT V/v: Cấp phép cho tầu THAI BINH-VN mang cờ Panama được hoạt động làm

Ban hành: 18/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2008

195

Công văn số 8169/BGTVT-VT về việc vận chuyển và bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa bão do Bộ Giao thông vận tải ban hành

8169/BGTVT-VT,Công văn 8169 2008,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 8169/BGTVT-VT V/v: Vận chuyển và bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa bão

Ban hành: 07/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2008

196

Công văn số 8015/BGTVT-VT về việc trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị do Bộ Giao thông vận tải ban hành

8015/BGTVT-VT,Công văn 8015 2008,Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 8015/BGTVT-VT V/v: Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

Ban hành: 03/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2008

197

Công văn số 7884/BGTVT-VT về việc báo cáo tổng kết sau 01 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7884/BGTVT-VT,Công văn 7884 2008,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 7884/BGTVT-VT V/v: Báo cáo tổng kết sau 01 năm thực hiện QĐ của Thủ tướng Chính

Ban hành: 28/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2008

198

Công văn số 7832/BGTVT-VT về việc Jetstar Pacific sử dụng biểu tượng, đề nghị cấp thương quyền bay quốc tế do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7832/BGTVT-VT,Công văn 7832 2008,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 7832/BGTVT-VT V/v: Jetstar Pacific sử dụng biểu tượng, đề nghị cấp thương quyền

Ban hành: 24/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2008

199

Công văn số 7812/BGTVT-VT về việc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lăk do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7812/BGTVT-VT,Công văn 7812 2008,Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 7812/BGTVT-VT V/v: Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh

Ban hành: 24/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2008

200

Công văn số 7405/BGTVT-VT về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành để sửa đổi bổ sung Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2005 về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

7405/BGTVT-VT,Công văn 7405 2008,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7405/BGTVT-VT V/v: Sửa đổi bổ sung Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng

Ban hành: 09/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223