Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 98/UQ-VT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 81961 công văn

1

Công văn 7630/BGTVT-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7630/BGTVT-VT,Công văn 7630 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tạo thuận lợi cho xe đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị 16,Tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu,Tạo thuận lợi cho xe đưa đón công nhân chuyên gia,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

2

Công văn 5249/TCĐBVN-VT năm 2021 về kiểm soát công tác sử dụng giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

5249/TCDBVN-VT,Công văn 5249 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Sử dụng giấy nhận diện phương tiện trên luồng xanh,Giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh,Kiểm soát sử dụng giấy nhận diện phương tiện,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM -------

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

3

Công văn 5248/TCĐBVN-VT năm 2021 về xác minh kiểm tra phương tiện của Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa chạy không đúng hành trình đã được cấp mã thẻ nhận diện phương tiện do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành

5248/TCDBVN-VT,Công văn 5248 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Xác minh phương tiện của Hồ Chí Minh chạy sai hành trình,Phương tiện chạy không đúng hành trình mã thẻ nhận diện,Chạy sai hành trình đã được cấp mã thẻ nhận diện phương tiện,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

4

Công văn 5247/TCĐBVN-VT năm 2021 về phối hợp trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

5247/TCDBVN-VT,Công văn 5247 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Phối hợp ứng dụng công nghệ trong phòng chống Covid 19,Công tác ứng dụng công nghệ trong phòng chống Covid 19,Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống Covid 19,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

5

Công văn 5222/TCĐBVN-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hoá theo Chỉ thị 16 do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành

5222/TCDBVN-VT,Công văn 5222 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hoá,Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng theo Chỉ thị 16,Phương tiện vận chuyển hàng hoá theo Chỉ thị 16,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM --------

Ban hành: 25/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

6

Công văn 5223/TCĐBVN-VT năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành

5223/TCDBVN-VT,Công văn 5223 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode,Đều chỉnh Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode,Bổ sung Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM --------

Ban hành: 25/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

7

Công văn 5181/TCĐBVN-VT năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tạo thuận lợi cho đơn vị vận tải đăng ký giấy nhận diện có mã QRCode do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

5181/TCDBVN-VT,Công văn 5181 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Tuyên truyền cho đơn vị vận tải đăng ký giấy nhận diện,Đơn vị vận tải đăng ký giấy nhận diện có mã QRCode,Tạo thuận lợi cho đăng ký giấy nhận diện có mã QRCode,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM -------

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

8

Công văn 5147/TCĐBVN-VT năm 2021 triển khai một số nội dung liên quan đến công tác quản lý phương tiện, người lái, tổ chức vận tải và việc áp dụng "Luồng xanh" vận tải, giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode do Tổng Cục đường bộ Việt Nam ban hành

5147/TCDBVN-VT,Công văn 5147 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Áp dụng Luồng xanh vận tải,Quản lý phương tiện người lái tổ chức vận tải,Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

9

Công văn 7163/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7163/BGTVT-VT,Công văn 7163 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện các kết luận của Thủ tướng về phòng chống Covid,Thực hiện kết luận về công tác phòng chống dịch Covid 19,Công tác phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

10

Công văn 7135/BGTVT-VT năm 2021 quy định đối với phương tiện được phép sử dụng để đưa người từ khu cách ly tập trung về nơi cư trú do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7135/BGTVT-VT,Công văn 7135 2021,Bộ Giao thông vận tải,Phương tiện được phép sử dụng để đưa người về nơi cư trú,Phương tiện để đưa người từ khu cách ly tập trung về nơi cư trú,Phương tiện sử dụng để đưa người từ khu cách ly tập trung,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

11

Công văn 7143/BGTVT-VT năm 2021 về kiểm soát hoạt động chuyến bay thương mại và di biến động từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong tình hình dịch bệnh phức tạp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7143/BGTVT-VT,Công văn 7143 2021,Bộ Giao thông vận tải,Kiểm soát hoạt động chuyến bay thương mại từ Hồ Chí Minh,Kiểm soát hoạt động chuyến bay di biến động từ Hồ Chí Minh,Kiểm soát chuyến bay trong tình hình dịch bệnh phức tạp,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

12

Công văn 7121/BGTVT-VT năm 2021 về giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam ra Hà Nội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7121/BGTVT-VT,Công văn 7121 2021,Bộ Giao thông vận tải,Giảm cung ứng đường bay từ phía Nam ra Hà Nội,Giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam ra Hà Nội,Kiểm soát hoạt động chuyến bay từ Hồ Chí Minh,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

13

Công văn 5017/TCĐBVN-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

5017/TCDBVN-VT,Công văn 5017 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu,Tạo thuận lợi chovận chuyển hàng phục vụ sản xuất,Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa phục vụ kinh doanh,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

14

Công văn 4986/TCĐBVN-VT năm 2021 về phối hợp, thí điểm hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

4986/TCDBVN-VT,Công văn 4986 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Cách ly người nhập cảnh tại Cảng hàng không Vân Đồn,Cách ly y tế người nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế,Cách ly y tế tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

15

Công văn 6969/BGTVT-VT năm 2021 về đánh giá tình hình của các hãng hàng không Việt Nam và tình hình thị trường vận tải hàng không (bao gồm cả vận tải hàng hóa); khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không của các hãng hàng không Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6969/BGTVT-VT,Công văn 6969 2021,Bộ Giao thông vận tải,Đánh giá tình hình của các hãng hàng không Việt Nam,Khả năng đáp ứng vận chuyển bằng đường hàng không,Nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

16

Công văn 4976/TCĐBVN-VT năm 2021 về lựa chọn sử dụng các Trạm dừng nghỉ để đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa trên “luồng xanh” do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

4976/TCDBVN-VT,Công văn 4976 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Vận chuyển hàng hóa trên luồng xanh,Sử dụng Trạm dừng nghỉ để vận chuyển hàng hóa,Chọn Trạm dừng nghỉ để vận chuyển hàng trên luồng xanh,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 18/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

17

Công văn 4977/TCĐBVN-VT năm 2021 hướng dẫn xây dựng "Luồng xanh" vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

4977/TCDBVN-VT,Công văn 4977 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Xây dựng Luồng xanh cho phương tiện vận chuyển hàng hóa,Xây dựng Luồng xanh cho phương tiện vận chuyển công nhân,Xây dựng Luồng xanh cho phương tiện vận chuyển chuyên gia,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT

Ban hành: 18/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

18

Công văn 6973/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 969/TTg-KGVX do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6973/BGTVT-VT,Công văn 6973 2021,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện chỉ đạo tại Công văn 969/TTg-KGVX,Thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid 19,Giãn cách xã hội phòng chống dịch tại một số địa phương,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2021

19

Công văn 6779/BGTVT-VT năm 2021 về đề nghị ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

6779/BGTVT-VT,Công văn 6779 2021,Bộ Giao thông vận tải,Ưu tiên xét nghiệm COVID cho người điều khiển phương tiện,Xét nghiệm COVID cho người điều khiển phương tiện vận tải,Xét nghiệm COVID 19 người điều khiển phương tiện vận tải,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

20

Công văn 4701/TCĐBVN-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía Nam do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

4701/TCDBVN-VT,Công văn 4701 2021,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Hỗ trợ đối với vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía Nam,Hỗ trợ hoạt động vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía Nam,Tháo gỡ khó khăn vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía Nam,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69