Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 98/UQ-VT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 143155 văn bản

161

Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

98/2013/ND-CP,Nghị định 98 2013,Chính phủ,Kinh doanh bảo hiểm,Xử phạt vi phạm hành chính,Kinh doanh xổ số,Thương mại,Bảo hiểm,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

162

Thông tư 98/2013/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

98/2013/TT-BTC,Thông tư 98 2013,Bộ Tài chính,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm

Ban hành: 24/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

163

Thông báo 98/TB-BGDĐT thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Liên bang Nga do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

98/TB-BGDDT,Thông báo 98 2010,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tuyển sinh đại học,Liên bang Nga,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 98/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2010

Ban hành: 08/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

164

Nghị quyết 98/2013/NQ-HĐND quy định số lượng, mức phụ cấp đối với công an viên thường trực tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang

98/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2013,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2013/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 12/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

165

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

98/QD-UBND,Quyết định 98 2010,Tỉnh Bình Định,Quy chế quản lý,Khai thác sử dụng,Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn,Tỉnh Bình Định,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 03/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2010

166

Nghị quyết 98/2013/NQ-HĐND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay do tỉnh Long An ban hành

98/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2013,Tỉnh Long An,Đầu tư kết cấu hạ tầng ,Hỗ trợ ưu tiên phát triển ,Lĩnh vực ưu tiên phát triển ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2014

167

Quy chế phối hợp 98/2013/QC-LN năm 2013 giữa Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an

98/2013/QC-LN,Quy chế 98 2013,Bộ Công An,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quản lý tạm giữ tạm giam ,Quy chế tạm giữ tạm giam ,Thi hành án hình sự ,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ -TỔNG CỤC CẢNH

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

168

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2010 về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

98/QD-UBND,Quyết định 98 2010,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 15 tháng 01 năm 2010  

Ban hành: 15/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

169

Quyết định 98/QĐ-BTC năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

98/QD-BTC,Quyết định 98 2010,Bộ Tài chính,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cục Công nghệ thông tin,Cơ cấu tổ chức,Trực thuộc Tổng cục Thuế ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

170

Quyết định 98/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định thuê đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 44/2011/QĐ-UBND

98/2013/QD-UBND,Quyết định 98 2013,Tỉnh Ninh Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2013/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

171

Báo cáo 98/BC-BXD tình hình triển khai Chương trình xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 và dự kiến kế hoạch năm 2010 do Bộ Xây dựng ban hành

98/BC-BXD,Bộ Xây dựng,Xây dựng nhà ở,Học sinh Sinh viên,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 98/BC-BXD Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009 BÁO

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

172

Quyết định 98/2013/QĐ-UBND chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại Hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng

98/2013/QD-UBND,Quyết định 98 2013,Tỉnh Cao Bằng,Người đã nghỉ hưu ,Mức thù lao người đã nghỉ hưu,Hội có tính chất đặc thù,Giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

173

Nghị quyết 98/2012/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

98/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2012,Tỉnh Lạng Sơn,Chế độ bồi dưỡng,Chế độ bồi dưỡng cán bộ Lạng Sơn,Cán bộ tiếp Công dân,Cán bộ tiếp dân,Bồi dưỡng cán bộ tiếp dân,Xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2012

174

Quyết định 98/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục thực hiện xử lý đối với tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

98/2012/QD-UBND,Quyết định 98 2012,Tỉnh Bắc Ninh,Trình tự thủ tục,Xử lý vi phạm,Vi phạm pháp luật đất đai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

175

Thông báo số 98/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện pháp lệnh phòng, chống mại dâm (2003-2008) do Văn phòng Chính phủ ban hành

98/TB-VPCP,Thông báo 98 2009,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 98/TB-VPCP Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

Ban hành: 26/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

176

Quy trình 98/QT-SNNPTNT về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thức ăn thủy sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang ban hành

98/QT-SNNPTNT,Tỉnh Tiền Giang,Cấp giấy chứng nhận,Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh BH,Thức ăn thủy sản ,Thuốc thú y,Tiền Giang,Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

177

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

98/QD-UBND,Quyết định 98 2009,Tỉnh Bình Định,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 21/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

178

Quyết định 98/QĐ-LĐTBXH năm 2009 ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành lao động – thương binh và xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

98/QD-LDTBXH,Quyết định 98 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Danh mục vị trí công tác,Vị trí công tác,Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác,Thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác,Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác,Quản lý Nhà nước,Ngành Lao động Thương binh Xã hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG

Ban hành: 16/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2009

179

Quyết định 98/QĐ-CTN năm 2009 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

98/QD-CTN,Quyết định 98 2009,Chủ tịch nước,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 98/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 14/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2009

180

Thông báo 98/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần về kết quả thẩm định kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

98/TB-BNN-DMDN,Thông báo 98 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/TB-BNN-ĐMDN Hà Nội, ngày 11 tháng 01

Ban hành: 11/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109