Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 98/UQ-VT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 143550 văn bản

141

Nghị quyết 98/2014/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2015

98/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2014,Tỉnh Quảng Bình,Phân bổ vốn đầu tư phát triển,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2014

142

Quyết định 98/2014/QĐ-UBND đính chính Quyết định 93/2014/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành

98/2014/QD-UBND,Quyết định 98 2014,Tỉnh Ninh Thuận,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2014/QĐ-UBND Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 09 tháng 12 năm

Ban hành: 09/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

143

Nghị quyết 98/2014/NQ-HĐND về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Sơn La ban hành

98/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2014,Tỉnh Sơn La,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2014/NQ-HĐND Sơn La, ngày 04 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

144

Nghị định 98/2014/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

98/2014/ND-CP,Nghị định 98 2014,Chính phủ,Thành lập tổ chức,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014 NGHỊ

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

145

Kế hoạch số 8497/BGTVT-VT về tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

8497/BGTVT-VT,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 8497/BGTVT-VT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2008

146

Công điện 07/CĐ-VT về việc khôi phục nhanh thông tin liên lạc tại các xã bị chia cắt, cô lập trong đợt lũ, lụt để phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/CD-VT,Công điện 07 2007,Bộ Thông tin và Truyền thông,Khắc phục hậu quả lũ lụt,Khôi phục thông tin liên lạc,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

147

Thông tư 98/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

98/2014/TT-BTC,Thông tư 98 2014,Bộ Tài chính,Kế toán tài sản cố định,Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,Kế toán - Kiểm toán,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

148

Thông tư 98/2014/TT-BQP về Quy chế Xuất bản trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

98/2014/TT-BQP,Thông tư 98 2014,Bộ Quốc phòng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2014/TT-BQP Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

149

Nghị quyết 98/2014/NQ-HĐND về mức chi thực hiện hỗ trợ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

98/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 98,Tỉnh Gia Lai,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2014/NQ-HĐND Pleiku, ngày 16 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

150

Nghị quyết 98/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thù lao cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Hòa Bình ban hành

98/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2014,Tỉnh Hòa Bình,Mức hỗ trợ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/2014/NQ-HĐND Hòa

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2014

151

Nghị quyết 98/2014/NQ-HĐND về đặt tên đường thị trấn Mađagui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

98/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2014,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2014/NQ-HĐND Đà Lạt, ngày 15

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2015

152

Nghị quyết 98/2014/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

98/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2014,Tỉnh Vĩnh Long,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2014/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 11

Ban hành: 11/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

153

Nghị quyết 98/2014/NQ-HĐND tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Lai Châu ban hành

98/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2014,Tỉnh Lai Châu,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Bảo đảm quốc phòng an ninh ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

154

Thông báo 98/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc thực hiện đề án xây dựng các bệnh viện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

98/TB-VPCP,Thông báo 98 2011,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/TB-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011

Ban hành: 28/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2011

155

Thông báo 98/BTC-QLG về điều hành giá và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

98/BTC-QLG,Thông báo 98,Bộ Tài chính,Quỹ bình ổn giá xăng dầu,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/BTC-QLG Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

Ban hành: 24/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

156

Quyết định 98/QĐ-TTg năm 2011 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 – 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

98/QD-TTg,Quyết định 98 2011,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh Cà Mau,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 17/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

157

Chỉ thị 98-CT/BCS năm 2010 về tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong hoạt động của Bộ Công thương do Ban cán sự Đảng Bộ Công thương ban hành

98-CT/BCS,Chỉ thị 98-CT 2010,Ban cán sự Đảng Bộ Công thương,Phòng chống tội phạm,Phòng chống vi phạm pháp luật,Vi phạm hành chính,Trách nhiệm hình sự BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ CÔNG THƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -------------- Số:

Ban hành: 19/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2010

158

Nghị quyết 98/2013/NQ-HĐND về Đề án Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

98/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2013,Tỉnh Phú Yên,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2013/NQ-HĐND Tuy Hòa, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

159

Nghị quyết 98/2013/NQ-HĐND về thông qua Đề án phân loại đô thị năm xã: Điện Ngọc, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc và Điện Dương thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

98/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2013,Tỉnh Quảng Nam,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2013/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 12 tháng 12 năm

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

160

Nghị quyết 98/2013/NQ-HĐND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 do tỉnh Đồng Nai ban hành

98/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2013,Tỉnh Đồng Nai,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 98/2013/NQ-HĐND Đồng Nai,

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36