Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 98/UQ-VT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 143550 văn bản

121

Báo cáo 98/BC-UBND hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 5, năm tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2013

98/BC-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/BC-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05

Ban hành: 31/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2013

122

Quyết định 98/QĐ-TCDS năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

98/QD-TCDS,Quyết định 98 2013,Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa,Bộ máy hành chính BỘ Y TẾ TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/QĐ-TCDS Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2013

123

Thông báo 98/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

98/TB-VPCP,Thông báo 98 2013,Văn phòng Chính phủ,Lãnh đạo tỉnh Kon Tum,Kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ,Làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

124

Quyết định 98/2016/QĐ-UBND Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa; - Lưu: VT, KTTC (QDCD 15-020). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Xứng QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA UBND TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số: 98/2016/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Ủy ban nhân dân

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2016

125

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bình Phước

98/QD-UBND,Quyết định 98 2013,Tỉnh Bình Phước,Chi trả dịch vụ môi trường rừng,Dịch vụ môi trường rừng ,Dịch vụ môi trường rừng Bình Phước,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

126

Quyết định 98/QĐ-TTg năm 2013 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An

98/QD-TTg,Quyết định 98 2013,Tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ tỉnh Nghệ An,Phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

127

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Luật 98 2015,Quốc hội,Công nhân viên chức quốc phòng,Luật quân nhân 2015,Xếp nhóm công nhân viên chức quốc phòng ,Quân nhân chuyên nghiệp,Quân hàm quân nhân chuyên nghiệp,Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp,98/2015/QH13,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

128

Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2012 hủy bỏ một số nội dung Nghị quyết 06/2010/NQ.HĐND, 80/2012/NQ-HĐND và bãi bỏ Nghị quyết 113/2008/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Tháp ban hành

98/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2012,Tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm

Ban hành: 08/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

129

Nghị quyết 98/2015/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do Quốc hội ban hành

98/2015/QH13,Nghị quyết 98 2015,Quốc hội,Dự toán ngân sách nhà nước,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 98

Ban hành: 10/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

130

Thông tư 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

98/2015/TT-BTC,Thông tư 98 2015,Bộ Tài chính,Đại hội thi đua yêu nước,Đại hội Thi đua yêu nước lần IX,Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước,Chế độ chi tiêu,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

131

Kế hoạch số 9049/BGTVT-VT về việc chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra công tác phục vụ vận tải và an toàn giao thông dịp tết Kỷ sửu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

9049/BGTVT-VT,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc --------- Số: 9049/BGTVT-VT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008 KẾ HOẠCH

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

132

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của ban chấp hàng đảng bộ về phát triển và nâng cao chất lượng nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020

98/QD-UBND,Quyết định 98 2012,Tỉnh Ninh Thuận,Phát triển chất lượng nhân lực ,Nâng cao chất lượng nhân lực ,Tỉnh Ninh Thuận,Giai đoạn 2011 - 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

133

Quyết định 98/QĐ-QLD năm 2012 công bố 05 thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

98/QD-QLD,Quyết định 98 2012,Cục Quản lý dược,Thuốc sản xuất trong nước,Được phép lưu hành tại Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98

Ban hành: 22/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2012

134

Thông báo 98/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

98/TB-VPCP,Thông báo 98,Văn phòng Chính phủ,Quyền dân sự VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/TB-VPCP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

135

Quyết định 98/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Thư viện Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nơi nhận: - Như Điều 3 - Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để báo cáo); - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Bộ Công an; - Lưu: VT, TCPCP.N KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Tiến Dĩnh ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI THƯ VIỆN VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số: 98

Ban hành: 15/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2012

136

Quyết định 98/2014/QĐ-UBND Quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

98/2014/QD-UBND,Quyết định 98 2014,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2014/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2015

137

Quyết định 98/2014/QĐ-UBND về bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

98/2014/QD-UBND,Quyết định 98 2014,Thành phố Hà Nội,Bộ đơn giá,Lưu trữ tài liệu,Thành phố Hà Nội,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

138

Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2011 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 do Chính phủ ban hành

98/NQ-CP,Nghị quyết 98 2011,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2011

139

Quyết định 98/2014/QĐ-UBND về công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Khối phố văn hoá” và tương đương; “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

98/2014/QD-UBND,Quyết định 98 2014,Tỉnh Nghệ An,Gia đình văn hoá,Thôn văn hoá,Làng văn hoá,Bản văn hoá,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

140

Nghị quyết 98/2014/NQ-HĐND về để nghị công nhận xã Hải Bình, xã Nghi Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia và xã Ngư Lộc thuộc huyện Hậu Lộc là xã đảo tỉnh Thanh Hóa

98/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2014,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2014/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36