Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 98/UQ-VT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 143432 văn bản

61

Nghị quyết 98/NQ-HĐND về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2017 do tỉnh Kiên Giang ban hành

98/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2017,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

62

Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nơi có đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020

98/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/KH-UBND Cần Thơ, ngày 21 tháng 6 năm

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

63

Quyết định 98/QĐ-SXD năm 2017 công bố Bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị thành phố Cần Thơ, bao gồm đơn giá: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Duy trì cây xanh đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

tầng các huyện; - Cổng TTĐT Sở Xây dựng; - BGĐ Sở Xây dựng; - Lưu: VT, KT&VLXD, HTKT.HH GIÁM ĐỐC Nguyễn Tấn Dược ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ Công bố kèm theo Quyết định số 98/QĐ-SXD ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Cần

Ban hành: 08/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

64

Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2017 thực hiện chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

98/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 5 năm 2017

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2017

65

Thông báo 98/TB-VPCP năm 2017 ý kiến kết luận Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

98/TB-VPCP,Thông báo 98 2017,Văn phòng Chính phủ,Kiểm toán Nhà nước,Kết luận Thủ tướng Chính phủ,Quản lý tài chính công,Hoạt động kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2017

66

Quyết định 98/QĐ-UBND công khai dự toán ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2017

98/QD-UBND,Quyết định 98 2017,Tỉnh Kon Tum,Phân bổ dự toán ngân sách,Lập dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/QĐ-UBND Kon Tum,

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2017

67

Quyết định 1993/BGTVT-VT năm 2014 về Chương trình Hành động phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1993/BGTVT-VT,Quyết định 1993 2014,Bộ Giao thông vận tải,Gian lận thương mại,Phòng chống buôn lậu,Thương mại,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

68

Quyết định 98/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt kế hoạch 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

98/QD-TTg,Quyết định 98 2017,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt kế hoạch,Tập đoàn công nghiệp Than,Than Khoáng sản Việt Nam,Công nghiệp Than Khoáng sản,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

69

Quyết định 98/QĐ-TCHQ năm 2017 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Tổng cục Hải quan

b/c); - Lãnh đạo Tổng cục (để b/c); - Lưu: VT, NCHQ (QLKH) (3b). TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TỔNG CỤC HẢI QUAN (Ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-TCHQ ngày 17/01/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan).

Ban hành: 17/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2017

70

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch bố trí dân cư đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 thành phố Cần Thơ

98/QD-UBND,Quyết định 98 2017,Thành phố Cần Thơ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 13 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

71

Quyết định 98/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

P.ĐT; - Lưu VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Hùng DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 QUẬN HOÀN KIẾM (Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của UBND Thành phố) TT

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

72

Nghị quyết 98/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La

98/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2019,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2019/NQ-HĐND Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

73

Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2017 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

98/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 10/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

74

Quyết định 98/2018/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch và biểu giá nước sạch của Công ty Cổ phần Thành Trung-Ninh Thuận do tỉnh Ninh Thuận ban hành

98/2018/QD-UBND,Quyết định 98 2018,Tỉnh Ninh Thuận,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2018/QĐ-UBND Ninh Thuận,

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

75

Nghị quyết 98/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai

98/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2018/NQ-HĐND Gia Lai, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

76

Quyết định 98/QĐ-BCĐODA năm 2016 về thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

98/QD-BCDODA,Quyết định 98 2016,Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và,Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA ,Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia,Vốn vay ưu đãi,ODA và vốn vay ưu đãi,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

77

Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2016 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội

TKBT, TTTHCB; - Lưu: VT, VX Dg. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Chung PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016 (Kèm theo Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 26/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội) A. CẤP THÀNH

Ban hành: 26/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

78

Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Bộ luật hình sự và Nghị quyết 109/2015/QH13 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

98/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/KH-UBND Hà Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

79

Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2016 về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh

98/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/KH-UBND Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2016

80

Quyết định 98/QĐ-QLD năm 2016 về danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 153 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

98/QD-QLD,Quyết định 98 2016,Cục Quản lý dược,Cấp số đăng ký lưu hành,06 thuốc sản xuất trong nước,Thuốc cấp số đăng ký lưu hành ,Thuốc sản xuất trong nước,Danh mục thuốc sản xuất trong nước,Thuốc điều trị ung thư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224