Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 98/UQ-VT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 143550 văn bản

201

Quyết định 98/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

98/2009/QD-UBND,Quyết định 98 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Bổ sung giá tối thiểu,Truy thu thuế,Hoạt động kinh doanh xe ô tô,Tỉnh Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2010

202

Nghị định 98/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

98/2009/ND-CP,Nghị định 98 2009,Chính phủ,Mức lương tối thiểu vùng,Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 98

Ban hành: 30/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2009

203

Quyết định 98/2009/QĐ-UBND về việc tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản bàn giao trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

98/2009/QD-UBND,Quyết định 98 2009,Thành phố Hà Nội,Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,Quy chế tiếp nhận nhà ở,Cơ quan tự quản bàn giao,Tiếp nhận nhà ở,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 01/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2009

204

Quyết định 98/2009/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

98/2009/QD-TTg,Quyết định 98 2009,Thủ tướng Chính phủ,Ban Quản lý khu công nghệ cao,Khu công nghệ cao Hòa Lạc,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 27/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

205

Nghị quyết 98/2013/NQ-HĐND17 quy định chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

98/2013/NQ-HDND17,Nghị quyết 98 2013,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/2013/NQ-HĐND17 Bắc Ninh, ngày 12 tháng 07 năm

Ban hành: 12/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

206

Thông tư 98/2009/TT-BTC hướng dẫn thủ tục và nghĩa vụ thuế đối với dầu thô cung cấp cho nhà máy lọc dầu Dung Quất do Bộ Tài chính ban hành

98/2009/TT-BTC,Thông tư 98 2009,Bộ Tài chính,Nghĩa vụ thuế,Thủ tục thuế đối với dầu thô,Nghĩa vụ thuế đối với dầu thô,Dầu thô,Cung cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất,Nhà máy lọc dầu Dung Quất,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2009

207

Quyết định 98/2008/QĐ-UBND chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về Sở Nội vụ thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

98/2008/QD-UBND,Quyết định 98 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn phòng Hội đồng nhân dân,Chuyển Trung tâm Lưu trữ,Văn phòng Ủy ban nhân dân,Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

208

Quyết định 98/2008/QĐ-UBND về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

98/2008/QD-UBND,Quyết định 98 2008,Tỉnh Tây Ninh,Lệ phí trước bạ,Tỷ lệ thu,Xe ô tô chở người,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 98

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2010

209

Nghị quyết 98/2008/NQ-HĐND bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015 (phần cát, sỏi lòng sông) do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, kỳ họp thứ 14 ban hành

98/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2008,Tỉnh Quảng Bình,Bổ sung,Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng,Thăm dò khai thác chế biến khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 10/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

210

Thỏa thuận hành chính số 98/2004/LPQT về việc công nhận các quá trình đào tạo và văn bằng nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên học chuyển tiếp ở bậc đại học tại nước đối tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục quốc gia, Đào tạo đại học và nghiên cứu Pháp

Điều ước quốc tế 98 2004,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thỏa thuận hành chính,Công nhận văn bằng,Việt Nam Pháp,98/2004/LPQT,Giáo dục BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 98/2004/LPQT Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004 Thỏa thuận hành chính giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Ban hành: 26/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

211

Quyết định 98/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thành phố Cần Thơ ban hành

98/2008/QD-UBND,Quyết định 98 2008,Thành phố Cần Thơ,Chi cục Bảo vệ thực vật,Chức năng Chi cục Bảo vệ Thực vật ,Cơ cấu Chi cục Bảo vệ Thực vật ,Nhiệm vụ Chi cục Bảo vệ Thực vật ,Quyền hạn Chi cục Bảo vệ Thực vật ,Chi cục Bảo vệ thực vật Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------

Ban hành: 25/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

212

Quyết định 98/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

98/2008/QD-UBND,Quyết định 98 2008,Tỉnh Bình Thuận,Quy chế phối hợp công tác,Đảm bảo an ninh trật tự,Khu công nghiệp,Cụm công nghiệp,Tiểu thủ công nghiệp,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

213

Quyết định 98/2008/QĐ-BTC về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

thuộc BTC - Lưu VT, Cục TCDN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Xuân Hà QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI (Ban hành kèm theo Quyết định số 98/2008/QĐ- BTC ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Chương I QUY ĐỊNH

Ban hành: 04/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2008

214

Quyết định 98/2008/QĐ-BNN bổ sung loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm Dus do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

98/2008/QD-BNN,Quyết định 98 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục cây trồng được bảo hộ,Phân công khảo nghiệm Dus,Sở hữu trí tuệ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2008

215

Nghị định 98/2008/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La

98/2008/ND-CP,Nghị định 98 2008,Chính phủ,Thành phố Sơn La,Thành lập thành phố,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 98/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 03/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2008

216

Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 17/05/2004 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Khoan tại phiên họp của Ban chỉ đạo quốc gia về Hội chợ thương mại ASEAN 2004

98/TB-VPCP,Thông báo 98 2004,Văn phòng Chính phủ,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 98/TB-VPCP Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ KHOAN TẠI PHIÊN HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ban hành: 17/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

217

Nghị quyết 98/2008/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

98/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2008,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2008/NQ-HĐND Thanh Hoá, ngày 19 tháng 07 năm

Ban hành: 19/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

218

Nghị quyết 98/2008/NQ-HĐND về xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2009-2010 do tỉnh Phú Yên ban hành

98/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2008,Tỉnh Phú Yên,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98

Ban hành: 18/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

220

Quyết định 98/2008/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển Hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng -Quảng Ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

98/2008/QD-TTg,Quyết định 98 2008,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển,Hành lang kinh tế,Lạng Sơn Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169