Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 98/UQ-VT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 143988 văn bản

181

Quyết định 98/QĐ-CTN năm 2009 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

98/QD-CTN,Quyết định 98 2009,Chủ tịch nước,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 98/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 14/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2009

182

Thông báo 98/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần về kết quả thẩm định kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

98/TB-BNN-DMDN,Thông báo 98 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/TB-BNN-ĐMDN Hà Nội, ngày 11 tháng 01

Ban hành: 11/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

183

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2008 quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hằng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố do tỉnh Ninh Thuận ban hành

98/QD-UBND,Quyết định 98 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày

Ban hành: 14/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

184

Thông báo số 98/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

98/TB-BGTVT,Thông báo 98 2008,Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 98/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2008

Ban hành: 18/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2008

185

Nghị định 98/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về nông nghiệp

98/2011/ND-CP,Nghị định 98 2011,Chính phủ,Thuế chuyển nhượng quyền,Giống cây trồng được bảo hộ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2011

186

Quyết định 98/QĐ-TTg năm 2008 phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2008-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

98/QD-TTg,Quyết định 98 2008,Thủ tướng Chính phủ,Phương án sắp xếp,Phương án đổi mới,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước,Phê duyệt phương án đổi mới DNNN,Giai đoạn 2008 2010,Tỉnh Hòa Bình,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2008

187

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2007 thành lập trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

98/QD-UBND,Quyết định 98 2007,Tỉnh Bắc Giang,Trung cấp nghề miền núi Yên Thế,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 98/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 20/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

188

Quyết định 98/2011/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp và chế độ đóng góp đối với người nghiện ma tuý, bán dâm; mức đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

98/2011/QD-UBND,Quyết định 98 2011,Tỉnh Bắc Ninh,Mức trợ cấp,Người nghiện ma tuý,Người bán dâm,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/2011/QĐ-UBND Bắc

Ban hành: 12/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2011

189

Thông tư 98/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2004/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự do Bộ Tài chính ban hành

98/2011/TT-BTC,Thông tư 98 2011,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm

Ban hành: 05/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2011

190

Nghị quyết 98/2014/NQ-HĐND15 về đặt tên quảng trường, đường, phố, trên địa bàn huyện Kinh Môn và huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

98/2014/NQ-HDND15,Nghị quyết 98,Tỉnh Hải Dương,Đặt tên quảng trường,Đặt tên đường phố,Huyện Kinh Môn huyện Thanh Hà Hải Dương,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

191

Hướng dẫn 98/HD-SXD quản lý chất lượng khảo sát xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

98/HD-SXD,Hướng dẫn 98 2007,Tỉnh Điện Biên,Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 98/HD-SXD Điện Biên

Ban hành: 19/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

192

Quyết định 98/2010/QĐ-UBND Quy định về bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

98/2010/QD-UBND,Quyết định 98 2010,Tỉnh Nghệ An,Nhà ở người có thu nhập thấp,Cho thuê nhà ở,Quản lý sử dụng nhà ở,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 98

Ban hành: 07/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2011

193

Nghị quyết 98/2010/NQ-HĐND về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 15 ban hành

98/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2010,Tỉnh Bình Thuận,Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2011

194

Nghị quyết 98/2010/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 do thành phố Đà Nẵng ban hành

98/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2010,Thành phố Đà Nẵng,Quy hoạch sử dụng đất 2011 - 2020,Kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015,Quy hoạch sử dụng đất Đà Nẵng ,Bất động sản,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

195

Hướng dẫn 98/STM-QLTM năm 2007 về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho thương nhân kinh doanh là người Trung Quốc tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu do Sở Thương mại ban hành

98/STM-QLTM,Hướng dẫn 98 2007,Tỉnh Quảng Ninh,Thương mại UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ THƯƠNG MẠI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/SMT-QLTM Hạ Long, ngày 18 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 18/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

196

Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

98/QD-UBND,Quyết định 98 2007,Tỉnh Đồng Nai,Quy hoạch sử dụng đất huyện Thống Nhất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày

Ban hành: 10/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

197

Quyết định 98/2010/QĐ-SGDHCM ban hành Quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

98/2010/QD-SGDHCM,Quyết định 98 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Chứng khoán,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98

Ban hành: 26/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2014

198

Nghị định 98/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật di sản văn hóa và Luật di sản văn hóa sửa đổi

98/2010/ND-CP,Nghị định 98 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật di sản văn hóa,Luật di sản văn hóa sửa đổi,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 98/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2010

199

Quyết định 98/QĐ-STNMT năm 2006 về Quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng sở - Sở Tài nguyên và Môi trường do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước ban hành

98/QD-STNMT,Quyết định 98 2006,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/QĐ-STNMT Đồng

Ban hành: 26/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2011

200

Nghị quyết 98/2010/NQ-HĐND về việc vay vốn để triển khai một số dự án tái định cư của huyện Phú Quốc giai đoạn II do Tỉnh Kiên Giang ban hành

98/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2010,Tỉnh Kiên Giang,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2010/NQ-HĐND Rạch Giá, ngày

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169