Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 98/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 57109 công văn

141

Công văn số 98/BXD-KTXD về việc thanh toán khối lượng bê tông cọc khoan nhồi do Bộ Xây dựng ban hành

98/BXD-KTXD, Công văn 98, Bộ Xây dựng, Đầu tư, Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số : 98/BXD-KTXD V/v: thanh toán khối lượng bê tông cọc khoan nhồi. Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2009

142

Công văn số 98/BXD-QLN về trả lời công văn số 310/SXD-QLNƠCS ngày 28/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau do Bộ Xây dựng ban hành

98/BXD-QLN,Công văn 98 2009,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 98/BXD-QLN V/v: trả lời công văn số 310/SXD-QLNƠCS ngày 28/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Ban hành: 30/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

143

Công văn số 6656/BCT-KH về việc hướng dẫn cấp phép thực hiện Nghị định 23/2007/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

6656/BCT-KH,Công văn 6656 2009,Bộ Công thương,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6656/BCT-KH V/v hướng dẫn cấp phép thực hiện Nghị định 23/2007/NĐ-CP

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2009

144

Công văn 5561/TCT-TTKT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

5561/TCT-TTKT,Công văn 5561 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP,Quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

145

Công văn số 3251/TCT-TTr về việc xác định hành vi xử lý vi phạm hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

7/11/2002 quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn và Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, đối với trường hợp DNTN Trung Vinh II xuất 45 số hóa đơn cho khách hàng không có tên người mua tại địa chỉ nơi cư trú nhưng có hạch toán sổ sách, có

Ban hành: 27/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2008

146

Công văn số 4607/BGTVT-VT về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4607/BGTVT-VT,Công văn 4607 2009,Bộ Giao thông vận tải,Thương mại BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 4607/BGTVT-VT V/v: Góp ý dự thảo thay thế 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2009

147

Công văn số 98/TANDTC-KHXX về việc triển khai thi hành Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

98/TANDTC-KHXX,Công văn 98 2009,Tòa án nhân dân tối cao,Thuế - Phí - Lệ Phí TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 98/TANDTC-KHXX V/v triển khai thi hành Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

148

Công văn 2939/TCT-CS xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Điểm 1 Điều 1 Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định hình thức phạt tiền đối với từng hành vi vi phạm pháp luật về thuế như sau: "… Đối với hành vi vi phạm thủ tục

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

149

Công văn 3080/TCT-HTQT xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

đối với các nhà thầu, nhà thầu phụ;” Điều 14, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt đối với hành vi trốn thuế như sau: “a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại các khoản 1, 2,

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

150

Công văn 1068/TCT-CS vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thuế do Tổng cục Thuế ban hành

người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó". Tại điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ

Ban hành: 02/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

151

Công văn 4083/TCT-CS xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

hiện: - Điều 8 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế. - Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên quy định về xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn. Căn cứ quy định

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2010

152

Công văn 2253/TCT-CS xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Bình Thuận hỏi về xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định: "Một hành vi vi phạm pháp luật về thuế chỉ

Ban hành: 13/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

153

Công văn 7452/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

7452/TCHQ-GSQL,Công văn 7452 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp,Thực hiện hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

154

Công văn 1260/UBND- tổ chức thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP và Quyết định 29/2007/QĐ-BXD trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

1260/UBND-ND,Công văn 1260,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/UBND- V/v tổ chức thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP và Quyết định số

Ban hành: 07/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2011

155

Công văn số 625/BXD-KTXD về việc hướng dẫn chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

625/BXD-KTXD,Công văn 625 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 625/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 15/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2009

156

Công văn 3241/BCT-KH về doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3241/BCT-KH V/v doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Trả lời đề nghị của Tổng cục Hải

Ban hành: 13/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

157

Công văn 9310/VPCP-V.I năm 2020 triển khai Nghị định 130/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

9310/VPCP-V.I,Công văn 9310 2020,Văn phòng Chính phủ,Triển khai Nghị định 130/2020/NĐ-CP,Nghị định kiểm soát tài sản của người có chức vụ,Triển khai kiểm soát thu nhập người có chức vụ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

158

Công văn 7131/TCHQ-GSQL năm 2020 thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

7131/TCHQ-GSQL,Công văn 7131 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam,Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

159

Công văn 5806/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

Số: 5806/BNV-TCBC V/v: Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Đại học Quốc gia Hà Nội; - Đại học

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

160

Công văn 277/BNN-TCTL năm 2014 báo cáo về công tác kiểm định và lập phương án phòng chống lũ lụt theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

277/BNN-TCTL V/v: Báo cáo về công tác kiểm định và lập phương án phòng chống lũ lụt theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014 Kính gủi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………………………………… Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 11042/VPCP-KTN ngày 31/12/2013 về việc khắc

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209