Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 98/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 57114 công văn

101

Công văn 9011/CT-PC hướng dẫn cách thức ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Tân Bình Tiếp công văn số 7353/CCT-TB ngày 24/11/2010 của quý Chi cục đề nghị được hướng dẫn cách thức ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau: Theo công văn số

Ban hành: 28/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2012

102

Công văn số 08/BHXH-CĐCS về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 184/2007/NĐ-CP và Nghị định 166/2007/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

trợ cấp BHXH theo 184/2007/NĐ-CP 166/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Bộ Công an; - Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Ban hành: 07/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 25/05/2009

103

Công văn 298/CP-V.I năm 2019 về đính chính Nghị định 59/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

298/CP-V.I,Công văn 298 2019,Chính phủ,Đính chính,Đính chính Nghị định,Phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 298/CP-V.I V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

104

Công văn 9010/VPCP-KTTH áp dụng quy định "cửa khẩu nhập đầu tiên" của Nghị định 40/2007/NĐ-CP về trị giá hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

tiên" của Nghị định số 40/2007/NĐ-CP về trị giá hải quan Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 15950/BTC-TCHQ ngày 24 tháng 11 năm 2010 về việc áp dụng quy định "cửa khẩu nhập đầu tiên" tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

105

Công văn số 1918/BXD-KTTC về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ do Bộ xây dựng ban hành.

1918/BXD-KTTC,Công văn 1918 2007,Bộ Xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 1918/BXD-KTTC V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của

Ban hành: 06/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

106

Công văn 15950/BTC-TCHQ về “cảng đích ghi trên vận tải đơn” tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính nhận được công văn số 8385/VPCP-KTTH ngày 17/11/2010 của Văn phòng Chính phủ về nội dung xác định cảng đích ghi trên vận tải đơn tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ. Về

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2011

107

Công văn 15163/BTC-TCHQ về nội dung cảng đích ghi trên vận tải đơn tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

15163/BTC-TCHQ,Công văn 15163 2010,Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15163/BTC-TCHQ V/v nội dung cảng đích ghi trên vận tải đơn tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 09/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2010

108

Công văn 3592/LĐTBXH-LĐTL giải quyết chế độ lao động dôi dư theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

quyết chế độ lao động dôi dư theo số 110/2007/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Bộ Tài chính Trả lời công văn số 12985/BTC-TCDN ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về giải quyết chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ đối với Cụm phà Hậu

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

109

Công văn 98/BXD-KTQH hướng dẫn áp dụng quy định về khoảng lùi công trình do Bộ Xây dựng ban hành

98/BXD-KTQH,Công văn 98 2010,Bộ Xây dựng,Khoảng lùi công trình ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 98/BXD-KTQH V/v: hướng dẫn áp dụng một số nội dung quy định về khoảng lùi công

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2010

110

Công văn 3964/TCT-HT về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Theo quy định tại mục II, phần G Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì: hành vi vi phạm về khai quyết toán thuế TNDN năm 2007 xử phạt theo Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ; hành vi vi phạm về khai quyết toán thuế TNDN năm 2006 xử phạt theo Nghị định 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ, trường

Ban hành: 17/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

111

Công văn 98/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

98/BXD-HDXD,Công văn 98 2010,Bộ Xây dựng,Cấp giấy phép,Nhà thầu nước ngoài,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 98/BXD-HĐXD V/v: Hướng dẫn cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài.

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2010

112

Công văn 98/BXD-KTXD vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

98/BXD-KTXD,Công văn 98 2010,Bộ Xây dựng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 98/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2010

113

Công văn số 3405/TCT-CS về việc Vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật thuế do Tổng cục Thuế ban hành

85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007. Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày

Ban hành: 21/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2007

114

Công văn 3854/VPCP-KSTT năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP và 61/2018/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: - Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 09/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

115

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 48/TTr-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2019) và Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

116

Công văn 130/CP-NC năm 2019 về đính chính Nghị định 18/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

định số 18/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do sơ xuất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

117

Công văn số 4257/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế khi kiểm tra hoàn thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

tại Điều 107 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Điều 8 và Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, thì: Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng kiểm tra trước hoàn thuế sau: Cục Thuế đã ban hành quyết định

Ban hành: 12/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2008

118

Công văn số 4432/TCT-CS về việc trả lời về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế thì trường hợp mức xử phạt đối với cùng một hành vi quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại các Nghị định trước ngày Nghị định số 98/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì áp dụng mức xử phạt theo

Ban hành: 29/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2007

119

Công văn 54/CP-QHQT năm 2019 đính chính Nghị định 132/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

số 132/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại Nghị định

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

120

Công văn 1076/LĐTBXH-LĐTL thực hiện chính sách lao động dôi dư theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thực hiện chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La Trả lời công văn số 825/TTr-LĐTBXH ngày 18/12/2009 của quý Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155