Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 98/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 57079 công văn

81

Công văn số 2995/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

vi đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày làm việc hoặc đã quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày làm việc mà chưa đăng ký thuế. Tại khoản 2, Điều 7 Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp Luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định: Phạt tiền từ 200.000 đồng

Ban hành: 08/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2008

82

Công văn 1275/TCT-TTr về xử phạt vi phạm về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

kê khai không đúng thuế GTGT đầu vào, dẫn đến kê khai sai số thuế GTGT chưa được khấu trừ nhưng doanh nghiệp vẫn chưa phát sinh số thuế GTGT phải nộp (vẫn còn âm thuế GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2011

83

Công văn 3542/TCT-CS năm 2013 xử lý vi phạm pháp luật về thuế do chậm nộp hồ sơ khai thuế của Cục Kỹ thuật thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân do Tổng cục Thuế ban hành

không Không quân (Cục Kỹ thuật) đề nghị xem xét các Quyết định xử phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế năm 2011 của Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn cứ theo Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

84

Công văn số 2445/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

thuế. - Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định: “Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận thì còn bị

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2009

85

Công văn 4547/TCT-CS năm 2013 thuế sử dụng đất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 32 của Luật này hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật này;" Tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

86

Công văn 710/TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

kiến như sau: Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007, Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 của Chính phủ, Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế, công văn số 757/TCT-PC ngày 6/3/2009 của Tổng cục Thuế về

Ban hành: 06/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

87

Công văn 98/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

98/BXD-KTXD,Công văn 98 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/BXD-KTXD V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2011

88

Công văn 925/BXD-HTKT rà soát, đánh giá tình hình triển khai Nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

925/BXD-HTKT,Công văn 925 2011,Bộ Xây dựng,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 925/BXD-HTKT V/v: Rà soát, đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 88/2007/NĐ-CP về

Ban hành: 14/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2011

89

Công văn 919/TTg-KTN sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Nghị định 173/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải. Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2011 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Xét đề nghị của Bộ Giao

Ban hành: 08/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2011

90

Công văn số 430/BXD-KTTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

430/BXD-KTTC,Công văn 430 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 430/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Ban hành: 13/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2008

91

Công văn 484/CP-KGVX năm 2019 về đính chính Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

-KGVX V/v đính chính Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

92

Công văn số 506/BNV-CCVC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

506/BNV-CCVC,Công văn 506 2008,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 506/BNV-CCVC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ

Ban hành: 26/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

93

Công văn số 3743/BNV-KHTC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

3743/BNV-KHTC,Công văn 3743 2007,Bộ Nội vụ,Xây dựng - Đô thị BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 3743/BNV-KHTC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

94

Công văn số 2596/BXD-KTTC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

2596/BXD-KTTC,Công văn 2596 2007,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2596/BXD-KTTC V/v: triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

95

Công văn số 3089/TCT-KK về việc xử phạt thuế do Tổng cục Thuế ban hành

cao hơn". Căn cứ Điều 8; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Trường hợp Cục Thuế khi thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế tại Tổng công ty Hàng hải có phát sinh chênh lệch số tiền thuế đề nghị

Ban hành: 30/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2009

96

Công văn 98/KTKĐCLGD-KĐĐH về góp ý tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Số: 98/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v góp ý tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011 Kính gửi: Các trường cao đẳng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo

Ban hành: 24/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

97

Công văn 12613/BTC-HCSN tổ chức tự kiểm tra thực hiện Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Tài chính ban hành

67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2010 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện kế hoạch kiểm tra chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2010, ngày 04/8/2010, Bộ trưởng Bộ Tài

Ban hành: 22/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2010

98

Công văn số 3836/TCT-CS về việc xử lý vi phạm nộp chậm hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành

phần A Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách xác định thời hạn: “2.2. Thời hạn trong Luật quản lý thuế và Nghị định số 98/2007/NĐ-CP được quy định theo ngày thì khoảng thời gian đó được tính theo ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động; trừ trường hợp ngày làm căn cứ áp dụng

Ban hành: 09/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2008

99

Công văn số 223/BXD-QLN về việc hướng dẫn cụ thể một số vấn đề tại Nghị định 139/2007/NĐ-CP và Nghị định 153/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

223/BXD-QLN,Công văn 223 2008,Bộ Xây dựng,Doanh nghiệp,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/BXD-QLN V/v: hướng dẫn một số nội dung Nghị định 153/2007/NĐ -CP

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2008

100

Công văn 98/BNN-ĐMDN điều chỉnh tên dự án đầu tư tại 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

98/BNN-DMDN,Công văn 98,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đầu tư BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/BNN-ĐMDN V/v: Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại 32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà

Ban hành: 11/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219