Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 98/2007/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 57114 công văn

21

Công văn số 3010/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; trường hợp Cục Thuế khi thực hiện kiểm tra các đối tượng thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế nếu có phát sinh chênh lệch số tiền thuế đề nghị hoàn cao hơn số kiểm tra được hoàn thì xử phạt như sau:

Ban hành: 11/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2008

22

Công văn số 4100/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

ngày 30 tháng 10 năm 2008 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà Trả lời công văn số 3225/CT-THNVDT ngày 14/8/2008 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về việc vướng mắc xử lý vi phạm pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật quản lý thuế, Điều 66 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP

Ban hành: 30/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2008

23

Công văn 98/CT-TTHT năm 2017 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với tiền cước vận chuyển quốc tế và các phụ phí do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

98/CT-TTHT,Công văn 98 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Thuế giá trị gia tăng,Áp dụng thuế suất 0%,Hạch toán khoản phụ thu ,Vận chuyển bằng đường biển,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

24

Công văn 3744/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2009 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai Trả lời công văn số 988/CT-KTT ngày 6/7/2009 của Cục thuế tỉnh Lào Cai về việc xử lý vi phạm đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Điều 8 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2009

25

Công văn 2028/TCT-CS xử phạt vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định: "6. Vi phạm do chưa nắm được chính sách pháp luật về thuế". - Tại Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định: - Tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 12, Nghị định số

Ban hành: 14/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2012

26

Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và 158/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

158/2007/NĐ-CP của CP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011 Kính gửi: Các Tập đoàn, các Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ Thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức,

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

27

Công văn 1315/VPCP-KTTH năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2007/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1315/VPCP-KTTH,Công văn 1315 2016,Văn phòng Chính phủ,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Mua bán hàng hoá ,Luật Thương mại,Hướng dẫn Luật Thương mại ,Sửa đổi Nghị định 23/2007/NĐ-CP ,Doanh nghiệp,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

28

Công văn 98/TTg-KTN năm 2016 về đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn theo hình thức Hợp đồng BT do thủ Tuớng chính phủ ban hành

98/TTg-KTN,Công văn 98 2016,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng dự án Đường,Dự án đường giao thông,Dự án đường Hồ Chí Minh,Hợp đồng BT ,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

29

Công văn 98/BTP-PBGDPL năm 2016 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII do Bộ Tư pháp ban hành

quốc gia về pháp luật theo Điều 13 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật ngày 28/5/2015 của Chính phủ để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng các văn bản đó. 2. Tổ chức biên soạn tài liệu; quán triệt, tập huấn chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

30

Công văn 320/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của chủ đầu tư nước ngoài ở ngoài Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

khoản 8 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế; khoản 1 Điều 5 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi

Ban hành: 27/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

31

Công văn 13269/VPCP-ĐMDN năm 2017 về thực hiện Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết 98/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 13269/VPCP-ĐMDN V/v thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 98/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

32

Công văn số 3843/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

số tiền thuế được hoàn xảy ra trước ngày 01/07/2007. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 66 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ thì Công ty TNHH Youngone Nam Định có hành vi khai sai dẫn đến tăng số thuế được hoàn xảy ra trước ngày 01/7/2007 thì áp dụng mức xử phạt theo quy định tại Nghị định số 100/2004/NĐ-CP. Trường hợp mức

Ban hành: 09/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2008

33

Công văn 98/GSQL-TH năm 2015 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm Hà Nội) Trả lời công văn ngày 20/01/2014 của Công ty TNHH Mitsui Việt Nam về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ DNCX đưa vào kho ngoại quan và từ kho ngoại quan đưa vào DNCX, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 87/2010/NĐ-CP

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

34

Công văn 645/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh. Trả lời công văn số 1270/CT-KT2 ngày 16/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần sản xuất và khai thác đá Kỳ Trinh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

35

Công văn 98/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về phụ cấp thâm niên quân đội trong lương hưu do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành

chính trị - xã hội, hưởng lương từ ngân sách nhà nước rồi mới nghỉ hưu được quy định tại Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ. Theo đó, quân nhân chuyển ngành sang các ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

36

Công văn 8966/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 8966/VPCP-KTTH V/v 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Công an; - Bộ Tư pháp; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 109/TTr-BTC ngày

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

37

Công văn 98/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh chi phí nhân công trong đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ với tiền lương tối thiểu vùng là 2.000.000 đồng/tháng, thì tiền lương nhân công được điều chỉnh theo hệ số K = 1,4815 (= 2.000.000/1.350.000 = 2.000.000/3 x 450.000). Vì vậy nếu đơn giá nhân công xác định theo tập đơn giá số 56/2008/QĐ- UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân

Ban hành: 13/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2014

38

Công văn số 3995/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, thì: Trường hợp qua kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT tháng của người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế (đã hết thời gian khai thuế tháng), cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế trong kì khai thuế

Ban hành: 22/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2008

39

Công văn 1888/TCT-CS năm 2015 về việc xử lý vi phạm về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Căn cứ Điều 107 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006; Căn cứ Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định về xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được

Ban hành: 19/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

40

Công văn 4260/VPCP-KTTH năm 2014 về việc sửa đổi Nghị định 45/2007/NĐ-CP làm rõ khái niệm “bảo hiểm bảo lãnh” do Văn phòng Chính phủ ban hành

số 45/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6668/BTC-QLBH ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184